2 Коринфӕгтӕм 2

1Уымӕ гӕсгӕ хуыздӕрыл банымадтон сымахмӕ не 'рцӕуын, ногӕй та уын зӕрдӕхъыджы хос куыд нӕ разынон, афтӕ. 2Хъыджы уӕ куы бафтауон, уӕддӕр мын мӕ зӕрдӕ чи барухс кӕндзӕн, хъыджы кӕй бафтыдтон, уыдоны йеддӕмӕ? 3Фысгӕ дӕр уӕм уый тыххӕй ныккодтон, ӕмӕ уӕм куы ӕрцӕуон, уӕд мӕ маст ма бауадзой, мӕ зӕрдӕ кӕмӕй хъуамӕ барухс уа, уыдон. Уырны мӕ: мӕ цин уеппӕты цин у. 4Ӕз уӕм мӕстджынӕй ӕмӕ зӕрдӕрыстӕй, бирӕ цӕссыг калгӕйӕ, масты уӕ бафтауыны тыххӕй нӕ ныффыстон, фӕлӕ цӕмӕй сымах базонат, ӕз уӕ куыд бирӕ уарзын, уый. 5Ӕмӕ кӕд исчи искӕйы маст бауагъта, уӕд уымӕй мӕн не смӕстджын кодта, фӕлӕ – ныхас ӕгӕр карз куыд нӕ рауайа, афтӕ – иуцасдӕр уеппӕты дӕр. 6Уыцы адӕймагӕн ӕгъгъӕд фӕуӕд, уӕ фылдӕрӕй цы ӕфхӕрд баййӕфта, уый. 7Ныр та уын хуыздӕр у уымӕн ныббарын ӕмӕ йӕ барӕвдауын, цӕмӕй йӕ хъыг ма фегӕр уа. 8Уымӕ гӕсгӕ уӕ курын уӕ уарзт ӕм хъуыддагӕй равдисын. 9Фысгӕ дӕр уӕм, алы хъуыддаджы дӕр коммӕгӕс стут ӕви нӕ, уый бафӕлварыны тыххӕй ныккодтон. 10Кӕмӕн хатыр кӕнут, уымӕн ӕз дӕр хатыр кӕнын. Ӕз цы ныббарстон (кӕд уӕвгӕ исты ныббарстон), уӕд ӕй Чырыстийы раз уӕ сӕраппонд ныббарстон, 11Цӕмӕй нын хӕйрӕг зиан ма ӕрхӕсса – йӕ фыдвӕндтӕ нын зындгонд сты. 12Троадӕмӕ Чырыстийы тыххӕй фарны уац хъусын кӕнынмӕ куы ӕрцыдтӕн, уӕд мын уыцы куыстӕн кӕд Хицауӕй дуар гом уыди, 13Уӕддӕр мӕ уд ӕнцой нӕ зыдта, уымӕн ӕмӕ ме 'фсымӕр Тит уым нӕ разынди. Уымӕ гӕсгӕ сын хӕрзбон загътон ӕмӕ ацыдтӕн Македонимӕ. 14Бузныг Хуыцауӕй – Уый мах, уӕлахиздзаутау, кӕддӕриддӕр хоны Чырыстийы фӕдыл. Чырыстийы уац, ӕхсызгон хӕрздӕфау, Хуыцау мах руаджы хӕлиу кӕны алы ран дӕр. 15Уымӕн ӕмӕ махӕй цӕуы Чырыстийы уацы хӕрздӕф, ӕмӕ уый Хуыцауы кадӕн у. Уыцы хӕрздӕф ӕнхъӕвзы фервӕзыны фӕндагыл цӕуджытыл дӕр ӕмӕ сӕфты фӕндагыл цӕуджытыл дӕр. 16Иутӕн уый у мӕлӕты тӕф мӕлынӕн, иннӕтӕн та – царды хӕрздӕф цӕрынӕн. Адӕмӕй исчи разындзӕн, мыййаг, ахӕм куысты аккаг? 17Бирӕтӕ, цӕстфӕлдахӕг уӕйгӕнджытау, зыгъуыммӕ кӕнынц Хуыцауы ныхас. Мах уыдонӕй не стӕм – Хуыцауы номӕй ӕмӕ Хуыцауы раз дзурӕм сыгъдӕг зӕрдӕйӕ, Чырыстиимӕ ӕмудӕй.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\