2 Tesɑloníkɑ 3

1Bɨ́ɔɔ́ bɨ́h! Okɛ́l bɨ́h! Bɨ̌h kɑ̌ tile bɨ́n ó, bɨ̌n jɨ̂ʼlɑɑ e Nzyɛ̌m ɨ́ lɔ̌b wɨ́h, ó lɔ́ɔ́ dí edumo e Tî Yésʉs wɨ́, wé tôʼ dóló le emyɑŋlɑ̌ kɑ́m e kɑ́m, ó bʉr jwêʼ lɔ́ɔ wɑɑ́ júu, dû mpʉ bɨ́n bɨɛ dí egúmlo wé yɨ́. 2Jɨʼlɑɑ gɑ́ ntémé ó, Nzyɛ̌m pɛ́ʼɛɛ bɨ̌h ɨ́ mpêl bʉ̂r o dí ɨ́ bébe bɑ́, ebě, ntʉ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h dí obûʼlɑ. 3Sɑ̂ gwɑ́r, Tî Yésʉs, nye ó mʉr jɑ́lɑ́ le ebûʼlɔɔ nyɑ́. Nye ójwe bɨ́n nkul, le ekɑmle e bɨ̌n ɨ́ pɑ́ʼ mé Sɑ́tɑn. 4Mɨ́ jyɛ̂ʼwo e Tî Yésʉs ɨ́ lɔ̌b wɨ́n, ebě, sɑ́ mé ɑ́ tɨ́e bɨ̌n yɨ́, yé ó sɑ́ bɨ́n dí esɨsɑ̂ yɨ́. Yé ntémé, yé ó sɑ́ bɨ́n ngɑ́ tô le esɨsɑ̂ dóló yɨ́. 5Tî Yésʉs-Krîst tyɛ́bɨɨ bɨ̌n ɨ́ miléme, ó bɨ̌n kpɛ́lɨɨ Nzyɛ̌m. Nye sɑ̂ʼ ntémé ó, bɨ̌n jûhwɑɑ mebébe mpʉ nyé ɑ́ sɑ̂ yɨ́. 6Bɨ́ɔɔ́ bɨ́h! Okɛ́l bɨ́h! Bɨ̌h bé lɨ́ etɨ́e bɨ́n ɨ́ díé mé Tî Yésʉs-Krîst ó: bɨ̌n syɛ̂hlɑɑ mɨ́ɔɔ́ wɨ́n nyɨnyɛ̂h dí esɑ̂ épɨ̂h nyɑ́. Cɛrɑɑ gɑ́ e né, ebě, nyé ɑnʉɑ métum bɨ́h ɑ́ líʼe bɨ̌n e mé mɑ́, gbɑ̂ ɨ́ nkɔb. 7Ebě, bɨ̌n bʉr o tɨ̂, bé lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ̌ mpʉ bɨ́n jɑ́lɑ́ le enøølɑ e bɨ̌h yɨ́. Bɨ̌h bé ɑ́ bé ɑsɑ̂ épɨ̂h ɨ́ jɔʼ bɨ́h ɑ́ be pɑ́ʼ nyɨ́n yɨ́. 8Bɨ̌h bé ɑ́ bé ɑde méde mé nyʉ́ʉ́ mʉ̂r jwêh, ɑjɛ́nɑ. Bɨ̌h bé ɑ́ be lɨ́ entɨntɨ̂ʼ ntémé menyʉ́l mɨ́h, le eséɑ̌ syɛ́ɛ́ móhó e pum. Bɨ̌h bé ɑ́ sɑ̂ nó ó, bɨ̌h sɑ́ ɑgbɑ̂ nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɨ́ bɨ̌n túú ɨ́ nyʉ̂l lɨ́ enkɛ́ɛ̌ mbeʼ wɨ́h. 9Bɨ̌h bé e nkul jǿø dí ó, bɨ̌h dírɑɑ nyɔm lɨ́ enʉnʉɑ bísɑ́ bín. Bɨ̌h bé ɑ́ be ó, bɛ̌m sɑ̂ nó. Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌h bé ɑ́ si kpɛl elɛ̂ʼle bɨ̌n jweʼle, lɨ́ esú ó, bɨ̌n bɑ́ŋɑɑ bɨ̌h. 10Dɑmɑ́ jóʼo ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ bé ɑ́ be gɑ́ yɨ́, bɨ̌h bé ɑ́ tɨ́e bɨ̌n ó: «Yé bé nyʉ́ʉ́ mʉ̂r, nyé ɑkpɛl éséɑ nó, nye díʼee ntémé ɑde.» 11Bɨ̌h bê sí lwib nó ó, ebě, bɨ̌h jʉ́ʼrɑ́ ó, bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó sɔ́mɑ́ yɨ́n, bé lɨ́ esɑ̂ épɨ̂h. Bé jɑɑ́ sɨsɑ̂ ó, njɨ mpǔʼ. 12Nó ó, ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ bʉ̂r bɑɑ́, bɨ̌h tɨ́tɨ́é bé ɨ́ díé mé Tî Yésʉs-Krîst ó, bé séɑɑ bisyɛ́ɛ́ byɔ́ɔ́ ɨ́ puuu. Bé obi méde mɔ́ɔ́, duho ɨ́ bisyɛ́ɛ́ mébó mɔ́ɔ́. 13Ɨ́ pɑ́ʼ wɨ́n, bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m, menyʉ́l mɨ́n sɑ́ ɑgɔ̂ʼrɑ mʉr píe bisyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ bɨ́n dí eséɑ bí. 14Mʉ̂r bé ɑsɑ̂ bɨ́h mejóʼo ɨ́ jɔʼ bé jóʼó métǿǿ bɨ́h dí etɨ́e bɨ́n ɨ́ mekɑnɑ́ mɑ̂ʼ mɑ́ nó, nʉŋɑɑ gɑ́ nye díe. Bɨ̌n bé ɑyɨ́ be e ndwɑ́ɑlɑ e né. Ɨ́ mbi wɑɑ́ ó nyé ójóʼo sôn yɨ́. 15Sɑ̂ gwɑ́r, ɑbee gɑ́ nye mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ ó, nye bɨ̌n ó, ntɨ̂m e mbɨn wɨ́n. Cɨ́lɨ́ɨ́ gɑ́ nye, ebě, nye ó mɨ́ɔɔ́ wɨ́n. 16Nó ó, Tî gɑ́ wɨ́nɑ́, mʉr dí egbɑ̂ mɨ́nɑ́ gɑ́ mepyɛblɑ ɨ́ miléme nyɑ́, nye gbɑ̂ʼ bɨ̌n mepyɛblɑ ɨ́ miléme ɨ́ bijɔʼ bíbyɛ̂h, le menzɨ̌ mɨ́mɛ̂h. Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ díʼee e bɨ̌n óbɛ̂h. 17Mě tile bɨ́n mekɑ̌n mɑ̂ʼ ó, e mbó wɑ̂m. Mesøhlɨ mɑ̂ʼ, mé ó, ɨ́ mitilɑ́ mé Pɑul. Mbǐ nɨ̌ ó mé dí esɑ̂n mékɑnɑ́ mɨ́mɛ̂h mé dí ecɛmɑ mɑ́. Mpʉ mê titilé yɑɑ́ ó yɨ̂. 18Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs-Krîst, nye sʉ́ʼoo bɨ̌n óbɛ̂h metyɛʼ me mpóm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\