YOHANE 18

1Nahong'u Yesu ekimaa ideda adi kakure-pfo arinanyi na walya wa kiloshyony kyake kaambada meda fo Kidiron kashika kundo kuwode kyungu kiikiṟihye. Yesu kahenda-pfo arianyi na wa kiloshyonyi kyake. 2Nahong'u na Yuda ulya momṟingya aweichi handu halya cha kipfa mpfo kundo Yesu na wa kiloshyonyi kyake wawekekusanzya-ho kafoi. 3Nahonu Yuda kahenda yondwo itorito lilya lya wasikari na waringi maata wa ipfo ko wakohanyi wang'anyi na Wafarisayo. Kacha napfo arianyi nawo warie shimunyi na taa na shisha. 4Nahong'u Yesu ili emmanya shilya shemhoya shose kawuka-pfo kawawia, “A mndu mwimpfula nyi wu?” 5Wakamhalwo, “Nyi Yesu ichu Mnasareti.” Kawawia, “Nyio inyi.” Nahong'u kukahoṟoka-pfo na Yuda ulya amṟingya arianyi nawo. 6Nahong'u kekiwawia, “Nyio inyi,” wakawuya numa wakaho wanda. 7Yesu kawawesa lya kawi, “A mndu mwimpfula nyi wu?” Nawo wakahamba, “Nyi Yesu chu Mnasareti.” 8Yesu kahalwo. “Ngamembia, ke nyio inyi. Kyasia koka nyi inyi muinjipfula kekudeenyi-ng'u iwa wakuhendye.” 9(Kikahenda kido kundu kilya alededa kihende iinukya kilya kyehamba, “Walya ulenjienenga wawe wako nyiledetsa-ho ma umupfo.”) 10Simon Petro awewode oshu kalusomwo kalachwo isinga lya mkohanyi ang'anyi kamsunukuṟa-ho kudu ko kulyo, na isinga lilya rina lyake nyi Maliko. 11Kyasia Yesu kawia Petro, “Kewihiṟa oshu lu na ipfo kiṟandenyi. Alewo! Kirahu ki Wande anjinengye alewo nyi ohamba njide njilanyo ngesa?” 12Itorito lilya lya wasikari lirianyi na wanene wawo na waringi walya wa Wayuda wakawada Yesu wakampfunga. 13Wakawoka imduo kulya ko Anna kyamba o akeri ndeyomka o Kayafa ulya akeri mkohanyi aanyi o maka fulya. 14Na Kayafa nyio ulya aleinenga Wayuda chila iya echihamba, ke kyamuwia kira mndu umu napfe handu ha wandu wa sanga lyose. 15Nahong'u Simon Petro wechiosha Yesu numa na o kiloshyonyi kyake ungi-ho. Na ichu ungi nyi aichianyi na mkohanyi ulya ang'anyi, kaida na ipfo ose-hu ko mkohanyi ulya ang'anyi handu hamu na Yesu. 16Indi o Petro katirima oo kichuminyi ora lo nja. Nalyo ulya ungi o kiloshyonyi, ulya aichianyi na mkohanyi ulya ang'anyi kawuya na nja kadeda na mka ulya kisinga ai mringi o kichumi kilya kaitsa Petro na ipfo osehu. 17Nalyo mka ulya kisinga mringi o kichumi kilya kawia Petro, “Na iyo chi uwei umu o wa kiloshyonyi kya mndu cho?” Nao Petro kahamba, “Chio inyipfo.” 18Kukahoṟoka-pfo masinga na waringi walya wakamaa yatsa modo fo makaa kipfa kuweipfo mbeo wakaoda-ho. Na Petro kahoṟoka-pfo handu hamu nawo kechioḏa modo fulya. 19Nahong'u mkohanyi ulya ang'anyi kawesa Yesu kya wa kiloshyonyi kyake na kya mloshye foke. 20Yesu kamhalwo, “Inyi njiweloshye na pata wuyana wukaicho. Mafiri hose njiwelosha ipfo sinagogenyiyi na hekalunyi kundo Wayuda wechekekumbuhananya. Kuwode ma kindo ndehamba kya kiṟikapfo. 21Nyi ki ili onjiwesa-se inyi? Kekuwesye iwo waleicho kindo njilewawia. Nyiwo iwo waichi chando mbeihamba.” 22Kekihamba ado umu o waringi walya wahoṟoki-ho kakapa Yesu na okofi kahamba. “Ngesa nyi wudi ochihalwo mkohanyi ang'any?” 23Yesu kamhalwo, “Koka ngamdeda owicho kehambang'u ikyo kiiho kiwicho. Indi koka na kya sungusihu nyi ki ili onjikapa?” 24Kyasia Anna kasama Yesu ai mpfunge na kulya ko Kayafa mkohanyi ulya ang'anyi. 25Nao Simon Petro kadeo echioda modo. Nalyo wakambia, “Na iyo da chi ukeri o kiloshyonyi kyake?” Nao kakana kahamba, “Chio inyipfo.” 26Nahong'u masinga ha mkohanyi ang'anyi umu owo akeri mshari o ulya Petro emmanya kudu kulya kahamba, “Chi njilewekuwona ukeri nao alya kyungunyi?” 27Nalyo Petro kakana lingi. Nalyo liyenyi olong'onyi lukakapa. 28Nahong'u wakawuta Yesu kulya ko Kayafa wakamduo kulya osehu lo mba ya chila. Nalyo kiheri kya ngamenyi. Nawo wenyi ma walaide na ipfo mba ya chila walawone wechikuteṟefutsa kundu waidime ilya Pasaka. 29Nalyo Pilato kacha na ipfo nja hando wai kahamba, “Kikumbo nyi kya iki murie kyecha ikumba mndu-chu?” 30Wakahalwo wakambia, “Ukoe ichu alawei motana shiwicho luwechicha imdambika kunu kopfopfo.” 31Nalyo Pilato kawawia, “Kyekumdayenyi nyo mkehenda yandwo mondu foke chando kisumuhanyi na mawawaso hanu.” Nalyo Wayuda wakambia, “Lu-wawikye momu fo iwaha mndupfo.” ( 32Nakyo kikahenda kido kundu idedo lilya lya Yesu lihende iinukya lilya alehamba lyetongya opfu lulya echihenda ipfa.) 33Naho Pilato kaidase na ipfo mba ya chila kalaha-pfo Yesu kambia, “A iyo nyi ukeri Mangi ya Wayuda?” 34Yesu kahalwo, “Ili odeda kudo nyi okiwuta kopfo kumonyi ang'u nyi wandu wengi wakuwia wado kyako?” 35Pilato kahalwo, “A inyi mbo njikeri Myuda? Nyi mkambo fu fopfo na wakohanyi wa wang'anyi wamaa ikudambika kunu koko. A kindo uletana nkyo iki ngesa?” 36Yesu kahalwo, “Wumangi woko wukeri wo kunu wuyana wupfo. Ukoe wumangi woko wuwei wo kunu wuyana wasoṟo wako koka walenjikapanya njilawone njedambiko Wayuda wo. Kya indi wulalu chando kikeri wumangi wu woko wukeri wo kunu-pfo.” 37Naho Pilato kambia, “Nawo owei ng'u Mangi?” Yesu kahalwo, “Iyo omhamba nawo nji Mangi. Kyannenga ngafeo mndu nyi ikyo, kyawennenga ngacha na kunu wuyana nyi kundu njiṟingishie wukilohi. Oryo mndu ose ichu apaṟikye wukilohi echicho ru lyako.” 38Adi Pilato kambia, “A wukilohi kiki wo?” Nao Pilato kekihamba ado kawuya-se na ipfo nja kundo Wayuda wai kawawia, “Njiwonyi owingo kokyepfo. 39Indi kunu konu kuwode mbuka ya kacha kye njimpfunguye mndu ili lya Pasaka. Nahong'u mokunda-ng'u njimpfunguye Mangi ii ya Wayuda?” 40Nalyo wakafunja kisangalale lingi wakahamba, “Chi ichupfo. Funguo Baraba.” Nao Baraba awekeri mndu mbahi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\