OKUSUUKURURWA 4

1Ebi obu byahoire, nkaimukya amaiso narora orwigi rukingwirwe omu iguru! Kandi iraka nabandize kuhurra, nirigamba nk'ery'engwara, lyangambira liti: “Temba, oije hanu, nkwoleke ebiraabaho, binu bimazire kurugaho.” 2Ahonaaho naijwaho Mwoyo, narora ekitebe ky'obukama kiteekaniziibwe omu iguru, kiikaliirweho omuntu. 3Kandi Ogu ow'akaba akiikaliireho, akaba naayengeengeta nk'amabaale ag'omuhendo aganyakwetwa yasipi na saarudiyo; kandi ekitebe eki kikaba kyehinguliriziibwe omuhangazima ogurukusisana ibaale ly'omuhendo erinyakwetwa simaragido. 4Ekitebe eki kikaba kyehinguliriziibwe ebitebe ebindi makumi abiri na bbina. Kandi ha bitebe ebi hakaba haikaliireho abakuru makumi abiri na bbana, bajwaire ebijwaro ebirukwera, baina ekondo za zaabbu ha mitwe yabo. 5Omu kitebe eky'obukama haarugamu emirabyo erukumulikya, okubbaruka kw'enkuba n'okuhinda. Omumaiso gaakyo hakaba haroho etaara musanju ezirukwaka, ezirukumanyisa emyoyo musanju eya Ruhanga. 6Omumaiso g'ekitebe eki hakaba haroho ekirukusisana nk'enyanja ey'ekirahule erukumuliikana nka kirisitaalo. Okwehinguliriza ekitebe, ha buli rubaju, hakaba haroho ebihangwa bbina ebyomeezi, biijwire amaiso embaju zoona, omu maiso n'enyuma. 7Ekihangwa ekyomeezi eky'okubanza kikaba nikisisana entale; ekya kabiri kikaba nikisisana enimi; ekya kasatu, ha maiso kikaba nikisisana omuntu; kandi ekya kana kikaba nikisisana isamba kaharruka. 8Ebihangwa ebi ebbina ebyomeezi, buli kimu kikaba kiina amapapa mukaaga, biina amaiso embaju zoona, aheeru n'omu nda; kandi nyamusana n'ekiro nibizina obutalekerra biti: “Ahikiriire, Ahikiriire, Ahikiriire, Mukama Ruhanga ow'obusobozi bwona, ayabaireho, anyakubaho, kandi ow'okwija!” 9Buli kasumi ebihangwa ebyomeezi ebi obu byahaisanizaaga, obu byakugizaaga, kandi obu byasiimaga Ogu anyakwikaliire ha kitebe ky'obukama, Ogu anyakubaho ebiro byona, 10nubwo abakuru amakumi abiri na bbana baajuumaraga omu maiso g'Ogu anyakusingire ha kitebe, kandi baramya Ogu anyakwomeera ebiro byona. Ekondo zaabbu bazinaga hansi omumaiso g'ekitebe nibazina bati: 11“MUKAMA Ruhanga waitu, niiwe osemeriire kuheebwa ekitiinisa, okukugizibwa, n'obusobozi, habwokuba niiwe wahangire byona; bikahangwa kandi bikabaho nkooku wagondeze.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\