RA ECHO 21:24

24Tsits'i rí mɛ ua nxʉqui con guehyʉ ngu yá nza̱i ma mixodyohʉ, ne ju'tuabi yá gasto. Nepʉ nu'ʉ́ da za da 'ña̱xi. Y njabʉ ha̱, da ba̱di gatho ma mixodyohʉ gue hinga majua̱ni nú'a̱ xa sipabi'ʉ gue go xcá manda njabʉ. Y njabʉ da ba̱di'ʉ gue ne'i guí øt'e ngu nú'a̱ ma̱nga rá ley ra Moise.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More