YOHAANA 2

1Obu haahingwireho ebiro bisatu, hakabaho obugenyi bw'obugole omu Kana orwa Galiraaya; na nyina Yesu akabutaaha. 2Yesu nawe akaraalizibwa ha bugenyi hamu n'abeegesebwa be. 3Eviini obu yahoire, nyina Yesu yamugambira ati: “Eviini ebahoireho.” 4Yesu nukwo kumugarukamu ati: “Mukazi, okwetaaga kwawe tinukwo kwange akasumi kange tikakahikire.” 5Baitu nyina yagambira abaheereza ati: “Kyona eki arakabagambira, mukikole.” 6Kandi hakaba haroho entugiro z'amabaale mukaaga ezi baataireho habw'omurwa gw'Abayudaaya ogw'okunaaba; buli emu yarugwamuga engemeko makumi abiri rundi makumi asatu. 7Yesu nukwo kugambira abaheereza ati: “Entugiro ezi muziijuze amaizi.” Baaziijuliza kimu okuhika ha migoma. 8Yabagambira ati: “Hati mutaheho, mutwarre mukuru w'obugenyi.” Baamutwarra. 9Mukuru w'obugenyi obu yarolezeeho amaizi agafookere viini, kandi atamanyire nambere yarugire (baitu abaheereza abaatahire amaizi bbo bakamanya), nukwo kweta kigabura, 10yamugambira ati: “Omuntu weena abanza kuteeka eviini enungi; abantu obu bamara kuhaaguka, nubwo abaha kaizi; baitu iwe okyaina empotole okuhika hati!” 11Eki nikyo ekyamahano eky'okubanza Yesu eki yakozire. Akakikorra omu Kana orwa Galiraaya, yayoleka ekitiinisa kye; n'abeegesebwa be baamwikiriza. 12Ebi obu byahoire, Yesu yagenda Kafaranaumu, hamu na nyina n'abagenzi be n'abeegesebwa be; baamarayo ebiro bike. 13Ekiro eky'obugenyi bw'Abayudaaya obw'okwijuka Okuhingurwaho kikaba kiri haihi kuhika, Yesu nukwo kugenda Yerusaalemu. 14Obu yataahire omunju ya Ruhanga yasangamu abantu abakaba nibatunda ente, entaama, n'amaiba, hamu n'abarukuhingisa sente nibakora emirimo yabo. 15Uwe yayongosa omuguha, boona yababinga omunju ya Ruhanga, hamu n'ente n'entaama zaabo. Sente z'abarukuhingisa yaziseesa hansi, yajuumika emeeza zaabo. 16Yagambira abo abakaba nibatunda amaiba ati: “Ebi byona mubiihe hanu. Enju ya Taata muleke kugifoora nju y'obusuubuzi.” 17Abeegesebwa nubwo baijukire nkooku kyahandiikirwe kiti: “Ihali ry'enju yaawe likammaramu omutima.” 18Aho Abayudaaya baamukaguza bati: “Oratwoleka karorwaho ki akarukukukoza binu?” 19Yesu yabagarukamu ati: “Museese Enju ya Ruhanga enu, nyowe ndagaruka ngyemereze omu biro bisatu.” 20Nukwo Abayudaaya kumugambira bati: “Enju ya Ruhanga enu ekatwara emyaka makumi ana na mukaaga kugyombeka, kandi iwe oraagyemerereza omu biro bisatu?” 21Baitu uwe, Enju ya Ruhanga yabalizeeho, nugwo mubiri gwe. 22kandi obu yamazire kuhumbuuka omu bafu, abeegesebwa be nubwo baijukire nkooku yakibalizeeho; baikiriza Ebyahandiikirwe n'ebigambo Yesu ebi yagambire. 23Obu akaba ali Yerusaalemu ha bugenyi obw'okwijuka Okuhingurwaho, baingi bakamwikiriza, bamazire kurora ebirukuhuniriza ebi yakozire; 24baitu Yesu atabahwereyo, 25habwokuba akaba naamanya abantu boona, kandi akaba atarukwetaaga muntu n'omu amumanyise ebya mugenzi we. Ningira uwe wenka akaba naamanya ebiri omu mutima gw'omuntu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\