Титмӕ 3

1Сӕ зӕрдыл сын лӕууын кӕн, цӕмӕй коммӕ кӕсой хицӕуттӕ ӕмӕ ӕлдариуӕггӕнджытӕн, алы хорз хъуыддагмӕ дӕр уой цӕттӕ, 2Макӕй фыдгой кӕной, ма уой загъдгӕнаг, фӕлӕ алкӕимӕ дӕр уой ӕвӕлмас ӕмӕ сӕрныллӕг. 3Мах нӕхӕдӕг дӕр кӕддӕр уыдыстӕм ӕнӕмбаргӕ, хивӕнд, дзӕгъӕл адӕм, чъизи мондӕгты ӕмӕ алы ирхӕфсӕнты цагъартӕ, уыдыстӕм фыдзӕрдӕ, хӕлӕг, цъаммар, кӕрӕдзийӕ уыдтам не сӕфт. 4Фӕлӕ нӕ Ирвӕзынгӕнӕг Хуыцау хӕрзаудӕнгӕнӕг ӕмӕ адӕмуарзон кӕй у, уый куы раргом, 5Уӕд нӕ фервӕзын кодта, хорз хъуыддӕгтӕ нӕм цыма уыди, уый фӕрцы нӕ, фӕлӕ Йӕ хорзӕхмӕ гӕсгӕ – ӕхсад ӕрцыдыстӕм ног цард дӕттӕг донӕй ӕмӕ Сыгъдӕг Уды фӕрцы систӕм ног адӕм. 6Уыцы Удӕй нын нӕ Ирвӕзынгӕнӕг Йесо Чырыстийы руаджы Хуыцау радта рӕдауӕй, 7Цӕмӕй Йӕ хорзӕхы фӕрцы сраст уӕм ӕмӕ нӕ зӕрдӕ дарӕм Хуыцауӕй мыггагмӕйы цард райсыныл. 8Ацы ныхас ӕцӕг у. Мӕн уый фӕнды, ӕмӕ адӕмы ӕнувыдӕй ахуыр кӕнай ӕппӕт уыдӕттыл, цӕмӕй Хуыцауыл чи баууӕндыд, уыдон сӕхи зӕрдиагӕй хъарой хорз хъуыддӕгтӕ аразыныл. Уый хорз у ӕмӕ адӕмӕн уыдзӕни пайда. 9Рагфыдӕлты хӕдзарвӕндӕгты тыххӕй ӕнӕсӕрфат ранымай-банымайӕ, Моисейы Ӕгъдауы фӕдыл быцӕутӕй ӕмӕ загъдӕй та дӕхи хиз – дзӕгъӕлы ӕмӕ ӕнӕпайда сты. 10Мӕнгахуырадыл чи лӕууы, уымӕн иу ӕмӕ дыууӕ хатты куы бамбарын кӕнай, уӕд дын йемӕ иумӕйагӕй мацыуал уӕд. 11Ӕмӕ зон, ахӕм адӕймаг кӕй фехӕлд ӕмӕ тӕригъӕды кӕй бафтыд, ӕмӕ уымӕй йӕхӕдӕг йӕхицӕн тӕрхон кӕй рахаста, уый. 12Артемайы кӕнӕ дӕм Тихикы куы арвитон, уӕд бацархай Никополмӕ мӕм ӕрцӕуыныл. Уымӕн ӕмӕ зымӕг уым арвитын ис мӕ зӕрды. 13Тӕрхоны хъуыддӕгты дӕсны Зинайы ӕмӕ Аполлосы зӕрдиагӕй срӕвдз кӕн фӕндагмӕ, хъуаг куыд ницӕмӕй баййафой, афтӕ. 14Уадз ӕмӕ мах уырнджытӕ дӕр сахуыр уой, ӕххуысы сӕр кӕм хъӕуы, уым ӕнувыдӕй хорз хъуыддӕгтӕ аразыныл, науӕд сӕ уырнындзинад уыдзӕн ӕнӕпайда. 15Саламтӕ дын дӕттынц, мемӕ чи ис, уыдон иууылдӕр. Саламтӕ ратт, мах чи уарзы, уыцы уырнджытӕн. Хуыцауы хорзӕх уеппӕты дӕр уӕд.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\