2 Pita 2:20

20Nyi walaŋ da gyeŋ de Gbeŋgyoo Yesu Kristo ŋon ↄ yɛɛ da nyeelɛɛre e nɛ te ↄ lese ↄ wose lee tɛɛle kei dↄↄ abↄↄ nkaraŋkaraŋ ŋan ŋɛɛ wↄlɛɛ walaŋ nɛ keyɛɛ man, te ↄ bese gyu ↄ ne yɛɛ ŋa bela na ŋe gyae ke di doŋ ↄ dↄↄ. Dekↄŋ mena na ↄ dinↄↄ gyae ka bese wↄlɛɛ kela mena keŋ nafↄ ↄ doo pɛte ↄ be kaa lɛɛ Kristo di nɛ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More