OTAMBAHALUO 19

1Numa ya ishi ngaicho ideda ling'anyi cha lya mamingi fo wandu wa ipfo ruwehu wechihamba, “Haleluya! Okiio lui lo Ruwa odu na wuitoṟi na wuapfinya. 2Kyamba mdumbuye yake nyi ya lohi isumhanyi. Kyamba nyi amehoṟuo mkiwashe ulya ang'anyi awekewichuṟa wuyana wu kui wulala woke kawetaa kui owoko loke kirache kipfa kya ili alepusuo samu ya waṟundi wake.” 3Wakadeda lingi wehamba, “Haleluya! Na mtsu fo modo fuikombetsa wofo fochido huye mlungana!” 4Na wameku walya makumi hawi na waana wakapfiria-ndi handu hamu na maṟimu halya haana wakawikya Ruwa chu adamye loṟike-hu lo wuitoṟi wuindi wehamba, “Amenyi Haleluya!” 5Na ipfo kundo loṟika lulya lui kukawuka-pfo ṟu lyehamba, “Ichikenyi Ruwa odu nyo waṟundi wake mose, mumwowoye mui watutu na wang'anyi.” 6Ngaicho ṟu cha lya mamwingi fo wandu fung'anyi na ṟu liwei cha lya mdihino ya ochi lung'anyi ṟu liwei cha lya maṟuṟuma hang'anyi hehamba, “Haleluya, kyamba Mndumii Ruwa odu aitoṟye shose nyi ai Mangi. 7Luchihio na ikapa ngoru lochimbikya kiṟumi. Kyamba wali wo Kidahina kilya womshika. Msangi okyo amekuteseheṟa. 8Kainengo pfinya nakuṟaaye marao maili pang'a maharami.” (maṟao ho nyi mawuto mecha ha wandu wa Ruwa.) 9Nao malaika kanjiwia, “Ṟehya kye, nanga iwa wai walahe kilionyi kya chonga ya waali wo kidahina kilya. Kawenjiwia-se, iho nyi madedo ha lohi ha Ruwa.” 10Na inyi ngamwolokya madendenyi hake njikundi imwindia. Kanjiwia, “Leka, kudo ote! Inyi njikeri mṟundi mokyando opfo na o wanawamayo, so lose luwade kilya luwai-waṟingishye nyi Yesu. Nyio Ruwa lochimwindia!” Kyamba kiṟingishyo kya Yesu nyi mumuyo fuiwaya waikimbi. 11Ngameambuo, ngawona ruwehu kuṟuhukye. Ngawona frasi njiili pang'a na ichu adamye mhongo-hu foyo amlahe nyi “Mhendeli” na “Mokiilohi.” Nyio ekidumbuo mdumbuye mdumbuye isumhanyi na iira shida kyayo. 12Meso hake hai cha olewo lo modo na ipfo mdohu foke aṟee oṟo nchope tsa uitoṟi tsifoi na rina lii-iṟehye-pfo lyilamanyikye nyi mndu shila nao amonyi. 13Na maṟao hake aṟee nyi hawemakape samunyi. Na rina lyake likahambo nyi, “Dedo lya Ruwa.” 14Na matorito ha ipfo ruwehu hakamwosha hariyo nyi frasi njiili pang'a haṟee mṟaye mwiili iharami. 15Na ipfo dumbunyi lyake kukaṟukya-pfo oshu luohi nakape nalo mkambo ya wandu. Nao nyio echiwalisa na olio lo menya. Nao amonyi aichuma-chuma ipfo mponyi fokamya-ho ndunda tsambiṟa wutuukenyi wo nyashi ya Ruwa Menyi pfinya shose. 16Arie rina lii-iṟehye nguwo-hu ipfo owaenyi lokye kye nyi, “Mangi ya wamangi na Mndumii o wandumii.” 17Ngamambuo ngawona msu mwele umu ahoṟoki ipfo mnengeṟi-hu. Kalaha na ṟu ling'anyi kawia malehe hoose haweirunduka, “Ke-njonyi kusanganyionyi kiliionyi king'anyi kya chonga insungusie nyi Ruwa. 18Njonyi Kundu mukulie nyama ya wamangi na nyama ya wasongoru na nyama ya waapfinya na nyama ya frasi na ya walya wadamye mhongo-hu yatso na nyama ya wasuṟi na ya masembo na ya watutu na ya wanene!” 19Ngameambuo ngawona indo lilya na wamangi wa wuyana wu na wasikari wawo wasanganyi handu hamu wakapane na ichu adamye frasi-hu ii na matoṟito halya hake. 20Na indo lilya likawado lyikapfungo, hamu na mwikimbi mowongo handu hamu nao ichu alewuta maṟiho halya oshangunyi lolyo (Kawa motandawusha wandu na mweke foho walya weambya mhuri ya indo lilya wakaweindia mfano yalyo.) Wakahenda yombotso wai na moo wa wawi ipfo iruwenyi lya modo fodosa mumuyo fo wuṟoi wofumba oṟoo. 21Na walya wengi wakahenda iwoho na oshu lo ichu adamye mhongo-hu fo frasi iya luṟukye ipfo dumbunyi lyake. Na ndehe tsose tsikashika ikuihutsa na nyama tsawo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\