2 ABAKORINTO 5

1Nitumanya ngu, orusiisira oru turukwikaramu omu nsi obu ruliseeswa, tulinda ekyombeko ekindi Ruhanga eki alituha. Niyo nju etombekerwe mikono, baitu ey'omwiguru kandi ey'ebiro n'ebiro. 2Kyamazima, omu mubiri gunu nitusinda, nitwegomba kujwekwa omubiri gwaitu ogw'omwiguru. 3Obu tuliba tumazire kugujwara, tutalisangwa tuli busa. 4Obu tuba tukyali omu rusiisira runu, tusinda habw'omwetunturo, tutarukwenda kujuurwa nangwa, baitu nitwenda kwongerwaho ekijwaro ekindi, nukwo ekijwaro kinu ekirukufa kisobole kuhigiza kiri ekirukwomeera. 5ayatutekaniriize ekintu eki nuwe Ruhanga, ayatuhaire mwoyo, abe mukwato gwaitu gw'ebi ebirukwija. 6Eki nikyo kitugumya omutima butoosa; nitumanya ngu, obu tuba tukyali owaitu omu mubiri, tuba tuli hara na MUKAMA. 7itwe tugenda nitwikiriza kwonka, tutarukurora bwerebwere. 8Twikara tugumize omutima, baitu twakugondeze kwahukana n'omubiri gunu, nukwo tugende twikale na MUKAMA. 9Nahabweki, noobu turaaba tukyali omu mubiri rundi tugurugiremu, baitu tugenderrege kumusemereza. 10Habwokuba itwena tulizooka omumaiso g'ekitebe kya Kristo eky'okucweraho emisango, nukwo buli omu asasurwe habw'ebirungi rundi ebibi ebi yakozire akyali omu mubiri ogu. 11Itwe habw'okumanya MUKAMA nkooku ali w'okutiinwa, nikyo twekambisiza abantu; baitu Ruhanga nuwe arukumanya nkooku tuli, kandi ninihira na inywe, emitima yanyu eki neekimanya. 12Titurukugaruka kweyumiza hali inywe, baitu nitubaha obulyo bw'okwenyumiza habwaitu, nukwo musobole kugarukamu abo abarukwenyumiza ha bya haruguru, ebitali by'omu mutima omu nda. 13Itwe obu turaaba tuhungutukire, tuhungutukire habwa Ruhanga; obu turaaba tuteekaine, tuteekaine habwanyu. 14Habwokuba engonzi za Kristo zituhambiriza, kandi nitugumiza kimu: omu nkooku yaferiire boona, nahabweki boona bakafa. 15Kandi akafeera boona nukwo abarukwomeera babe batakyayomeera habwabu bonka, baitu boomere habw'ogu ayabaferiire kandi ayabahumbuukire. 16Nahabweki, okuruga hati titukyatonda muntu weena habw'obuzaale bw'omubiri. Noobu turaaba twamanyire Kristo omu buzaale bw'omubiri, baitu hati titukyamumanya tuti. 17Ningira omuntu weena obu aikara omu Kristo, aba kihangwa kihyaka. Ebya kara biba bihoire, aho byona bifookere bihyaka. 18Ebi byona biruga hali Ruhanga ayatwegaruliire naaraba omu Kristo, yatuha obukwenda obw'okugarukanizaamu abantu na Ruhanga. 19Nukwo kugamba: omu Kristo, Ruhanga akeegarurra abali omunsi, atakyabajunaaniza ebibi byabu; na itwe akatukwasa obukwenda obu obw'okugarukanisaamu. 20Hati tuli ngabwa za Kristo, Ruhanga naateererra abantu naaraba omuli itwe. Nikyo turukubeesengerereza omu ibara lya Kristo, mugarukanganemu na Ruhanga. 21Ogu ataramanyire kibi, Ruhanga akamufoora kibi habwaitu; nukwo omuli uwe tubagane ha buhikiriire bwa Ruhanga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\