ABAROOMA 5

1Nahabweki, nkooku tuhikirizibwa okwikiriza, twina obusinge na Ruhanga habwa MUKAMA waitu Yesu Kristo, 2ou twarabiremu okuhika ha mbabazi zinu ezi turumu. Nikyo turukukyanganukira, nitunihira okubagana ha kitiinisa kya Ruhanga. 3Kandi tikiri eki kyonka, baitu nitukyanganuka n'omu kusaasa kwaitu, nitumanya omu kusaasa nkooku harugamu okugumiisiriza; 4omu kugumiisiriza harugamu obumanzi, kandi obumanzi burugwamu okunihira. 5Kandi itwe titurukunihirra busa, habwokuba Mwoyo Ahikiriire ou twahairwe, akaseesa engonzi za Ruhanga omu mitima yaitu. 6Obu tukaba tukyali baceke, akasumi konyini obu kaahikire, Kristo akatufeera, itwe abatatiina Ruhanga. 7Weza, nikiremeera omuntu kufeera ahikiriire. Rundi kwikiriza kwehayo habw'ow'engeso nungi. 8Baitu omuli eki, Ruhanga nuho ayolekera nkooku atugonza, habwokuba obu tukaba tukyali basiisi, Kristo akatufeera. 9Hati nu, nkooku tweziibwe esagama ye, alitujunira kimu okufubirwa Ruhanga. 10Habwokuba obu tukaba tukyali banyanzigwa ba Ruhanga, tukagarukanganamu nawe habw'okufa kw'Omwana we. Hati, obu twagarukangainemu, obwomeezi bwo tibuliikiraho kutujuna. 11Tikiri eki kyonka, baitu nitwesiima omu Ruhanga habwa MUKAMA waitu Yesu Kristo ayatugarukanganiisizemu. 12Habweki ekibi nkooku kyaizire omunsi habw'omuntu omu, kandi kyaleeta okufa; nukwo orufu rwahikire ha bantu boona, habwokuba boona bakasiisa. 13Mazima ebibi bikaba biri omunsi Ebiragiro bitakatairweho; baitu mbere hatali Biragiro, ebi bakora tibyetwa bibi. 14Kandi orufu rwalemaga abantu okuruga hali Adamu okuhika hali Musa; nangwa rwalemaga n'abatarasiisire, Adamu nkooku yasiisire. Kandi Adamu ogu akaba ali kisisani ky'ogu ow'akaba ali w'okwija. 15Baitu ekisembo Ruhanga eki agabira busa tikisisana kibi kya Adamu. Habwokuba ekibi ky'omuntu omu, obu kiraaba kyaleetiire baingi okufa, baitu embabazi za Ruhanga n'ekisembo ekiheriirwe busa eky'omuntu omu Yesu Kristo tibyakukizire muno kubaleetera omugaso? 16Kandi ekisembo eki ekya busa tikirukusisana n'ebyarugire omu kibi ky'omuntu ogu omu. Ningira omusango ogwacwirwe habw'ekibi eki ekimu, gukarugwamu okusingwa; baitu ekisembo ekya busa, ekigabwa abantu bamazire kukora ebibi bingi, kiihaho omusango. 17Orufu obu ruliba rwalemere habw'ekibi ky'omuntu ogu omu, abo abagirirwa embabazi ezihinguraine, kandi abaheriirwe busa ekisembo eky'obuhikiriire, balikira muno kulema omu bwomeezi obw'ebiro n'ebiro habw'omuntu ali omu Yesu Kristo. 18Ekibi ky'omuntu omu nkooku kyasingisize abantu boona omusango, n'ekikorwa ekihikiire kimu ky'omuntu omu nukwo kyaihireho boona omusango, nikibatungisa obwomeezi. 19Ningira abaingi nkooku baafookere basiisi habw'obutahurra bw'omuntu omu, n'abaingi nukwo baliba bahikiriire habw'obuhulizi bw'omuntu omu. 20Ebiragiro obu byaizire, bikakanyisa emisango; baitu emisango ha yayeyongiire kukanya, nuho n'embabazi za Ruhanga zaakizire kukanya muno. 21Habweki, ekibi nkooku kyalemere nikireeta orufu, n'embabazi za Ruhanga nazo nukwo irirema niireeta obuhikiriire, niihikya abantu omu bwomeezi obutahwaho habwa Yesu Kristo MUKAMA waitu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\