1 Коринфӕгтӕм 5

1Бӕлвырдӕй куыд айхъуыст, афтӕмӕй уӕм фӕзынди хъахбай ми, стӕй ахӕм хъахбай ми, ӕмӕ суанг муртаттӕй дӕр ахӕм хъуыддаг нӕ райхъуыст – чидӕр, дам, цӕры йӕ фыдыусимӕ. 2Хъалы бӕсты сымахӕн кӕуын ӕмбӕлы, цӕмӕй ахӕм хъуыддаг чи сарӕзта, уый фӕсырдӕуа уе 'хсӕнӕй. 3Ӕз та уӕм дард дӕн, фӕлӕ удӕй уемӕ дӕн, ӕмӕ цыма ӕцӕгдӕр уемӕ дӕн, афтӕ бауынаффӕ кодтон, ахӕм хъуыддаг бакӕнӕгӕн цы бачындӕуа, уый тыххӕй: 4Нӕ Хицау Йесойы номыл куы ӕрӕмбырд уат, уӕд мӕ уд дӕр уыдзӕн уемӕ, ӕмӕ уыцы фыдгӕнӕджы нӕ Хицау Йесойы хъаруйӕ 5Бакӕнӕм хӕйрӕджы бар йӕ буар ын бафхӕрыны тыххӕй, цӕмӕй йӕ уд фервӕза, нӕ Хицау тӕрхон куы кӕна, уыцы бон. 6Раппӕлинагӕй уӕм ницы ис. Армыдзаг ӕнхъизӕн хыссӕ ӕгасӕй дӕр кӕй сӕнхъизын кӕны, уый нӕ зонут, ӕви? 7Уӕдӕ уӕхи ссыгъдӕг кӕнут зӕронд ӕнхъизӕнӕй, цӕмӕй фестат ног, ӕнӕнхъизӕн хыссӕ. Сымах ӕцӕгдӕр ахӕмтӕ стут, уымӕн ӕмӕ Чырыстийы, нӕ Куадзӕны Уӕрыччы, нывондӕн ӕрхастӕуыд. 8Уӕдӕ бӕрӕгбон сыгъдӕгзӕрдӕйӕ бӕрӕг кӕнӕм зӕронд ӕнхъизӕнимӕ нӕ, хӕлды ӕмӕ фыдӕхы ӕнхъизӕнимӕ нӕ, фӕлӕ ӕцӕгады донгонд дзултимӕ. 9Ӕз уӕм мӕ фыстӕджы фыстон, хӕтаг чи у, уыдонмӕ ӕмгӕрон нӕ цӕуыны тыххӕй. 10Ӕниу уӕм ацы дунейы хӕлд адӕммӕ, кӕнӕ кӕрӕфтӕм, кӕнӕ стигъджытӕм, кӕнӕ мӕнгхуыцӕуттӕн кувджытӕм ӕмгӕрон нӕ цӕуыны тыххӕй нӕ фыстон, – науӕд сымах ацы дуне ныууадзын хъӕуид, – 11Фӕлӕ уӕм ӕз фыстон, цӕмӕй ӕмгӕрон ма цӕуат, йӕхи ӕфсымӕр чи хоны, афтӕмӕй хӕтаг кӕнӕ кӕрӕф, кӕнӕ мӕнгхуыцӕуттӕн кувӕг, кӕнӕ цъыфкалӕг, кӕнӕ расыггӕнаг, кӕнӕ стигъӕг чи у, уымӕ. Ахӕмимӕ иу фынгыл дӕр макуы бадут. 12Ӕнӕуырнджытӕн ӕз цӕмӕн хъуамӕ тӕрхон кӕнон? Уырнджытӕн та сымах хъуамӕ хӕссат тӕрхон – 13Ӕнӕуырнджытӕн Хуыцау у тӕрхонгӕнӕг. Уӕдӕ «хӕлд адӕймаджы фӕсурут уе 'хсӕнӕй».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\