2 Thessalonians 3

1Eky'aha muheru, beene Taata, mutushabire, ekigambo kya Mukama kirahukye kubuga, kandi kiheebwe ekiitinwa nk'oku kyabaire omuriimwe, 2naitwe tukire abantu abatahikiriire kandi ababi, ahabw'okuba abaikiriza ti boona. 3Kwonka Mukama n'omwesigwa; imwe aryabagumya kandi abarinde Omubi. 4Twine obwesigye omuri Mukama ahariimwe, ku murikukora ebi turikubaragiira, kandi ku murigumizamu nimubikora. 5Mukama ahuguurire emitima yaanyu omuri rukundo ya Ruhanga, n'omu kugumisiriza oku Kristo aha. 6Mbwenu banyaruganda, nitubaragiira omu iziina rya Mukama waitu Yesu Kristo, ku mwetaanisa aha munyaruganda weena otenda kukora, kandi otarikukuratira mitwarize yaitu ei mwatwegyeireho. 7Ahabw'okuba imwe mwenka nimumanya nk'oku mushemereire kututooreza. Manya obu twabaire turi hamwe naimwe, tukaba tutari beeremwa. 8Titurariiriire busha kyokurya ky'omuntu weena, kureka tukaba tukora munonga, twecurenga nyomushana na nyekiro, ngu tutakaaremeerera omuntu weena omuriimwe. 9Tikugira ngu tukaba tutahikire kubikorerwa, kureka tukenda kubooreka eby'okureeberaho omu mitwarize yaitu. 10Nangwa nobu twabaire turi hamwe naimwe, tukabaha ekiragiro ekirikugira kiti: Otarikwenda kukora, atarya. 11Mbwenu nituhurira ku bamwe omuriimwe batuura bari abeeremwa, nibajagajagira omu by'abandi, bataine ki barikukora. 12Abantu nk'abo nitubaragiira kandi nitubeehanangiririza omuri Mukama Yesu Kristo, ku bakora emirimo yaabo batuurize; bakeihiramu eky'okubatunga. 13Beene Taata, omu kukora ebirungi mutarigira obu muruhire. 14Ku haakugira owaayanga kworobera eki turikugamba omuri egi baruha, mumumanye kandi mutagira eki mwakwatanisamu nawe, haza ahemukye. 15Mutamutwaza nk'omuzigu, kureka mumuhane nk'omunyaruganda. 16Mukama nyakabara, okomookwaho obusingye, abahe obusingye obunaku bwona n'omu miringo yoona. Mukama agume naimwe mwena. 17Nyowe Paulo, egyo ndamutsyo niinye naagihandiika n'omukono gwangye. Aka n'akamanyiso k'omu baruha yangye yoona, nikwo mpandiika. 18Embabazi za Mukama waitu Yesu Kristo zigume naimwe mwena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\