Pampetudungia 2

1Nauliangaana Yesu: "Nuukimi lolita ide hawe i malaeka au mokadipura to Sarani i kota Epesu. Idemi lolitana Pue Yesu au mokingki betue au pitu oguna i taye koanaNa hai au molumao i olo pambolia hulo bulawa au pitu mbuana. 2Nauli: Kuisa apa au nibabehi. Madotakau i lalu bagoNgku, hai mantahakau ane rapopeahi-ahikau anti pepoinalaimi Iriko. Kuisa kanikahihinda babehianda tauna au kadake. Arahe au mouli kaihirana suroNgku, agayana bara tou. Niisa podongkonda, lawi bara maroa babehianda. 3Mantahakau i lalu kapari anti pepoinalaimi Iriko, hai bara malede lalumi meula Iriko. 4Agayana ara au Kusalaiakau: barapoNa nipokaahi nodo pepokaahimi au nguru-nguruna. 5Ido hai Kuuliangaakau: nipehadingi! Manawokau i lalu dosa. Mewali, menosomokau! Nibabehimide apa au nibabehi nguru-nguruna. Lawi ane bara nibabehi nodo, i kamaiNgku deade, ina Kuingihi pambolia hulomi hangko i paidaana. 6Agayana ara wori babehiami au maroa, lawi bara niunde babehianda tauna au mampeulai paturona Nikolaus, au Kukahihi wori. 7Hemakau au motalinga, nipehadingi mpuu apa au nauli Inao Malelaha i to Sarani i boea-boeana. Hema au menangi, Kupaliu mpuu maande wuangkau katuwo i Bonde Paradesi i suruga." 8Roo indo, nauli mbulimi Pue Yesu iriko: "Nuukimi lolita ide hawe i malaeka au mokadipura to Sarani i kota Smirna: Idemi lolitana Pue Yesu, au nguru-nguruna hai au kahopoana, au mate agayana tuwo hule. 9Nauli: Kuisa kapari au morumpakau, hai Kuisa kameahi-ahimi, agayana katouana pebukukau i lalu pepoinalaimi. Kuisa noumba karakakabosaimi tauna au manguli katoYahudinda. Agayana katouana, i lalunda barahe to Yahudi; topegurunarihe Datu Tokadake. 10Bona niisa: Datu Tokadake ina motarunggukau hantanga, hai ina nakelo-kelokau bona mousulikau hangko i pepoinalaimi. Ina rapopeahi-ahikau hampulo alona kamahaena. Agayana inee nipokalanga pepopeahi-ahi iti. Hangangaa mantahakau i lalu pepoinalaimi kehapirikau rapapate. Ane nodo nibabehi, ina Kuweikau katuwo maroa au bara mokahopoa, hurungina hangko i penangiami. 11Hemakau au motalinga, nipehadingi mpuu apa au nauli Inao Malelaha i to Sarani i boea-boeana. Hema au menangi, bara mpuuhe ina molambi pehuku i lalu naraka au rahanga kapate karombelana." 12Roo indo, nauli mbuli Pue Yesu iriko: "Nuukimi lolita ide hawe i malaeka au mokadipura to Sarani i kota Pergamus: Idemi lolitana Pue Yesu au mopake piho au momata mpontimali. 13Nauli: Kuisa iumba paidaami. Maidakau i kota pohudaana Datu Tokadake. Agayana nipangaku liliu mpuuNa. I karapapatena sabiNgku Antipa, bara nisapuaka kanipoinalaiNgku. Antipa iti iami sabiNgku au mopangaku liliuNa duuna rapapate i boeami au nakuasai Datu Tokadake. 14Agayana ara bahangkia pakana au Kusalaiakau, lawi arakau hantanga au mampeulai paturona Bileam. Hangkoya Bileam iti mopaguru Balak noumba rara mopakanawo to Isaraeli bona madosahe. Nawawahamohe maande paande au rapopenomba i anitu, hai nawawahahe mobabehi sala. 15Nodo wori, arakau hantanga au mampeulai paturonda topeguruna Nikolau. 16Ido hai Kuuliangaakau, menosomokau hangko i dosami iti! Ane bara, ina laoNa mampombealaahe tauna iti hai piho au mesupa hangko i ngangaNgku. 17Hemakau au motalinga, nipehadingi mpuu apa au nauli Inao Malelaha i to Sarani i boea-boeana. Hema au menangi, ina Kupaliuhe maande manna au tewuni. Ina Kuwei worihe hambua watu au bula. I watu iti teuki hanga au wou, au bara raisa tauna ntanina. Au moisa, batena pea au modoko watu iti." 18Nauli mbuli Pue Yesu iriko: "Nuukimi lolita ide hawe i malaeka au mokadipura to Sarani i kota Tiatira: Idemi lolitana Anana Pue Ala; mataNa mewangka nodo rore api, hai bitiNa mengkila-ngkila nodo suasa au hangko raahaa. 19Nauli: Kuisa apa au nibabehi. Kuisa ahimi hai pepoinalaimi Iriko. Maroa pampopolumaomi bagoNgku. Mantahakau i lalu kapari. Meliu karumihina pobagomi Iriko ide-ide hangko i pobagomi i tempomi nguru-nguruna mepoinalai Iriko. 20Agayana ara mani au Kusalaiakau. Lawi ara hadua towawine au rahanga Isebel, au mouli kaiana hadua nabi, hai nipogiangaa pea mopaguru tauna au mepoinalai Iriko. Towawine iti mopaturohe bona mobabehihe au merikai, hai moandehe paande au rapopenomba i anitu. Bosa hawiNgku napakanawo hai paturona iti. 21Kuweimi katepaka iria bona menoso hangko i dosana, agayana ia bara mau mokabaha babehiana au masala. 22Mewali, ina Kupoparumpaa haki bona napaturua. Batena mantodiha mpuu i paturuana hihimbela hai rangana hampombebualosina. Ane tauna iti barahe mokabaha peulanda i babehiana, ina rumihi mpuu pantodihanda. 23Au meula iria ina Kupapate. Hangko iti, ina tongawa i ope-ope to Sarani kaIkona au moparesa pekiri manusia hai lalu manusia. Ina Kuhurungi ope-ope babehiami. 24Agayana arakau hantanga i Tiatira au bara mampeulai paturo au kadake iti, hai bara niunde mampegurui paturo au rauli pangisana seta au tewuniangi. Mewali Kuuliangaakau, barapi ina Kutambai haleami hai parenta ntanina. 25Nipeulai liliu apa au niisa alaNgku hawe. 26Hema au menangi, hai mobabehi peundeaKu duuna i kahopoana, ina Kuweihe kuasa himbela hai kuasa au Kudoko wori hangko i UmaNgku. Ina Kuweihe kuasa moparentai manusia i humalele dunia. Kamarohona kuasaNgku au Kuweihe iti nodo kamarohona lai besi. Hai kuasa iti, ina Kupakarugi ope-ope iwalinda nodo kori tampo au rapengka. 28Hai ina Kuweihe betue tanda i pembetoa alo. 29Hemakau au motalinga, nipehadingi mpuu apa au nauli Inao Malelaha i to Sarani i boea-boeana."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\