MATAYO 21

1Kyasia waiyafukya kufui na kulya Yerusalemu ili washika kulya Betifage kulya fumwunyi lya mashidi ha msinepfu, nalyo Yesu kaduma wakiloshionyi wawi. 2Kawawia, “Hendenyi alya mṟinyi fukeri mambatsana na iya hando mui. Mukeripfo mudi mochiwona nzoi ii njipfunge na ihache lya nzoi lii hamu nayo. Muipfunguo-ho munjiendye. 3Na kokoya mndu kembia kindo muhambe, ‘Nyi Mndumii awode kindo aitsipfulya.’ Nalyondi echitsidika.” 4Nakyo kikahenda kido kyose nyi kundu kuhoe kilya kii kidede nyi mwikimbi kehamba, “Henda-wienyi mana-chu Sionyi, 5Ambuya, mangi yapfo nyi ikuchea na kopfo ai, amoloru ambawe nyi nzoi na ihache lii imana lya indo lyekudika.” 6Walya wa-kiloshionyi wakahenda wakawewuta wado chando Yesu awewawasye. 7Wakaende nzoi iya na ihache lilya lya nzoi. Na huye yatso wakahekya-ho nguwo tsawo tsilya tsa huye. Wakamdamiṟa-ho. 8Kyasia mamwingi fulya fo wandu fung'anyi fukaala nguwo tsawo ipfo njiehu, tsilya tsa huye. Wengi wakamanya maṟamba alya makidihu wakahaanjaṟa alya njiehu. 9Na mamwingi fulya fo wandu wasonguo na walya waituma numa wakakoṟoṟoma ilaha wehamba, “Hosana Mana o Dawidi. Ona nyi lo ichu acha kui rina lya Mndumii! Hosana kulya huye.” 10Wamidima iida na kulya Yerusalemu mṟi fulya fukafuluka-fuluka fose. Wandu wakahamba, “A ichu nyiu?” 11Na wandu walya mamwingi wakahamba, “Ichu nyi mwikimbi nyi Yesu awukye kulya Nasareti ya kulya Galilaya.” 12Na Yesu kaida na ipfo hekalunyi lya Ruwa kafunapfo wekumba na wehuṟa wose wai ipfo hekalunyi. Kapfuluo na shitaṟa sha weilacha pesa na shidi shedamya sha wekumba mbeta. 13Kawawia, “Mba yako nyi yewio nyi mba yeterewya, nanyo mukawuya ihaluo opanga lo weala njia loowa!” 14Na ili akeri ado kulya hekalunyi, kukacha napfo wandu wa wapfu meso na wai shiricheche. Nao kawachira. 15Kyasia wakohanyi walya wanene wakeri-pfo na walosha na wa mawawaso wamewona mawuto halya ha kiṟiha awuta na shiwana shechilaha ipfo hekalunyi shehamba, “Hosana Mana o Dawidi, nawo wakawichuyo.” 16Wakahamba, “Na omeicho kindo iwa waihamba?” Yesu kawawia, “Ee, a mlasomye ke nyi madumbunyi ha shiwana na wakoku hoondo kukusungusie-ho kiṟumi kyafo keṟumisho?” 17Nalyo kawadaho. Kawuka kulya mṟinyi kashika kulya Betanyia. Kalaa-pfo kio kilya. 18Ili lya ngama kewuya naide na ipfo mṟinyi kaicho njaa. 19Nalyo kawona mkuyu fukeri mamba na njia kacha na handu fudoe ma nalawone-ho ndunda, na mambale tupu. Kafuwia, “ma kulakumbie-se ndunda tsiwuka kunu kopfo!” Nalyo kudi mkuyu fulya fukauma ng'aa. 20Na walya wa kiloshionyi wamewona wado wakaṟihio wakahamba, “Nyi wuda mkuyu-fu fouma fudi owinyii.” 21Yesu kahaluo kawawia, “Nyi kya lohi ngambia, kokoya muwode idikya mkada mlawado nyi mkeu-keu ma chi ikyo kya mkuyu tupu mochiwutapfo. Indi ma kokoya nyi fumwu li nyi mochiliwia, kuṟuka ukumbo kulya ipalipalinyi, na kewutika kido. 22Na orio kindo kyose mokipfula kiterewyonyi kui iidikya na mochi-kiwona.” 23Kyasia amidima iida na ipfo hekalunyi wakohanyi walya wanene wakacha na handu ai na wasongoru wa wandunyi wakahamba, “A pfinya owuta nayo sindo-sho nyi ida? Na ichu akuwikye finya-yo nyiwu?” 24Yesu kahaluo kawawia, “Na inyi njimbesa kidedo kimu; mukamenjiwia mbembia pfinya ngawuta nayo shindo-shi ke nyi ida. 25A wupatiso wo Yohane nyiku wuwewukye ngesa? Nyi ruwehu ngesa ang'u nyi wandunyi? Wakahaluyana-haluyana mrimenyi kowo wa wenyi wehamba, ‘Lukahamba nyi ruwehu nao naluwie, nyi kyawang'u kida ili mlamidikya.’ 26Ang'u lukahamba, ‘Nyi wandunyi nyi luwode lochiowuo wandu. Nyi kipfa wose waichi Yohane nyi mwikimbi.’ 27Nalyo wakahaluo Yesu wakambia, ‘Lomanyapfo.’ Nao kawewawia, ‘Ma inyi njembia pfinya ngawuta nayo shindo-sho ke nyi idapfo.’ ” 28“A nyi muhie-ho muda? Mang'anya awewode wana wawi, kahendya ichu msongoru kambia, ‘Inu ochihenda uṟunde alya demehu lya msabibu.’ 29Nao kahaluo kahamba ngaleha, ‘Ili numa kawuya iwado nyi machenyede kakuhendya.’ 30Kawuya kahendya ulya ungi kawembia ado. Nao kahaluo kahamba, ‘Ee naakyo Mndumii.’ Ma nalahende. 31A walya wawi ichu awekeri-ho kewuta shechihia ndee nyi uhya ngesa? Wakahamba, ‘Nyi ulya mosongoru.’ Yesu kawawia, Nyi kya lohi ngambia, ‘Wesana okamba nyi wechishika ipfo wumanginyi wo Ruwa na waka wameluki wamsongoe nyo. 32Nyi kipfa Yohane alecha na konu kui njia ya wusumuhanyi nanyo ma mlamidikye, wesana okamba nyiwo welemidikya ili numa na waka wameluki. Nanyo mkakiwona ma mladumbuye lyandi mulelemidikya.’ ” 33“Keadanyenyi mbonyi tsa mfanano tsingi. Kuwekeri-pfo mndu menyi kanyi, kadonga dema lya msabibu. Kaliiṟihya na oṟiho. Kasuma-ho na handu hekamya mpfinyo ipfo makidi hawi. Kawika-pfo mba yeringya idoe huye. Dema lilya kaliinengya wademi kilimu kilya nainengo-ho kyake wateṟyanyi nawo. Kawuya kahenda kyaṟo oruka lo kuleshe. 34Komshika kufui na kiheri kekumbya ndunda kaduma masinga halya hake kulya ko wademi walya hahende inengyo nunda tsalyo. 35Na wademi walya wakaduo masinga halya hake. Ichu umu wakamkapa, ichu ungi wakambaha, ichu ungi wakamkumbya maho. 36Kawuya kaduma-se masinga hengi hafoi kota na halya ha kuwoka. Nawo wakawewawika wado. 37Kafurumia iwadumya mana ulya oke o womi kehamba, ‘Mana-chu oko nyio wechimidikya. 38Kyasia wademi walya wekiwona mana ulya wakawiana wo wenyi na wenyi wehamba, ichu nyio muoṟi mooṟa-ho. Lanye ndenyi lumbahe luwade na kyoṟa kyake. 39Nalyo wakamduo-pfo. Wakamkumbalya kulya mbele ya dema lya msabibu, wakambaaha. 40Ashika mnene o dema lilya lya msabibu ilindi echicha napfo nyi kiki echiwutya wademi walya?’ 41Wakahamba, ‘Wandu walya wewuta wado owicho na wadetso iki kiwichowicho. Na dema lya msabibu nawelinengya wademi wengi wembutya ndunda tsilya ili tsishikye shiheri shatso shekumbya.’ 42Kyasia Yesu kawawia, ‘A ipfo shiṟehyonyi mlelemanyeho iki kii kihambe-ho ke iho lilya wewika mba waminye lyo nyi lyambuya iwa iho lya ndumba. Dedo-lyi nyi licheye liwuka ipfo ko Mndumii. Likawa nyi lya kiṟiha lya kunu mesonyi hadu.’ 43Kyasia-ng'u kyamba nyi wudo kii na inyi ngambia, ‘Wumangi wo Ruwa nyi wochikaa wuwuto kunu konu na inengyo oruka lochikumbya ndunda tsawo.’ [ 44Na moho huya iho li nyefunjika-funjika. Na mohoyo nyi iho li nyi lyemmamiṟa.]” 45Kyasia wakohanyi walya wanene wameicho mbonyi tsilya tsa mfanano na Wafarisayo wakatawuka imanya nyi adeda kyawo wa wenyi. 46Wakashika maanya chando wempfunga. Wakawuya yowuo wandu walya mamwingi kipfa lilyandi waichi nyi mwikimbi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\