MATAYO 7

1“Mutalicwa emisango, na inywe timuligicwerwa; 2habwokuba nkooku mucwera abandi emisango, na inywe nukwo muligicwerwa; n'endengo ei mulengesa, na inywe niyo mulirengerwamu. 3Habwaki noorora akahoiga akali omu liiso lya mugenzi waawe, otarukurora empinju enyakuli omu liiso lyawe? 4Kandi noosobora ota kugambira mugenzi waawe oti: ‘Kankutokoole akahoiga akakuli omu liiso.’ kandi kunu empinju eri omu lyawe? 5Ngobya iwe, banza oihe empinju enyakuli omu liiso lyawe, nukwo osobole kuhweza n'okutokoora mugenzi waawe akahoiga akamuli omu liiso. 6“Mutaliha embwa ekintu ekirukwera; kandi mutalinagira empunu eruuru zanyu z'omuhendo, zikazirubatirra; hanyuma zikabahindukira kubarwanisa.” 7“Musabe muraaheebwa; muserre muraazoora; mwerange muraakingulirwa. 8Habwokuba weena anyakusaba aheebwa, anyakuserra azoora, anyakweranga akingulirwa. 9Muzaire ki omuli inywe, kakuba omwana we amusaba omugaati amuha ibaale? 10Kakuba amusaba encu amuha enjoka? 11Inywe ababi, obu muraaba nimumanya kuha abaana banyu ebisembo ebirungi, Isiinywe ow'omwiguru talikiraho kuha ebirungi abo abarukumusaba: 12Ebi mwenda abantu babakorre, na inywe nibyo mubakorrege. Egi niyo nyegesa yoona ey'Ebiragiro n'abarangi.” 13“Murabe omu irembo erifunzire, habwokuba irembo erigalihire n'omuhanda ogurukwanguha nibyo bitwara omu kuhwerekerra, kandi ababirahamu baingi. 14Ningira irembo erifunzire n'omuhanda ogw'obulemeezi nibyo bitwara omu bwomeezi, kandi ababizoora bake.” 15“Mwerinde abarangi b'ebisuba abaija nambere muli nibeesisaniza nk'entaama, kandi kunu omu nda myaga emikatuzi. 16Mulibamanyira ha bikorwa byabo. Emizaabbibbu baginoga ha makerre rundi emitini ha ngando? 17Omuti omurungi gwana ebijuma ebirungi, kandi omuti omubi gwana ebijuma ebibi. 18Omuti omurungi tigusobora kwana ebijuma ebibi, kandi omuti omubi tigusobora kwana ebijuma ebirungi, 19baitu gutemwa, gunagwa omu murro. 20Nahabweki mulibamanyira ha bikorwa byabo.” 21“Omuntu weena anyakungambira ati: ‘MUKAMA wange, MUKAMA wange,’ tinuwe alitaaha omu bukama bw'omu iguru; baitu ogu anyakukora Isenyowe ow'omwiguru ebi agonza. 22Ha kiro eki, baingi balingambira bati: ‘MUKAMA waitu, MUKAMA waitu, titwarangaga omu ibara lyawe? Titwabingaga emyoyo emibi omu ibara lyawe? Titwakoraga ebyamahano bingi omu ibara lyawe?’ 23Obu nubwo ndibaaturra bbwa nti: ‘Tinkabamanyaga. Mundugeho, inywe enkozi z'ebibi!’ ” 24“Omuntu weena anyakuhurra ebigambo byange binu, akabihikiriza, naasisana nk'omuntu omwetegereza ayayombekere enju ye ha mwandara. 25Enjura ekagwa, emigezi yatenta, n'ekiyaga kyateera enju egi, baitu etagwe, habwokuba ekaba eyombekerwe ha mwandara. 26Kandi omuntu weena anyakuhurra ebi ndukugamba atarukubihikiriza, alisisana nk'omuntu omudoma ayayombekere enju ye ha musenyi. 27Enjura ekagwa, emigezi yatenta, n'ekiyaga kyateera enju egi; yagwa, yasingookera kimu!” 28Yesu obu yamazire kugamba ebigambo ebi, ebitebe by'abantu bikahunirizibwa omulingo yabeegesezeemu, 29habwokuba akabeegesa nk' anyakwina obusobozi, atarukusisana nk'abeegesa baabu ab'ebiragiro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\