1 ABAKORINTO 14

1Mute omutima ha ngonzi, kandi mugondeze kimu ebisembo ebigabwa Mwoyo Ahikiriire, okukira muno eky'oburangi. 2Habwokuba anyakubaza endimi, tabaza na bantu, baitu abaza na Ruhanga. Busaho muntu amwetegereza, kandi eby'ensita ebi agamba abigambisibwa Mwoyo. 3Baitu anyakuranga ebya Ruhanga, aba naagambira abantu eby'okubagumya, okubatamu amaani, n'okubahuumuza. 4Anyakubaza endimi ayegasira wenka; baitu anyakuranga, aba naagasira ekitebe ky'abaikiriza. 5Inywena ningonza mubaze endimi, baitu eki ndukukira kugonza, murange ebya Ruhanga. Ogu anyakuranga, w'ekitiinisa okukira arukubaza endimi, rundi buli haroho ondi arukusoborra, nukwo ekitebe ky'abaikiriza kigasirwe. 6Hati bagenzi bange, obu ndiija owanyu nimbaza endimi, ndibagasira ki kakuba ntabooleka ebimu ebi nasuukulirwe, ebi nkudukumanya, ebi ndukuranga, rundi ebi ndukwegesa? 7Ebintu ebiteerwa, nk'endere rundi endongo, ebintu ebitaina bwomeezi, kakuba bitaahukanizaamu maraka gaabyo, omuntu alimanya ata ekirukuteerwa? 8Kandi engwara kakuba egamba iraka eritarukuhulirwa kurungi, muntu ki arayeteekaniza kuramaga? 9Na hali inywe nukwo kiri kiti, kakuba mubaza omu ndimi ezitarukwetegerezibwa, omuntu araakenga ata? Muliba nimubaliza omuyaga. 10Mazimakwo omunsi yoona harumu endimi nyingi ezitarukusisana, kandi busaho na rumu orutaina makuru; 11baitu kakuba ntamanya amakuru g'orulimi, mba ndi munyaihanga hali ogu arukubaza, nawe aba ali munyaihanga hali nyowe. 12Na hali inywe nukwo kiri kiti: Nkooku murukwegomba ebisembo ebigabwa Mwoyo Ahikiriire, mwitanire muno ebi ebirukugasira ekitebe ky'abaikiriza. 13Nahabweki ogu arukubaza endimi, asemeriire kusaba Ruhanga, nukwo aheebwe obusobozi bw'okusoborra ebi arukubaza. 14Kakuba nsaba Ruhanga omu ndimi, omwoyo gwange gusaba, baitu amagezi gange tigagasirwa. 15Hati nkole ki? Ndaasaba omu mwoyo n'omu magezi; kandi ndaazina omu mwoyo n'omu magezi. 16Obu oraaba noosiima Ruhanga omu mwoyo honka, omuntu atarukwikiriza asobora ata kukugarukamu: “Amiina”, habw'ebi osiiimire? 17Mazimakwo osobora kuba noosiima kurungi, baitu ondi tarukugasirwa. 18Nyowe ninsiima Ruhanga, habwokuba inywena nimbakira kubaza endimi; 19baitu nabwo omu kitebe ky'abaikiriza naakugondeze kubaza ebigambo bitaano n'amagezi gange, nukwo nsobole kwegesa abandi, okukira kubaza ebigambo omutwaro omu rulimi orutarukwetegerezibwa. 20Bagenzi bange, muleke kuteekereza nk'abaana, baitu muteekereze nk'abakuru; kyonka ha bibi musisane abaana bato. 21Omu Biragiro bya Musa kikahandikwa kiti: “Abantu banu ndibagambirra omu ndimi ezitamanyirwe n'omu kanwa k'abanyamahanga; baitu nabwo tibalimpuliriza. Nukwo MUKAMA agambire ati.” 22Endimi, zo karorwaho k'okukoonyera abatarukwikiriza, baitu tikali k'okukoonyera abaikiriza. Kandi okuranga ebya Ruhanga karorwaho k'okukoonyera abaikiriza, baitu tikali habw'abatarukwikiriza. 23Kakuba ekitebe kyona eky'abaikiriza byesorooza, boona bakabaza endimi, abantu ab'aheeru rundi abatarukwikiriza bakataahamu, tibarukwija kugamba ngu, mugwire iraro? 24Baitu boona kakuba baba nibaranga ebya Ruhanga, kandi omuntu atarukwikiriza rundi ow'aheeru akataahamu, ebigambo byabu byona bimurumiriza kandi bimusingisa omusango, 25ensita ez'omu mutima gwe isuukurwa; nubwo alijuumara ha nsi, aramye Ruhanga, kandi ayatule nkooku mwinakwo Ruhanga. 26Bagenzi bange, hati tukole tuta? Obu mwesorooza hamu, omu aimukya ekizina, ondi ayegesa, ondi asuukulirwa, ondi abaza endimi, ondi asoborra ebigambirwe. Ebi byona bikorwe habw'okugasira abaikiriza. 27Obu haraaba haroho abarukubaza endimi, leka babe babiri bonka okutahingura ha basatu, nabwo bahangane embu; kandi habeho omu arukusoborra. 28Obu haraaba hataroho arukusoborra, ayaakubalize aculeere omu iramizo, abyegambirre omu mutima gwe kandi abaze na Ruhanga. 29Muleke abarangi babiri rundi basatu nubo babaze, abandi beetegereze ebigambirwe. 30Kakuba habaho ondi anyakusuukulirwe ekigambo, ogu anyakubaire naabaza aculeere. 31Inywena nimusobora kuranga nimuhonderana, boona nukwo beege kandi bafooke beekambi. 32Mulimo gw'abarangi kutegeka emyoyo y'abarangi. 33Habwokuba Ruhanga taba Ruhanga anyakuburanganiza, baitu aba w'obusinge. Nkooku kikorwa omu maramizo goona ag'abaikiriza, 34abakazi baculeerege omu kwesorooza kw'abantu ba Ruhanga; habwokuba tibarukwikirizibwa kubaza, baitu beebundaaze, Ebiragiro nkooku bigamba. 35Obu haraaba haroho eki barukugonza kumanya, bakaguzeege baibabo bamazire kutaaha. Habwokuba ky'ensoni omukazi kubaliza omu kwesorooza kwaitu. 36Haa! Nimugira ngu, ekigambo kya Ruhanga kikaruga omuli inywe? Nandiki niinywe kyahikireho inywenka? 37Obu haraaba haroho omuntu arukuteekereza nkooku ali murangi rundi aina ebisembo ebindi bya Mwoyo Ahikiriire, leka aikirize ebi ndukubahandiikira nkooku kiri kiragiro kya MUKAMA. 38Kandi weena atarukwikiriza eki, nawe Ruhanga tarukumwikiriza. 39Nahabweki bagenzi bange, mwegombe muno ekisembo ky'okuranga ebya Ruhanga, baitu okubaza endimi nakwo mutakutanga; 40kyonka byona bikorwe kurungi kandi nibihonderangana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\