OKUSUUKURURWA 7

1Ebi obu byahoire, nkarora bbana beemeriire ha mbaju ina ez'ensi, nibatangirayo emiyaga ena ey'ensi, haleke kubaho omuyaga ogurukuteera omunsi, ha nyanja rundi ha muti gwona. 2Nagaruka narora malaika ondi naatemba naaruga Buruga-izooba, akwasire emanyiikirizo ya Ruhanga omwomeezi, yayeta n'iraka likooto bamalaika abbana abakaba bahairwe obusobozi obw'okukora kubi ensi n'enyanja, 3naagamba ati: “Mutakora kubi ensi, enyanja noobu yakuba emiti, okuhika obu turakamara okuta emanyiikirizo ha buso bw'abaheereza aba Ruhanga waitu.” 4Kandi nahurra omuhendo gw'abatairweho emanyiikirizo, baahikaga akasiiriira kamu, obukumi bbuna mu nkumi ina, abaarugire omu buli ruganda orw'Abaisirairi. 5Ab'omu ruganda rwa Yuda abatairweho emanyiikirizo kakumi mu nkumi ibiri; ab'omu ruganda rwa Rubbeeni, kakumi mu nkumi ibiri; ab'omu ruganda rwa Gadi, kakumi mu nkumi ibiri; 6ab'omu ruganda rw'Aseeri, kakumi mu nkumi ibiri; ab'omu ruganda rwa Nefutaali, kakumi mu nkumi ibiri; ab'omu ruganda rwa Manaasse, kakumi mu nkumi ibiri; 7ab'omu ruganda rwa Simyoni, kakumi mu nkumi ibiri; ab'omu ruganda rwa Leevi, kakumi mu nkumi ibiri; ab'omu ruganda rwa Isaakaari, kakumi mu nkumi ibiri; 8ab'omu ruganda rwa Zebbuluni, kakumi mu nkumi ibiri; ab'omu ruganda rwa Yosefu, kakumi mu nkumi ibiri; ab'omu ruganda rwa Benyamiini abatairweho emanyiikirizo, kakumi mu nkumi ibiri. 9Ebi obu byahoire, narora ekitebe kikooto eky'abantu, omuntu aba ataakusoboire kubara, abaarugire omu mahanga goona, omu nganda zoona, omu bantu boona n'omu ngambo zoona beemeriire omumaiso g'ekitebe ky'obukama, n'omumaiso g'Omwana gw'Entaama, bajwaire ekanzu ezirukwera, bakwasire omu ngaro amataagi g'enkindo, 10nibatokera haiguru n'iraka likooto bati: “Okujuna nikuruga hali Ruhanga waitu anyakusingire ha kitebe ky'obukama, na hali Omwana gw'Entaama!” 11Kandi bamalaika abakaba beemeriire beehinguliriize ekitebe ky'obukama, beehinguliriize n'abakuru, n'ebihangwa bbina ebyomeezi, baajuumara omu maiso g'ekitebe ky'obukama, baaramya Ruhanga, 12nibagamba bati: “Nukwo kibe kiti! Ruhanga waitu anyumiziibwe kandi aheebwe ekitiinisa, amagezi, okusiimwa, okukugizibwa, obusobozi n'amaani obusinge bwona! Amiina.” 13Nubwo omu hali abakuru yankagwize ati: “Banu abajwaire ekanzu ezirukwera nibaha, kandi barugire nkaha?” 14Nyowe namugarukamu nti: “Waitu, niiwe orukumanya.” Nandiki uwe ati: “Banu nubo abo abaarugire omu mihito mingi; baayogya ekanzu zabo, baazeereza omu sagama ey'Omwana gw'Entaama. 15Nikyo barukwemererra omumaiso g'ekitebe ekya Ruhanga, nibamuheereza omunju ye nyamusana n'ekiro; kandi Ogu anyakusingire ha kitebe ky'obukama, alibasangirra n'ekitiinisa kye. 16Tibaligaruka kurumwa njara, noobwakubaire kukwatwa iroho; tibaliteerwa musana, noobu kyakubaire ekibabu kyagwo. 17Habwokuba Omwana gw'Entaana anyakwemeriire omu maiso g'ekitebe ky'obukama, aliba muliisa wabo, alibeebembera abahikye ha nsoro ez'amaizi ag'obwomeezi; kandi Ruhanga alibasusura amaizi goona ag'omumaiso gabo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\