2 Kórɨnt 2:14

14Mɨnɑ́ jwêʼ gɑ́ Nzyɛ̌m nzyǒo. Nye ó dí esɑ̂ ó, mɨnɑ́ gɑ́ e Krîst díʼee binkɔ́ɔ́ bi dí entɑɑ ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h bí. Nye ntémé ó dí esɑ̂ ó, mɨnɑ́ jwêʼ gɑ́ bʉr milɛ́ʼlɑ́ mi dí esɑ̂ ó, bé gʉ́ŋɑɑ nye mí. Nyě sɑ́ mɨ́nɑ́ gɑ́ nó ó, ɨ́ gúmó yɨ́yɛ̂h. Mɨnɑ́ gɑ́ mû ó mpʉ̌ lɔbínɑ dí epyêl mbɨɑmbɨɑ numó yɨ́.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More