1 Jeɑn 1

1Lɔ́ɔ́ bɨ́h mû lɨ́ elɛ́ɛ bɨ́n wɨ́, wé ó, ɨ́ lɔ̌b Lwǐb Cwiʼ. Nye ɑ́ boo be ó tɨ̂, kʉ́ e sí ɑpɑ̌ bě kuhɑ́. Bɨ̌h bé ɑ́ si jóʼo cwíí nyé, bee ntémé nye e míh mɨ́h. Nye ó mʉr bɨ́h ɑ́ siŋle, wɑɑ́ mebó mɨ́h, mé ɑ́ kúnɑ nyɑ́. 2Etín é Cwiʼ lɑɑ́, lé ɑ́ si nyɨ̂n ɨ́ sí yɨ̂. Bɨ̌h bé ɑ́ si bee nye, bɨ̌h nzě tɑ́ɑre éboʼlo, dumo e mʉr wɑɑ́. Nó yɑɑ́ ó bɨ́h dí etyɛ̂b kwɑ́ nyɨ́n le túnó dí edumo le Etín é Cwiʼ wɨ́. Etín é Cwiʼ, lé di ó njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Bé e Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ ó b'ɑ́ be. Nye nzě nyɨ̂n ɨ́ sí yɨ̂. 3Sɑ́ bɨ́h ɑ́ bee e míh mɨ́h, jóʼo e megwɑ̌l mɨ́h yɨ́, yé ó bɨ́h dí etúno bɨ́n ntémé yɨ́, mbi dí ó, mɨnɑ́ nkʉ̂ di gɑ́ ɨ́ mpúhlɑ́, mɨnɑ́ gɑ́ óbɛ̂h. Mpúhlɑ́ mɨ́nɑ́ ngɑ́ pûhlɑ gɑ́ nyɨ́, nye óbe ó, e Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ, bé e Mwɑ̂n wé, Yésʉs-Krîst. 4Bɨ̌h cɛmɑ bɨ́n mekɑnɑ́ mɑ̂ʼ ó, sʉhʉʉ gɑ́ yɨ́nɑ́, yé díʼee lǿŋlɑ́. 5Mpɑ́ŋlɑ bɨ́h ɑ́ bi ɨ́ nzɨ̌ mé Yésʉs-Krîst nyɨ́, nye ó nyɨ̂. Nye ó bɨ́h dí eboʼlo bɨ́n ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ nyɨ̂. Nye ó: Nzyɛ̌m ó dí njʉl. Ejúrúú, lé ɑbɑ́ be ɨ́ nye, dɑmɑ́ jóʼo ó, mɑ̂ bím twɑ́ʼwó. 6Mɨ́nɑ́ bé lɛ́ɛ́ gɑ́ ó, mɨnɑ́ bɨ́ pûhlɑ gɑ́ e né, mɨnɑ́ yɨ́ɛ lɨ́ entímɑ gɑ̂, le edû kʉ̌ cyen ébébe nó, lɛ́ɛ́, mɨnɑ́ bé lɨ́ elɛ́ɛ gɑ́ bibɛr. Mɨnɑ́ bé ɑsɑ̂ gɑ́ bisyɛ́ɛlɑ bi dí edû ótyeetye bí. 7Mɨ́nɑ́ cyé gɑ́ ɨ́ jwê tʉ́ŋlʉ̌, mpʉ̌ Nzyɛ̌m nye mʉr tɨ̂ʼ dí ɨ́ jwê yɨ́ nó, ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ ó mɨ́nɑ́ óbe gɑ́ e mpɑ̌ŋ mpúhlɑ́ pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́ yɨ́. Mecié me Mwɑ̂n wé, Yésʉs, mé ópubo gɑ́ mɨnɑ́ misyóm mímyɛ̂h ɨ́ jɔʼ yɑɑ́. 8Mɨ́nɑ́ lɛ́ɛ́ gɑ́ ó, mɨnɑ́ bé ɑsɑ̂ gɑ́ misyóm nó, lɛ́ɛ́, mɨnɑ́ dímlé gɑ́ ó, mɨnɑ́ bʉr o tɨ̂. Otyeetye, wé ɑbe ɨ́ mɨnɑ́ gɑ̂. 9Sɑ̂ gwɑ́r, mɨ́nɑ́ gwíh gɑ́ misyóm gɑ́ mɨ́nɑ́ nó, Nzyɛ̌m ópɛʼ bíbɑɑ bí ébébe nyé ɑ́ niʼe mɨnɑ́ gɑ́ bí, le epubo mɨ́nɑ́ gɑ̂, lɨ́ epɛʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ mebyɑʼ gɑ́ mɨ́nɑ́ mɨ́mɛ̂h. Nye ósɑ̂ nó ó, ebě, nye ó tîtyěl mʉr jɑ́lɑ́ le ebûʼlɔɔ nyɑ́. 10Mɨ́nɑ́ lɛ́ɛ́ gɑ́ ó, mɨnɑ́ bé ɑpɑ̌ sɑ̂ gɑ́ syóm nó, nó ó, mɨnɑ́ lɛ́ɛ́ gɑ́ ó, nye ó mʉr bibɛr. Lwǐb yé, yé ɑbe kwɑ́ gɑ́ nyɨ́nɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\