1 YOHAANA 5

1Buli muntu anyakwikiriza Yesu nkooku ali Kristo, aba mwana wa Ruhanga; kandi weena anyakugonza Isemwana, agonza n'omwana we. 2Kinu nikyo tumanyiraho nkooku tugonza abaana ba Ruhanga: obu tuba nitugonza Ruhanga kandi nitukwata ebiragiro bye. 3Habwokuba okugonza Ruhanga nukwo kukwata ebiragiro bye. Kandi ebiragiro bye tibirukulemeera. 4Weena anyakuzairwe Ruhanga asingura ensi, kandi ekisingura ensi nukwo okwikiriza kwaitu. 5Baitu anyakusingura ensi nooha? Tinuwe ogu anyakwikiriza Yesu nkooku ali Mwana wa Ruhanga? 6Yesu Kristo akaija naaraba omu maizi ag'okubatizibwa n'omu sagama y'okufa kwe. Ataije omu maizi gonka, baitu akaija omu maizi n'omu sagama. 7Kandi Mwoyo nuwe kaiso w'okukigumya, habwokuba Mwoyo nuwe mazima. 8Haroho obwakaiso busatu: Mwoyo, amaizi, n'esagama; kandi ebisatu ebi biikirraniza. 9Obu turaaba nitwikiriza obwakaiso bwa bantu, obwakaiso bwa Ruhanga nibukiraho obukuru; kandi obwakaiso bwa Ruhanga nubwo bunu: akajuliirra Omwana we. 10Weena anyakwikiriza Omwana wa Ruhanga, aba aina obwakaiso omu mutima gwe. Ogu atarukwikiriza, afoora Ruhanga mubiihi w'ebisuba, habwokuba taikiriza bwakaiso Ruhanga obu yahaire ha Mwana we. 11Kandi obwakaiso nubwo bunu: Ruhanga akatuha obwomeezi obutahwaho, kandi obwomeezi obu buli omu Mwana we. 12Anyakwina Mwana buli aina obwomeezi; baitu ataina Mwana wa Ruhanga taina n'obwomeezi obu. 13Binu nimbihandiikira inywe abarukwikiriza Omwana wa Ruhanga, nukwo mumanye nkooku mwina obwomeezi obutahwaho. 14Kandi bunu nubwo bwesige obu tumwinaho: kakuba tusaba ekintu kyona nkooku asiima, atuhurra. 15Kandi obu turaaba nitumanya nkooku atuhurra omu kyona eki tumusaba, nitumanya nkooku tuli b'okutunga ebi tumusabire. 16Kakuba omuntu weena arora mugenzi we naakora ekibi ekitarukurugwamu orufu, amusabire, nukwo Ruhanga amuhe obwomeezi. Eki nikikwata hali abo abatakora kibi ekirukurugwamu rufu. Haroho ekibi ekirukwita; tindukugamba eki nikyo omuntu asemeriire kusaba Ruhanga akimujune. 17Okusobya kwona kiba kibi, baitu haroho ekibi ekitali ky'okwita. 18Tumanyire weena ayazairwe Ruhanga nkooku atakyakora kibi; baitu Kristo, Omwana wa Ruhanga, amulinda kandi Omubi tasobora kumukwataho. 19Tumanyire nkooku tuli ba Ruhanga, kandi ensi yoona nkooku erukulemwa Omubi. 20Kandi nitumanya Omwana wa Ruhanga nkooku yaizire, yatuha okwetegereza nukwo tumanye Ruhanga owamazima; kandi ow'amazima; Ogu nuwe twikaramu habwokuba tuli omu Mwana we Yesu Kristo. Ogu nuwe Ruhanga ow'amazima, kandi nuwe bwomeezi obutahwaho. 21Baana bange, mwerinde embandwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\