1 WAKORINTO 9

1Alae inyi chi makuachia? Inyi chi msu? Chi njiwonye Yesu Kristo Mndumii odu? Nyo chi mui itana lyako njitanye Mndumii-hu? 2Kokoya inyi ndai msu o ko wengi kya indi njii msu konu nyo. Kyamba kitisiṟo kyemanyisha wusu woko nyi nyo ipfo Mndumii-hu. 3Kiṟohwo kyako njekeṟohwo iwo wenjihesha nyi wudo kikeri. 4Alae chi lui na pfinya yehenda ilya na inyo? 5Chi lui na pfinya yekualikya mka ai manowama arianyi naso wamae wa Mndumii na Kefa? 6Ang'u alae nyi inyi njimonyi na Barnaba lulai na momu foda maṟunda heluya moo? 7Nyi asikari mki ekehenda shidenyi ma indi echikutaya wueri woke amonyi? Nyi o ku ekedonga msabibu alechilya mandunda hayo? Ang'u nyi o ku echilisa poo alechinyo maruwa ha poo lilya? 8Alae njideda isho kya mbuka tsa wandu ang'u wuwawaso nawo wuhambye ishowo? 9Kyamba ipfo wuwawasonyi wo Mose kuukuṟehye kuile, “Ma kulawone kochipfunga mbe dumbu yechituura ngano.” Alae Ruwa nyi akusaṟa kya mbe? 10Ang'u chi adeda isho kipfa kyadu tichi? Ee-ng'u nyi shii-shiṟehye kipfa kyadu kyehamba ke mdemi nawe modema kui mkusihye nao motuura ngano nawewa motuura kui mkusihye fo kuwonya ohawi lumsumhanye. 11Kikamba so lumdongye nyo shii sha Mumuyo, alae nyi kindo sa kinene kokoya losambuo shindo-hu shanyu shii sha mbihu? 12Kokoya wengi waiho wawode pfinya yekuwutya-ho ohawi lowo ipfo konu a so chi lya wueṟa? Kya indi so lulekuachia na pfinya iipfe, indi lokukarishya kya shindo shose kundu lulawone luwechiwikya ndumi ya sia ya Kristo tunja. 13Mulaichi ke walya wepfuṟukanya sha hekalunyi nyi wekelya ohawi luwukye kosho, na walya wedasya-ho shidaso nyi wekehawyo sha rasionyi? 14Na Mndumii na wudo awawasye ke walya weonguo ndumi ya sia ya okiio wakuwonye keluya moo kiwukye mwongoyenya. 15Indi inyi njiwekutambye na pfinya i ma kya kimupfo. Manya chi ngaṟehya isho kundu kinyiwiie kidi inyipfo. Nanga njikupfie! Kuwode mndu ma kawa wu echifurunja kiṟumi kyakopfo. 16Kyamba ma kikawa njiongwo ndumi ya sia ya okiio lyo linjiendie kiṟumipfo. Kyamba lyo limbode lii kitikima. Ochia loko kokoya ndaiongwo. 17Cha kipfa ngatana iki kui ikunda lyako njiwode woṟunda woko. Kokoya kilai nyi ikunda lyako, kya indi wukaṟa wu na njimdambikye. 18Ngashika oo woṟunda woko nyi wo iki? Nyiwo iwu, ke ili nyonguo ngalekya ndumi ya sia ya okiio njilatao, ndawese-ho kilya kimsumhanye kya kiheo kya ndumi ya sia yo. 19Na ipfo kundo ngamba njido makuachia kya wandu wose nyi hodno njilekutana isinga lyesingya wose kundu njiwonye wandu wafoi lya wueṟa okiio lu. 20Na ngamewiia Wayuda cha mndu Myuda kundu njikuwonye Wayuda. Nyiwewiia walya wai shi ya wuwawaso cha njii shi ya wuwawaso kundu njikuwonye wai shi ya wuwawaso. 21Walya walai shiya wuwawaso na ngamewawiia cha ili njilai shi ya wuwawaso. Nao inyi njilawuṟye wuwawaso wo Ruwa, kya indi njikuilikishye wuwawasonyi wo Kristo. Nyi njilewawiia njidi-le kundu njikuwonye walai shi ya wuwawaso. 22Walya wefafaa njilewawiia mfafa nao inyi kundu njikuwonye iwo wafafa. Nyiwo wandu wose njiwe mawiia mkao yawo yose kundu njiwute-ho ikiṟa wandu kui njia tsose. 23Na inyi ngawuta isho shose kimaduma kya ndumi ya sia ya okiio kundu njiwe mokyando oyo. 24A mulaichi ke walya wetangyana kya ikapa mteeṟa nyi wekewikya mteeṟa ipfo pate-hu wose, kya indi mokoya kirekyo kilya nyi umu. Wikyenyi-ng'u mudo mteeṟa kundu mukiwade. 25Na oryo morekyana nyi ekekuotoya kya shindo shose, kyasia nawo iwo nyi kundu waambye oṟo ya kiṟumi iya yechisia, kya indi so nyi kundu luwade iya ilechisia. 26Na inyi da njikapa mteeṟa njido chi cha mndu arichahyapfo, na inyi na wudo ili njikapa na nzina chi ngakapa njiashe hando hekapapfo. 27Kya indi nyitsana mbihu foko na ifuidikisha, kilawe ke ngammaa yongoya wengi na inyi njimonyi njiwe imndu lyekumbalyo ipfo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\