YOHANE 9

1Na ili Yesu aweiida kawona mndu apfie meso kui ifeo. 2Na walya wa kiloshyonyi wakambesa, “Alewo Mwaria, mndu anyamaṟyeho nyi uhya, nyio ichu a nyi wafee wakye ili alewoneka ado ai mpfu meso?” 3Yesu kahalwo, “Ma chi ichu ma chi wafee wakyepfo. Kya indi nyi kilewa kido kundu pfinya Ruwa iwono yechirunda ipfo kokye. 4Kui na sa kiluwaṟi luṟunde maṟunda na ichu anjidumye; kipfa kio kiicha kiheri mndu elechiidima iṟunda maṟunda. 5Mandi njikeri kunu wuyana njii sa ya wuyana.” 6Kyekihamba ado kapuchya mada ipfo wanda, mada halya kawumbawumba naho mbumba fo teri. Mbumba fulya fo teri kafushia kulya mesonyi ha mpfu meso. 7Kambia, “Kehenda kusanje kulya nduwenyi ya Siloamu.” (Kohalwo nyi kimu na “Mndu mdume.”) Nao mpfu meso ulya kakuhendya-pfo kakusanja, adi kawuya kechiambwo. 8Kyasia walya wamṟasa wake na walya walembona lya awei maliomba wakahamba, “A lae ichu chi mkiwa ulya echidamya kawa maliomba?” 9Wengi wakahamba, “Chiopfo lang'u.” Wengi wakahamba, “Ote nyi mndu afananyi nao.” Nao kahamba, “Ee nyio inyi da.” 10Nahong'u wakambia, “A meso hapfo nyi wuda halewuya itambaṟuka?” 11Nao kahalwo, “Nyi mndu ulya alaho nyi Yesu o amewumba mbumba fo teri kafushia aa mesonyi hako kanjiwia, ‘Henda samba kulya nduwenyi ya Siloamu.’ Nalyo ngamhenda, ngasamba ngaidima iambuo.” 12Wakambia, “A mndu chu nyi ku aya?” Kahamba, “Njichinyi.” 13Nalyo wakahenda iduo mndu ulya awei kipfupfure kulya ko Wafarisayo. 14Na mfiri-pfo Yesu alewumbawumba teri nyi mkonu fo Sabato katambaṟuo meso halya hake. 15Kyasia Wafarisayo nawo da wakambesa-se, “Kuleambuo kuda?” Nao kawawia, “Nyi aleshia mbumba fo teri aa mesonyi, ngamhenda isamba ngakoya-ng'u yambwo.” 16Nahong'u Wafarisayo maata-ho wakahamba, “Mndu chu awukie ko Ruwapfo kyamba ada alaindya Sabato.” Wengi wakahamba, “A mndu mnyamaṟi naidime iwuta ado ṟiho tsa mbaṟi ii ngesa?” Kyasiang'u wakadumbukana kawi. 17Wakawuya wakawia-se kipfupfuṟe ulya, “A iyo kyakye nohamba kuda ili akuambuṟye meso?” Nao kahamba, “Nyi akeri mwikimbi.” 18Nahong'u wasongoru wa Wayuda walya walaidikye kyake kye nyi awepfie meso kawuya yambwo. Wakatana walaha wafee wa mndu ulya alekoya yambwo. 19Wakawawesa wakahamba, “Ichu na mana onu ulya mochekehamba nyi amfee ai mpfu meso? Aka nyi wuda alewiko ili aambuo wulalu?” 20Wafee wakye wakahalwo wakahamba, “Nawo luweichi nyi ai mana odu na ifeo nawei mfee ai mpfu meso. 21Kya indi kundo aendye wuamburu wu kyakyo lokimanyasepfo ma mndu cho alemwambuṟa meso lumwichipfo. Kekumbesyenyi amonyi atoṟikye nechekudedya kyake amonyi!” 22Na kyaenenga wafee walya wakadeda wado nyi waleowuo wasongoru walya wa Wayuda. Kyamba Wayuda walya wawemmaa ideda kyama kyawo kye kokoya mndu echimhamba na pata kye nyio Kristo nawo wambute siṟinyi yawo. 23Nkyo kiletewa wafee wakye wakahamba, “Nyi atoṟikye, kembesenyi o amonyi!” 24Nahong'u wakawuya wakalaha-se mndu ulya awei kipfupfuṟe wakambia, “Hamba lohi oshangunyi lo Ruwa. Kya mndu chu luichi kye nyi akeri mnyamaṟi.” 25Nahong'u mndu ulya kahalwo, “Koka nyi ai mnyamaṟi kyakyo njiichi-pfo. Na kimu tupu njiichi kye mbei kipfupfuṟe ngawuya yambwo wulalu.” 26Wakambia, “A ngesa nyi alekuwika ada? Kakuambuṟa ada meso ho?” 27Mnducho kawahalwo, “A ili ngamembia-se nanyo mulaadanye. Nyi kya ki-se mukundi ikiicho lya kawi. Ngesa nanyo na mbekundi imhalukya muwe wa kiloshyonyi kyake?” 28Wakamruma wakahamba, “Mndu o kiloshyonyi kyake na iyo. So lui wa kiloshyonyi kya Mose. 29Kya Mose nyi luichi kye Ruwa alededa nao. Kya indi mndu chu lumwichi o kupfo!” 30Mndu ulya kahalwo kawawia, “Iki nyi kindo kya kiṟiha ili mulaichi kye nyi o ku, nao alenjiambuṟa meso ha hako. 31So nyi luichi kye Ruwa echiadanya wandu wanyamaṟipfo. Na msa aowoye Ruwa kawuta shilya shimchihie nyio ekyemwadanya. 32Wokya mawokyenyi ha wuyana kulemewonekye mndu aambuṟye meso ha mndu a mfee ai kipfupfuṟe-pfo. 33Kima chila mndu chu awei o ko Ruwa aweidima iwuta kindo-pfo.” 34Nawo wakambia, “A iyo ui mfee kudo ui mnyamaṟi kotana olulosha so?” Nawo wakamtuhuta na nja. 35Kyasia Yesu kaicho kye nyi wamtuhutye na nja. Kekimkumbuhana kambia, “Uidikye Mana chu o mndu ngesa?” 36Nao kahalwo kahamba, “A nyi o wu Mndumii na inyi njikekumwidikya-ng'u.” 37Yesu kambia, “Iwona omembona, na ichu aipfo adeda na iyo nyio.” 38Nao kahamba, “Akawo ngakuidikya hoi Mndumii!” Kakuhutsa wanda na kyamu oo madendeny hake. 39Na Yesu kahamba, “Inyi kindo njikucheye na kunu wuyana nyi ianduya, iwa walawonyi kundu wakoye iwona, na iwa wawonyi kundu wawe shipfupfuṟe.” 40Wafarisayo maata-ho warianyi nao waicho wado wakambesa, “Ngesa naso lui wapfu meso?” 41Yesu kawawia, “Kima mbei wapfu meso muwewa wanyamaṟipfo. Kya indi wulalu momhamba, ‘So nyi lui waamburu,’ na ikyo kyaloṟa mui wanyamaṟi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\