MATAYO 2

1Yesu kekifeo kulya Betlehemu, fuwei mṟi fo Yudaya, mandi ha mangi Herode, wadi a-walya wandu walaanyi wacha na kulya Yerusalemu, wawuka kya kulya ora la ngamenyi, wakahamba, 2“Mangi-i ya Wayuda ilefeo nyiku ikerimbo? Kipfa nyi lulewona wuṟingishi wo nyenyeri yake kulya kya ora lo ngamenyi, naso lukacha lumwindie-wo!” 3Mangi Herode kekiicho ado, kawuko nyi madima, handu hamu na wandu wa Yerusalemu wose. 4Kadumia wakohanyi wanene wache sanzia handu hamu wose, hamu na walaanyi wa shitabu wa kulya sangenyi, kawaso̱ra kundu Kristo echifeeyo. 5Nawo wakahamba, “Nyi kulya Betlehemu ya kulya Yudaya, chakipfa nyi wudi mwikimbi ahambie, 6‘Na iyo Betlehemu ukeri ya oruka lo Yuda, ukeri mtutu konyiia wamangi wo Yuda-pfo, kipfa kopfo iyo nyi kochikaa kuwuke mwitoṟi molisiṟa wandu wako Israeli!’ ” 7Naho Herode kalaha walaanyi walya kui kirika kawasoṟa̱soṟa kiheri walewona nyenyeri iya. 8Kawasama ke wahende Betlehemu kawawia, “Kehenda tumenyi mnu mbonyi tsa kimana kilya mutsiṟingishie; mukammaa ikiwona muwuye munjiwie mbehenda ikiindya.” 9Kyasia wameicho kilya kya mangi wakakuhendia, na nyenyeri iya waleiwona kulya kya ora lo ngamenyi, wadi aiya yamecha iwasongoya ikatana yawashitsa alya handu mana akeri, ikatirimaho. 10Wekiwona nyenyeri iya, wakachihio mnu. 11Wakaida na mba, wakawona mana ulya akeri na mae Maria. Wakakuhutsa wanda na kyamu, wakampfiria ndi. Wakawuya wakapfunguo shindo shawo wawerie sha kisa, wakamwimaya nasho; nyi sahabu, na uvumba, na manemane. 12Indi Ruwa, kawawawasa kui ndodo, wakawuya na kanyi, walakiide ko Herode. 13Wekimaa-ihenda, wadi a-ichu msu o Mndumii kakulora na Yosefu kui ndodo kambia, “Kure, noire mana-chu na mae, nohende dichia kulya Misiri nokukaye-fo itane ngakuamtsa-se, nyi kifa Herode akundi iwaaha mana-chu.” 14Nao kakure kadichiṟa mana na mae kui kio, kahenda kulya Misiri. 15Kakaa Misiri itane Herode apfa. Nyi kundu kuhoye kilya ki-kihambe nyi Mndumii kui dumbu lya mwikimbi kehamba, “Nyi kulya Misiri njilahie-pfo mana ako!” 16Kyasia Herode amewona ke amesolo nyi walaanyi walya, karihinyika mnu nyashi, kaduma kuwooho shiwana shoose sha kulya Betlehemu na sha kulya mṟasenyi kuitumanyi napfo, shilya shimaiye maka iwi na shilya shiwuuye numa ya kiheri kilya etuma walaanyi walya. 17Nalyo kilya kiwei kidede nyi dumbu lya mwikimbi Yeremia kikawehoya kehamba, 18“Kulya Rama kuleichio ṟu ofuho sa lunene na shilio, nyi Raheli akeri ikapia wana wake shilio, ma nalaidikie iwihiṟio moo, nyi kipfa walaiho-se.” 19Kyasia Herode kekipfa, msu o Mndumii kacha ikulo̱ra na Yosefu kui ndodo kulya Misiri. 20Kambia, “Kureng'u, noduo mana na mae, nohende kulya Israeli, kifa walya wawekeri itengetia mana-chu walemepfa!” 21Nao kakure, kaweduo mana na mae, kahenda kulya oruken lo Israeli. 22Indi kekiwio ke Arkelao nyi ai mangi ya Yudaya, handu ha ndee Herode, kaowuo ihenda-pfo. Indi Ruwa kambawasa kui ndodo, kahenda kulya shihongonyi sha Galilaya. 23Kacha ilaa kulya m̱rinyi fo Nasareti, kundu kuhoye kilya ki-kidede kui dumbu lya mwikimbi, ke nyi echilaho nyi Mnasarayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\