MARKO 4

1Yesu kawoka-se ilosha-se ai ohambehu lya nduwa. Kituṟu king'anyi kya wandu wakakuwumbia ipfo koke, katana aida na ngalawenyi kadamya alya nduwenyi, na kituṟu kilya kyose kikakaa kifui na nduwa hambehu. 2Kawalosha shifoi kui mafanano, na ipfo kiloshyonyi kyake kawawia, 3“Adanyienyi! Mndu mokumba mbeu alehenda kumba mbeu. 4Na ili awekumba maata tsikaoloka mbai ya njia shilehe shikacha shikatsitola-ho. 5Tsingi tsikaoloka hando hawode maho, naho tsilawoneho teri imoṟi. Natso kudi tsikakambiṟa ido owinyi, kipfa llyandi tsilawode teri ipfo wanda. 6Mnengeṟi fomedo, tsikahya mu, kyamba tsilasotsye mri, tsikauma. 7Tsingi-se tsikaoloka kiidi kya msha. Na masha iya ikado ikatsishingya tsilakikumbye kilimu. 8Tsingi-se tsikaoloka ipfo terinyi njicha tsikado wanda tsikang'ana tsikakumbya imu ikakumbya makumi haṟaṟu na ingi makumi haṟandaṟu na ingi ihana.” 9Kiidima kahamba, “Ichu awode madu headanya naweadanya!” 10Kiheri Yesu awekeri amonyi, walya walemwadanyia warianyi na walya ikumi na wawi wakambesa kya mafanano iya. 11Nao kawawia, “Nyo mu wainenge imanya mbonyi tsa Wumangi wo Ruwa tsi njiṟike, kyaindi walya wa nja wawio shose ku mafanano. 12Kundu yambuya waambuye ma walawone, na yadanya waadanye ma walamanye, chila wudo wechihalukya Ruwa nao nawahorie.” 13Yesu kawawesa, “Momanya ma ifananolipfo, Nyi wuda mochimanya mafanano ho hose? 14Ulya mowaya awaya idedo lya Ruwa. 15Walya wa mbai ya njia hando idedo lyawayo nyi walya wamicho, satana kacha owinyi kawuta idedo lyo li liwaye kiidi kyawo. 16Wandu wengi nyi cha mbeu tsilya tsinjiwaye mahonyi. Nyi walya wekeicho idedo, wakakambiṟa iliambya na sia. 17Kyaindi idedolyo lyilawade mri ipfo kiidi kyawo, kyaindi wakakaa-ho oweṟe. Nahong'u kiheri kocha wukiwa na iterengyo kipfa kya idedo lyo, wakahutsa macha. 18Na wengi nyi cha mbeu tsilya tsileoloka ipfo kiidi kya msha. Nyi wo weadanya idedo lyo. 19Kukaida-ho mawina ha kunu orukenyi na wulembi wolembo nyi masaa na lango tsa shindo shingi shikapfumba idedo lyo lilakumbye ndunda. 20Kyaindi wengi nyi cha tsilya tsinjiwaye terinyi njicha. Nyi iwo wekeadanyia idedo lyo na iidikya wakakumbya ndunda; wengi makumi haṟaṟu, na wengi makumi haṟandaṟu na wengi ihana.” 21Yesu kawawia, “Ngesa wandu wekeatsa mchumaa kundu fupfinyikyo kisoṟonyi ang'u fuwiko shia kitaṟa? Chi kundu fuhekyo handu ha huye? 22Kipfa orio kindo ki kiṟike, kyechimanyika na kindo kya moowyonyi, kechiwono na pata. 23Adanyienying'u kokoya na muwode madu!” 24Kawawia, “Adanyienyi na mrima fose kindo mukicho! Kiheṟo ikyo chando mokeheṟia wandu wengi nkyo Ruwa echimuheṟya nakyo, nakyo mochiheṟyo nyo na yengeṟyo-se. 25Kipfa ichu awode kindo nyi echienengo ngoseṟa; na ichu alawode, na kilya awode nyi echisoko.” 26Yesu kaengeṟa kahamba, “Wumangi wo Ruwa nyi wukeri, cha ili mndu ahenda kumba mbeu terinyi. 27Kio kahenda ilaa na yamka mfiri, kiherikyo mbeu ikatoluo na ing'ana alaichi, chando kii. 28Kipfa teri yekeng'anyisha kilimu i njenyi, ikasongoṟa iṟa, ikaling'anyisha mbuwa, ikaiichuṟa mbeke ipfo mbuwenyi. 29Kyilimu kyikambiṟa mnducho echikambiṟa ilesha kimndo, kipfa kiheri kyeweha kyamshika.” 30Yesu Kahambase, “Lochifananyisha wumangi wo Ruwa na kyikii ang'u mfanano fo iki lochiwuwika? 31Nyi wukeri cha mbeu ya karadali, mndu kaiwaya terinyi, nayo i ntutu kota mbeu tsingi tsose tsa kunu orukenyi. 32Ikamewayo, ikado ikang'ana ikaida huye ya mashidi hoose ikakapa mbaha tsing'anyi, shilehe sha ruwehu shikatana shacha iwikapfo sungu na ilaa pfo mṟishenyi foyo.” 33Kyasia Yesu na kui mfanano ifoi ido alewalosha nayo idedo lyake chando weleidima yadanya. 34Alededa nawo kindo kyoosepfo chila kui mfanano tupu, kya indi walya wa kiloshyonyi kyake o kawa mowatambahaluya shose kyanya. 35Mfiri fulya fulya komeila Yesu kawia wa kiloshionyi, “Luhende yambadya kya kulya.” 36Wakada kituṟu kilya kya wandu, wakamduo Yesu, na ngalawa iya awekeri, kuwekeriho na ngalawa tsingi-da. 37Kukaamka owira lo otanu lung'anyi, masinanu hakaolokya kulya ngalawenyi, ngalawa iya ikahenda yechiichuo mṟinga. 38Nao Yesu nawekeri ngalawenyi alya numa nawelee mado kehekya mdo gondoṟonyi. Wa kiloshionyi wakamwamtsa wakambia, “Mlosha, nyi ulasaṟa-wo, ili luiiarisika?” 39Kapang'uka katukya otanu lulya kawia masinanu ha nduwa, “Tsia, ukae kui ndiṟi!” Otanu lukahutsa kukaho olele wyaa. 40Nao Yesu kawawia, “Nkyili mui mdi waowu? Nyiki ili mlawode idikya?” 41Wakaowuo wuowu wung'anyi wakawiana mndu na odoye “Nyi u ichung'u-wo ili na otanu na masinanu shamidikya?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\