2 Kórɨnt 2:15

15Ebě, mɨnɑ́ gɑ́ ó dí lɔbínɑ̌ Krîst dí entɨh e mbɨɑmbɨɑ numó yɨ́. Bʉ̂r o dí ebǐ cwiʼ bɑ́, bé jʉ́ʼrɑ́ mɨ́nɑ́ gɑ́ nó, njóʼɑ́ wɔ́ɔ́, wé ó: «Yé ó numó cwiʼ.» Bʉr bɑɑ́, bé otô dóló le eciʼe nó. Bɑɑ́ dí edîm bɑ́ bɨɛ, ɨ́ jɔʼ bé jʉ́ʼrɑ́ mɨ́nɑ́ gɑ́ yɨ́, bé ó: «Yé ó numó éswie.» Bɨ́hɑɑ́ bʉ̂r, bé otô dóló le ejwě ntuʼ. Mɛm, mé ɑbě tyé mʉ̂r dí ó, me séɑɑ syɛ́ɛ́ yɨ̂. Nzé nyɨɛ dí ejɑlɑ e yê?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More