1 Tesɑloníkɑ 4

1Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Bɨ̌h bé ɑ́ si tɨ́e bɨ̌n mpʉ bɨ́n jɑ́lɑ́ le eciʼě mbǐ cwǐʼ Nzyɛ̌m dí ekpɛl wɨ́ yɨ́. Bɨ̌n ntémé mû ó lɨ́ eciʼe nó. Dɑmɑ́ jóʼo nó, bɨ̌h bé lɨ́ ejî bɨ́n, le etɨ́e bɨ́n ɨ́ díé mé Tî Yésʉs ó, bɨ̌n tôʼ le esɑ̂ njɨ nó, ɨ́ buo buo! 2Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ mílɛ́ʼlɑ́ bɨ́h ɑ́ jwe bɨ̌n ɨ́ díé mé Tî Yésʉs mí. 3Ebě, sɑ́ Nzyɛ̌m dí ekpɛl yɨ́, yé ó, bɨ̌n díʼee bʉr o dí ci bɑ́. Ebe nó, syɛ́hlɑ́ɑ́ gɑ́ esɑ̂ bímolɑ́. 4Nyě kpɛl ntémé ó, mʉr nyɨnyɛ̂h, nye gʉ́ŋɑɑ mpʉ mʉ̂r jɑ́lɑ́ le ebêm wé mʉ́mɑ́ yɨ́. Nye bémɨɨ nye ɨ́ mbi dí elɛ̂ʼle ó, nye ó ci ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m, nye ntémé e medile ɨ́ míh mé njʉ̂m wɨ́. 5Njʉ̂m nyɨɛ díʼee e mʉmɑ́ wé wɑɑ́, ɑbe ɨ́ tíínɑ́ bígǿmɑ́ mébomo mpʉ mínjéʼe-Nzyɛ̌m dí esɨsɑ̂ yɨ́. 6Mʉ̌r sɑ́ ɑbyɑʼ mɨ́ɔɔ́ wé mʉr lɔ̌b ɨ́ mbi wɑɑ́, nkʉ̂ sɑ̂ nyé ebébe. Bɨ̌h bé ɑ́ si boo lɛ́ɛ bɨ̌n, cɨ̂l bɨ́n ó, Tî Yésʉs ójwě ntɨ́ʼɑ́ ó, bɑɑ́ o dí esɑ̂ syóm ɨ́ lɔ̌b wɑɑ́ bɑ́. 7Ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ jébe mɨnɑ́ gɑ́ ó, mɨnɑ́ díʼee gɑ́ bʉr o dí ci bɑ́. Nye ɑ́ bé ɑbɑ́ŋle mɨ́nɑ́ gɑ̂ lɨ́ esú ó, mɨnɑ́ sɑ̂ʼ gɑ́ bisyɛ́ɛlɑ bi mpîr. 8Nó ó, bɑɑ́ o dí epyêh métǿǿ mɑ̂ʼ ɨ́ lɔ̌b nɨ̌ bɑ́, bé ɑpyêh mʉ̂r. Bé pyéh ó Nzyɛ̌m, wɑɑ́ dí entɨh bɨ́n Sísǐm wé nyɑ́. 9Ɨ́ lɔ̌b wɨ̂, ɨ́ lɔ̌b kpɛ̌l dí pɑ́ʼ bɨ́ɔɔ́ e bɨ́ɔɔ́ yɨ́, yé ɑbe e sɑ́ mé gúm kɑ̌ tile bɨ́n, ebě, bɨ̌n bʉr o tɨ̂, bé ɑ́ si jɨ̂ʼ ekpɛlɑ. Nzyɛ̌m ó b'ɑ́ lɛ̂ʼle bɨ̌n. 10Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Bɨ̌n bé lɨ́ ekpɛl bɨ́ɔɔ́ bɨ́n dí ɨ́ sí Mɑsedóniɑ wɨ́wɛ̂h bɑ́ ɨ́ mbi wɑɑ́. Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌h tɨ́é bɨ́n ó nɛ́ɛ: tóʼ gɑ́ dóló le ekpɛlɑ gɑ̂. 11Tyélɨ́ɨ́ gɑ́ esôʼ ó, bɨ̌n cíʼɑɑ ɨ́ mepyɛblɑ. Mʉr jwɛ́ʼɛɛ njɨ bisyɛ́ɛ́ byé nye mʉr tɨ̂. Nye séɑɑ bisyɛ́ɛ́ byé e mebó mé. Nó ó mé ɑ́ boo tɨ́e bɨ̌n yɨ́. 12Dúʼóó gɑ́ kʉ̌ cyen mpɑ̂ bʉ̂r o dí ejéʼě Nzyɛ̌m bɑ́, bé óbee mbɨ̂mbɨɑ́ wɨ́. Mʉ̌r sɑ́ ɑbóno nkɔ́m ɨ́ ti ti ti. 13Nó ó, bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m, mě kpɛl ó, bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ esúʼlɑ́ é bʉ̂r o mû sí jwe bɑ́ ɨ́ pébébé. Bɨ́n ójéʼě lɔ̌b wɑɑ́ nó, nyʉ̂l ɑ́mû tyɛʼ bɨ́n ɨ́ mpʉ me bʉ̂r o dí ɑbe e mpûʼlɑ ɨ́ miléme ó, bé ópɑh bɑ́. 14Ɨ́ mpʉ mɨ́nɑ́ dí ebûʼlɑ gɑ́ ó, Yésʉs ɑ́ si jwe, bɑ́ʼɑ̌ pɑh yɨ́, nó ó mɨ́nɑ́ dí ebûʼlɑ gɑ́ ntémé ó, Nzyɛ̌m ópɛh ójwe ɨ́ nzɨ̌ mé Yésʉs, ntɔ̂ʼ dɑ̂ʼre bé e boo Yésʉs jøʼ gwɑ́r yɨ́. 15Sɑ́ bɨ́h dí elɛ́ɛ bɨ́n wɑ̂ʼ yɨ́, yé ó lɛ́ɑ́ Tî gɑ́ wɨ́nɑ́. Jɔʼ nyé óbɑ́ʼɑ̌ nze yɨ́, mɨnɑ́ gɑ́, bʉr o dí ɨ́ cwiʼ bɑ́, mɨnɑ́ bé ɑ́tô gɑ́ esôʼ, ojwe bɨ́ɛ lîʼ píhe. 16Ebě, Tî Yésʉs nye mʉr tɨ̂ʼ ósulo. Njǿø beéngeles, nye ólwib e cwíí jǿø. Sébé mé Nzyɛ̌m ólwib. Ojwe bé ɑ́ boo pûhlɑ e Yésʉs-Krîst bɑ́, bé ónyɛɛ́ pɑh. 17Nó ó, píe tɨ̂, mɨnɑ́ gɑ́, bʉr o dí ɨ́ cwiʼ, bɑɑ́ bé ɑ́ lîʼ mikublɑkúblɑ bɑ́, mɨnɑ́ bé óbére gɑ́ ɨ́ jwiné tʉ́ŋlʉ̌, tó swɑ́lɔɔ e bé gúmo gwɑ́r. Nzyɛ̌m ósyɛŋ mɨ́nɑ́ gɑ́ le onɔ́ɔ́ gʉ̂. Mɨnɑ́ gɑ́ le onɔ́ɔ́ bé óbɔmɑ e Tî Yésʉs lɨ́ ejwoo kʉ́. Mɨnɑ́ gɑ́ le Tî Yésʉs, bé ódidi ó, njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. 18Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bɨ́n jɑ́lɑ́ le egbɑ̂ bɨ́n bʉr o tɨ̂ʼ nkul ɨ́ miléme, lɨ́ elɛ́ɑ mílɔ̌b mínɨ̌ pɑ́ʼ nyɨ́n yɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\