Ромӕгтӕм 12

1Хуыцау уӕ кӕй уарзы, уый тыххӕй уӕ курын, ӕфсымӕртӕ: уӕхи Йын ӕрхӕссут удӕгас, сыгъдӕг ӕмӕ фӕндиаг нывондӕн. Уый уыдзӕн, зӕрдӕйӕ чи цӕуы, уӕ уыцы куыст Хуыцауӕн. 2Ацы дунейы ӕгъдӕуттӕ ма фӕзмут; уадз ӕмӕ ног кӕна уӕ зонд ӕмӕ ива уӕ зӕрдӕ. Ӕмӕ уӕд уӕ бон уыдзӕн Хуыцауы фӕндон зонын – хорз цы у, Хуыцауы зӕрдӕмӕ цы цӕуы ӕмӕ алцӕмӕй дӕр ӕххӕст цы у, уый. 3Хуыцау мын хорзӕх кӕй радта, уымӕ гӕсгӕ уӕ алкӕмӕн дӕр зӕгъын: цы стут, уӕхицӕй уымӕй фылдӕр ӕнхъӕл ма ут, фӕлӕ уӕ алкӕмӕн дӕр Хуыцау уырнындзинад цас радта, уымӕ гӕсгӕ раст аргъ кӕнут уӕхицӕн. 4Зӕгъӕм, иу буарӕн бирӕ уӕнгтӕ куыд ис, ӕмӕ сӕ нысаниуӕг ӕмхуызон куыд нӕу, 5Афтӕ мах дӕр, бирӕ адӕм, Чырыстиимӕ иу буар стӕм, хицӕнтӕй та – иу иннӕмӕн уӕнг. 6Хуыцауы хорзӕхы фӕрцы нӕм алыхуызон курдиӕттӕ ис. Пехуымпарады курдиат кӕмӕ ис – пехуымпариуӕг кӕнӕд уырнындзинадмӕ гӕсгӕ; 7Лӕггадгӕнӕджы курдиат кӕмӕ ис – лӕггад кӕнӕд; ахуыргӕнӕг чи у – ахуыр кӕнӕд иннӕты; 8Ныфсдӕттӕг чи у – ныфс ӕвӕрӕд; исты дӕттыс – дӕтт сыгъдӕг зӕрдӕйӕ; хистӕр чи у – хистӕриуӕг кӕнӕд ӕнувыдӕй; хӕрзгӕнӕг чи у – хорз кӕнӕд зӕрдӕрухсӕй. 9Уарзут зӕрдиагӕй, фыдӕх уын уӕд ӕнӕуынон, тырнут хорз ракӕнынмӕ. 10Кӕрӕдзи зӕрдиагӕй уарзут ӕфсымӕртау; иу иннӕйы нымайӕд йӕхицӕй фылдӕр. 11Кӕддӕриддӕр ут ӕнувыд, цӕхӕр калӕнт уӕ зӕрдӕтӕ, кусут Хуыцауӕн. 12Уӕ зӕрдӕдарӕн уын уӕд циныхос; уӕ зынты ут фӕразон, кувут ӕнувыдӕй. 13Цы уӕм ис, уымӕй сыгъдӕджытӕн хай кӕнут сӕ хъуӕгты; ут уазӕгуарзон. 14Уе 'фхӕрджытӕн хорзӕх курут Хуыцауӕй – ӕлгъитгӕ сӕ ма кӕнут, фӕлӕ сын хорзӕх курут Хуыцауӕй. 15Цин кӕнут цингӕнджытимӕ ӕмӕ кӕут кӕуджытимӕ. 16Цӕрут ӕмзӕрдӕйӕ. Хъал ма ут; дунейы цӕсты чи нӕ ахады, уыдонӕй уӕлдӕр уӕхи ма ӕвӕрут. Уӕхи цӕсты зондджынтӕ ма ут. 17Йӕ фыдӕхӕн макӕмӕн фидут фыдӕхӕй. Ӕппӕт адӕмы цӕсты хорз цы у, архайут уый кӕныныл. 18Гӕнӕн ӕмӕ уын амал куыд ис, уымӕй алкӕимӕ дӕр цӕрут фидыдӕй. 19Уӕ маст макӕмӕй исут, мӕ уарзон хӕлӕрттӕ, фӕлӕ йӕ бакӕнут Хуыцауы фыдӕхы ӕвджид. Уымӕн ӕмӕ Сыгъдӕг Фысты Хицау зӕгъы: «Мӕ бар у маст исын, Ӕз ӕй бафхӕрдзынӕн». 20Уӕдӕ «кӕд де знаг ӕххормаг у, уӕд ӕй бафсад; кӕд ын дойны у, уӕд ын дон ратт. Афтӕ куы кӕнай, уӕд ын йӕ сӕрыл ӕркалдзынӕ цӕхӕр». 21Фыдӕх дӕ ма басӕттӕд, фӕлӕ фыдӕхыл уӕлахиз кӕн хорзӕхӕй.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\