YOHANE 13

1Mkonu fulya mnene fo Pasaka fulameshika ihoya Yesu amemanya kye kiheri kyakye kyamshika nawuke kunu wuyana iwuya ko Wande. Nao msa alewa mokunda iwa wakye mandi ai kunu wuyana nyiwudo-ng'u alewaloṟa mkudye fokye tane mainukyonyi. 2Nahong'u Kilayo kilya kii-kyaale Yesu na wa kiloshionyi na ichu mkumbi amemmaa yamtsa wuṟingi ipfo mrimenyi fo Yuda Iskariote ai mana o Simon wohenda iṟingya Yesu. 3Nao Yesu aweichi kye nyi Wande amaa imdambikya shindo shose mawokonyi hakye, na ipfo ko Ruwa nyipfondo acheye, na ipfo ko Ruwa mfondo aiwuya napfo. 4Nahong'u kakure alya kilionyi kya Kilayo kilya kawuta nguo yakye ya huye. Kaende kiwaraṟa kya nguo kakupfunga nakyo oo kitsinyi. 5Kawuya kaletsya mṟinga iraunyi kawoka isanja wa kiloshyonyi kyakye madende kahaangwo na kiwaṟaṟa kilya akupfungye nakyo. 6Nahong'u kashika oo ko Simon Petro, na o Petro kambia, “Hoi Mndumii, nawo otana osanja madende?” 7Yesu kahalwo kambia, “Ikyo njiiwuta okimanya wulalupfo, indi nyi ochikimanya ili numa.” 8Adi Simon Petro kambia, ochinjisanja madende ma indi-pfo; Yesu kambia, “Ngada ndakusanja uwode kita na inyipfo.” 9Adi Simon Petro kambia, “Ho Mndumii njisanja, ma chi madende hako tupupfo, indi na mawoko ha na mdo fu.” 10Yesu kambia “Ichu amsamba awode echikisanjosepfo, shile madende ho tupu, Kya indi nyi a mheṟemtsu-ng'u ose. Nyo mui waheṟemtsu kya indi ma chi wosepfo.” ( 11Kyamba Yesu aichi ulya mtwaṟi oke, nkyondo ahambya, “Ma mui waheṟemtsu mosepfo.”) 12Kekiidima iwasanja madende na ikuṟaaya nguo tsilya tsake kekidamya kawawia, “Ngesa na mamonya kindo ngambutya? 13Nyi mochekembia, ‘Njii Maarya na Mndumii, na kya lohi mokehamba kyamba na mbekukerye kudo. 14Kyasia-ng'u kokoya inyi nji Maarya na Mndumii ngammaa imsanja madende, nanyo nyi kiwembaṟi isanjana madende muvenyi na wenyi. 15Kyamba njimbikye kichano kundu nanyo muwewuta chando inyi ngambutya nyo. 16Nyi lohi kya lohi ngamuwia. Kwipfo mndu isinga ang'anye mndumii olyopfo, manya mndu ai mdume ang'anye ulya alemdumapfo. 17Mukamekumanya-ng'u ikyo nanga nyo ili mochikiwuta.’ ” 18“Chi ngadeda njido kyanu mosepfo. Inyi njiichi iwa njilewasambuṟa. Kya indi nyi kochihoya kyeinutsa ki-kiṟehye kyehamba, ‘Ichu alie mkate foko nahaluka injiterengia.’ 19Nyi ngasonguo imuwia wulalu kilameshika iwa kundu ilindi kyeshika iwa mukuwutye-ho iidikya kye nyio inyi. 20Nyi lohi kya lohi ngamuwia, ‘Ichu aambya mndu ngamduma nyio inyi anjiambya.’ Na ichu anjimbya inyi nyi aambya ichu alenyiduma.” 21Kyasia Yesu kekihamba iki kawado nyi rihima mnu ipfo mrimenyi kahamba napata, “Nyi lohi kya lohi ngamuwia kye iya kiidi kyanu umu-ho nyi echinjitwaṟa.” 22Nalyo walya wa kiloshyonyi wakaambuyana mndu na odoe wai kitambisa walamanye kya mndu adeda kyakye. 23Na kwipfo umu o wa kiloshyonyi kyake adamye-ho echikuihetsa kipetehu kya Yesu ai mkunde okye. 24Naho Simon Petro kamkemya kye nawese mbei uhya aideda kyakye. 25Mndu ulya o kiloshionyi katikiria kechikuihetsa kipetehu kya Yesu kambia, “Hoi Mndumii, na nyio wu?” 26Naho Yesu kahalwo. “Nyio ichu njechimchoweṟya itangamra na ilimnengya.” Kachoweṟa itangamra kalinengya Yuda mana o Simon Iskariote. 27Nao Yuda kyekiambia itangamra lilya nalyo liyenyi Satana kamwanga. Nahong'u Yesu kambia, “Iki urie iwuta kehenda iwuta owinyi.” 28Indi walya wadamye-ho wechilya chonga kwipfo ma umu alemanya nyi ambia kikipfo. 29Kukakaa-pfo wekusaṟa kya Yuda ili awei moringa mfuko fosuṟuma fesa kulako Yesu ambia, Henda ihuṟa shilya shiwaṟi shesungusia mkonu fu mnene, ang'u kye naenenge wakiwa kindo kya nga. 30Nahong'u Yuda amemaa iambia itangamra lilya nalyo liyenyi kaida na ipfo nja. Nalyo kuwei kio. 31Nahong'u Yuda ekihenda nja Yesu kahamba, “Mana chu o mndu nyi wulalu ameng'anyisho na Ruwa kaweng'anyisho ipfo kundo ai. 32Kokoya kiṟumi kya Ruwa kyamewono kiidi kya Mana nao Ruwa nyi echimng'anyisha Mana ai nao. Na imng'anyisha echimng'anyisha wulalu da. 33Wana wako, njitsinda nanyo hando ha oweṟe da. Nyi mochinjipfula nalyo kivewa kidi chando njilewia wasongoru wa Wayuda ngahamba, ‘Kundo kulya njikuhendya moidima icha naho-pfo.’ Nanyo na wudo ngamuwia wulalu. 34Nyi iwawaso lihya ngamuinengya kye mochikundana; kundanenyi chando; inyi njilemukunda, nanyo na wudo mbekundana. 35Kindo oryo mndu ose echimanya nakyo kye nyi mui wa kiloshyonyi kyako nyi ikundana ili mochikunda mudo.” 36Simon Petro kambia, “Hoi Mndumii, nyi ku uihenda?” Yesu kahalwo, “Kulya kundo njihenda iyo ochiidima injilatya-ho wulalupfo, kya indi ochinjilatya ili numa.” 37Petro kambia, “Alewo Mndumii, kitewe njilaidima ikulatya wulalu nyi kyo iki? Njechireka moo foke njikuletse-pfo.” 38Yesu kahalwo. “Nyi ukuṟeherye ipfa kipfa kyako? Nyi lohi kya lohi ngakuwia, olong'onyi lulamekapa nochinjikana kaṟaṟu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\