OTAMBAHALUO 22

1Nao malaika kanjiloṟa meda fo mṟinga mharami cha kilo lafurie moo fuwei miili fuwode ngesa fuṟukye ipfo loṟikenyi lo Ruwa na Kidahina kilya. 2Fuwesokye makidi-hawi ha mtandara fofo. Na mbai ya meda fu kudoepfo ikidi lya moo fokyekumbia ndunda ka ikumi na kawi lyekyekumbia ndunda oryo meri. Na mambale hafo nyi mdi fochiṟa mkambo ya wandu wa mbaṟi njihenu. 3Na handu ho kuwode-se mbakapfo ma kindo kisese kyechiida kihopfo. Na loṟika lo wuitoṟi lui lo Ruwa na Kidahina kilya lochikaa iipfo, kiidi kya mṟi na wasoṟo wake wechimpfuṟukanya. 4Na iwona wechiwona kyamu kyake na rina lyake lyechiṟehio shamunyi shawo. 5Na kio kyechikaaseho-pfo, walawuṟie ilimikyo nyi taa ang'u sa ma nyi mnengeṟi, kyamba nyi Mndumii Ruwa echiwalimikia, nawo wechiitoṟya-ho maheri hose halanganyi. 6Nao malaika kanjiwia, “Madedo ha nyi hai heidikya na ha lohi. Mndumii Ruwa Menyi-Mumuyo ekyeinenga waikimbi mumuyo fokye kaduma malaika okye, kundu naloṟe waṟundi wake ishi shirie ihenda wutika mkonu fo afui. 7“Keambuya-wo, nyi icha njikeri. Ungusu mndu akuwode na madedo ho ha otambahaluo lo kitabu ki.” 8Na inyi Yohane ngammaa icho na iwona ngameshiwona. Ngammaa iicho na ishiwona ngakukumba wanda ipfo madendenyi ha msu ulya alenjiloṟa isho njimwindie. 9Nao kanjiwia, “Manya! Ulawike kudo. Inyi njii mṟundi cha iyo mokyando opfo na o wanawawama wapfo waikimbi na walya wakuwodie madedo ha ha kitabu ki. India Ruwa.” 10Kawenjiwia, “Ma ulaṟikishe madedo ha otambahaluo ha kitabu ki, kyamba heri lyalo kyamcha afui. 11Mokoṟa wumbafu nakwengeṟye ikoṟa wumbafu, menyi-ngafu nawekuengeṟya ikuteṟefutsa. Menyi-wusumhanyi nakuitike iwuta kya wusumhanyi na menyi kikale nawekuitika ikuwada na kikale kilya. 12“Kyeadanyienyi!” Nyi Yesu ahamba icha “Njiicha owinyi njirie wueeri wulya njechihawa inyi kyenengya oryo umu ose chando kisumhanye iwuta lyake. 13Inyi nyio Alifa na Omega mosonguo na mokinga, mboki na mwawutsi.” 14Ungusu wekesanja maṟao hawo kundu wechiwonyo kita kimu kyelya ikidi lilya liende moo na momu fokuidya shichuminyi shilya washike mṟinyi fulya. 15Kulya nja kukae kushingilie mashite na wamaruwya wuṟoi na wamameluka-meluka na wamawaha na weindia maruwa ha wongo na oryo ose akundi shii wongo na ishiwuta. 16“Inyi nyio Yesu ngamduma malaika oko namuṟingishye nyo ishi kya siṟi tsilya. Inyi nyio njana ya Dawidi njii oshari loke. Inyi njikeri Nyenyeri iya ya Ahera iya iwaa ngamenyi.” 17Na Mumuyo na Moaliko ulya wo wahamba, “Ke-njoo-wo.” Na moicho ikyo nahambe, “Ke-njoo-wo.” Na ichu awodo nyi nyoda nakuchee, na oryo molanga naambye mṟinga fo moo echifurutso fo nga. 18Inyi Yohane ngiikimba mose oryo moicho madedo ha otambahaluo lo kitabu ki, ke kokoya mndu ose alongya-ho kindo Ruwa echimlongya ngapo tsi tsii-njiṟehye kitabunyi iki. 19Na kokoya kwipfo echiwuta ko madedo ha kitabu kya otambahaluo lu; Ruwa echiwuta-ho kita kyake kya ikidi liende moo na kya mṟi fulya mweele fu mhambe kitabunyi ki. 20Moṟingishya ishi o ahambye, Ee nyi icha njikeri. Amenyi ke-njoo-wo, hoi Mndumii Yesu. 21Wutonga wo Mndumii Yesu wukae na waele.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\