Lukasi 3

1Hampulomi hai lima parena Datu Mahile Kaisar Tiberius moparenta i kota Roma, Pontius Pilatu mewali gubernur i tampo Yudea, hai Herode Antipas au moparenta i Galilea. Pilipu, halaluna Herode, iami au moparenta i Iturea hai i Trakonitis, hai Lisanias au moparenta i Abilene. 2Au mewali Tadulako Menomba Mahile i tempo iti, Hanas hai Kayapas. I pare iti, Pue Ala mongkorami i Yohane anana Sakaria i pada wungi. 3Ido hai Yohane molumaomi moure hai moisau owai Yarade mopahawe Ngkorana Pue Ala i tauna bosa, nauli: "Menosomokau hangko i dosami hai maimokau kuriu bona dosami naampungi Pue Ala." 4Pobagona Yohane iti mopabukei apa au teuki i lalu Surana Nabi Yesaya au manguli node: Ara hadua tauna au mekakakio i pada wungi, nauli: "Ina hawe Pue! Nipasilolongaa raraNa! Nipakanoto rara au ina Napoliungi! 5Au mokalo-kalo hangangaa ratabungi, au mapangka hai au mobulu-bulu hangangaa rapahindere. Au motengko-tengko hangangaa rapakanoto, hai au motataloke hangangaa raparata. 6Roo indo, ope-ope tauna ina moita Datu Topehorema au natudu Pue Ala." 7Bosa tauna lao mampoperiu i Yohane, hai Ia mouliangaahe: "Ikamu au motengko babehiami, moapari hai maikau? Ba nipehangu peisakau tekabaha hangko i karumpuna Pue Ala au ina morumpakau? 8Ane tou-tou menosokau hangko i dosami, nibabehimide babehia au maroa. Hai inee nauli lalumi: 'Ikita ide, pemuleanake Burahima. Barake ina nahuku Pue Ala.' Iti bara tou! Nipehadingi: ane naunde Pue Ala, pemuleana Burahima peisa Napopewali hangko i watu ide. 9Ina hawe pehukuna Pue Ala! Pehukuna iti nodo owahe au masilolongami i patoa kau. Ope-ope kau au bara maroa wuana ina ratiwi hai ratende i lalu api." 10Tauna bosa mekune i Yohane, rauli: "Ane nodo, apami au hangangaa kibabehi?" 11Nahanai Yohane: "Hema au morontau baduna, hantau hangangaa nawei i tauna au bara ara baduna. Nodo wori, hema au ara paandena, hangangaa nakira i tauna au marimi." 12Ara worihe toperuru asele au lao mampoperiu i Yohane. Mekunehe, rauli: "Guru, apami au hintoto kibabehi?" 13Nahanaihe: "Ineekau mesingara asele melumbu hangko i au rapakanoto topoparenta." 14Arahe surodado au lao mekune iria, rauli: "Noumba wori ikami? Apami au hintoto kibabehi?" Nauliangaahe: "Ineekau morampaki anu-anuna tauna ntanina, hai ineekau mampopalanga tauna bona raweikau doi. Saromi hangangaa nipokatana." 15I tempo iti, tauna bosa mampempegiahe kahawena Datu Topehompo au nadandi Pue Ala. Ido hai mombepekunehe, ba Yohane itimi Datu Topehompo. 16Nahanaihe Yohane: "Ane iko, kuriu peakau hai owai. Agayana ara hadua au ina mai au meliu kuasaNa hangko iriko. Mogalorina mokakahi pekapu kandupaNa, barana hintoto. Ia au ina moriukau hai Inao Malelaha hai api. 17Ia peisa rapandiri nodo hadua tauna au motapihi pare bona tepatani pare au moihi hai tepatani wori au wara. Pare au moihi napopesua i lalu tambaru, hai au wara natende i api." 18I tempona Yohane moanti Ngkora Marasa i tauna bosa, ngkaya pakana paturo au napahaweahe. 19Ia mokambaroa Herode Antipas, gubernur i tampo Galilea, lawi Herode moala Herodias, towawinena wutuna, bona napotambia. Bara iti pea au Nakambaroa Yohane. Ngkaya mani babehiana au kadake. 20Kanahadina Herode pekambaroana Yohane iti, ia bara mokabaha babehiana au kadake, agayana natambairi; ia motudu surodadona bona Yohane rahaka hai ratarunggu. 21Hangko damani Yohane ratarunggu, bosa tauna lao iria bona rariu. Yesu lao wori mampoperiu i Yohane. Karoona Yesu rariu, i tempona mekakae, tebungkahimi langi, 22hai Inao Malelaha mendaulumi Iria nodo tadasi manggebodo au memua i tanoanaNa. Hai ara hambua wotu hangko i suruga au manguli: "Oyomi AnaNgku au Kupokakaya hai Kupokatana." 23Handami talu pulona parena tinuwuNa, Yesu mampepongkami pobagoNa au nawei Pue Ala. Moula polambianda tauna, Yesu iami anana Yusupu, Yusupu anana Eli, Eli anana Matat, Matat anana Lewi, Lewi anana Malki, Malki anana Yanai, Yanai anana Yusupu, Yusupu anana Matica, Matica anana Amos, Amos anana Nahum, Nahum anana Hesli, Hesli anana Nagai, Nagai anana Maat, Maat anana Matica, Matica anana Simei, Simei anana Yosek, Yosek anana Yoda, Yoda anana Yohanan, Yohanan anana Resa, Resa anana Serubabel, Serubabel anana Sealtiel, Sealtiel anana Neri, Neri anana Malki, Malki anana Adi, Adi anana Kosam, Kosam anana Elmadam, Elmadam anana Er, Er anana Yesua, Yesua anana Elieser, Elieser anana Yorim, Yorim anana Matat, Matat anana Lewi, Lewi anana Simeo, Simeo anana Yehuda, Yehuda anana Yusupu, Yusupu anana Yonam, Yonam anana Elyakim, Elyakim anana Melea, Melea anana Mina, Mina anana Matata, Matata anana Natan, Natan anana Daudi, Daudi anana Isai, Isai anana Obed, Obed anana Boas, Boas anana Salmon, Salmon anana Nahason, Nahason anana Aminadab, Aminadab anana Admin, Admin anana Arni, Arni anana Hesron, Hesron anana Peres, Peres anana Yehuda, Yehuda anana Yako, Yako anana Isaki, Isaki anana Burahima, Burahima anana Terah, Terah anana Nahor, Nahor anana Serug, Serug anana Rehu, Rehu anana Peleg, Peleg anana Eber, Eber anana Salmon, Salmon anana Kenan, Kenan anana Arpaksad, Arpaksad anana Sem, Sem anana Noho, Noho anana Lamek, Lamek anana Metusala, Metusala anana Heno, Heno anana Yared, Yared anana Mahalaleel, Mahalaleel anana Kenan, Kenan anana Enos, Enos anana Set, Set anana Adama, Adama anana Pue Ala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\