ABAROOMA 10

1Beene baitu, omutima gwange eki gurukwenda, kandi eki ndukusabira Abaisirairi hali Ruhanga, nikyo kinu: bajunwe. 2Ningumya nkooku bagonza kwo Ruhanga, baitu tibakabaire kwetegereza. 3Habw'okutamanya obuhikiriire oburuga hali Ruhanga na habw'okuserra okweteeraho obuhikiriire bwabo nyabwabo, bateeteho obu oburuga hali Ruhanga. 4Habwokuba omu Kristo nuho Ebiragiro bihikirizibwa, nukwo weena arukumwikiriza ahikirizibwe. 5Musa akahandiika naagamba ati: Omuntu anyakwekambira obuhikiriire oburukusigikira ha Biragiro, nubwo bulimuhaisa obwomeezi. 6Baitu obuhikiriire oburukusigikira ha kwikiriza tibukutanga kugamba omu mutima gwawe oti: “Nooha alitemba omu iguru?” [Nukwo aiheyo Kristo]. 7Rundi oti: “Nooha alisirimuka okuzimu?” [Nukwo aihe Kristo omu bafu]. 8Kandi Ebyahandiikirwe byonyini bigamba biti: Ekigambo kikuli haihi, kikuli ha munwa, n'omu mutima gwawe. [Nikyo kigambo eky'okwikiriza ekitwegesa]. 9Kakuba oyatura n'akanwa kaawe oti: Yesu aba MUKAMA, okaikiriza n'omutima gwawe Ruhanga nkooku yamuhumbwire omu bafu, alijunwa. 10Omuntu aikiriza Kristo n'omutima gwe, nukwo ahikirre; kandi ayatura Kristo n'akanwa ke, nukwo ajunwe. 11Ebyahandiikirwe bigamba biti: “Weena anyakumwikiriza, talikwatwa nsoni.” 12Habwokuba tiharoho mbaganizo ha Muyudaaya n'Omugiriiki: MUKAMA ogu omu, aba MUKAMA wa boona, kandi oburungi bwe abugabira boona abamukunga. 13Ningira: “Weena anyakwamirra MUKAMA alijunwa.” 14Baitu abantu basobora bata kwamirra ogu ou bataraikiriize? Kandi n'okwikiriza ou batakahurrahoga? Kandi barahurra bata, hataroho murangirize? 15Kandi bbo bararangirra bata, batatumirwe? Nkooku kyahandiikirwe kiti: “Ka birungi ebigere by'abarukurangirra Amakuru Amarungi!” 16Baitu boona abaagahuliire, batagateho mutima, nangwa. Isaaya nkooku yagambire ati: “Ai MUKAMA, nooha ayaikiriize ebi twamurangiire?” 17Nahabweki okwikiriza kuruga omu bigambo ebi tuhurra, kandi ebigambo ebi tuhurra biruga omu kurangirra Kristo. 18Leka nyowe nkaguze nti: Abaisirairi batahurre? Mazimakwo bakahurra, habwokuba kikahandiikwa kiti: “Iraka lyabo likahulirwa abantu boona, n'ebigambo byabu bikahika ha mitaano y'ensi.” 19Ninyongera kukaguza nti: Ihanga lya Isirairi litabyetegereze? Baitu Musa ti nuwe ayabandize kubahabura ati: “Ndibakwasa ihali hali abo abatakabaire ihanga; ndibakwasa ekiniga hali ihanga eritaina magezi.” 20Kandi Isaaya nikyo agambira atarukutiina ati: “Nkazoorwa abo abataranserwire; nkeeyoleka abo abatarankaguliriize.” 21Baitu hali Isirairi naagamba ati: “Ekiro kyona emikono yange nkaikara ngitegiire abantu entahurra kandi abeemi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\