Éfɛsɔs 2:3

3Mɨnɑ́ bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ nyɛɛ dudû gɑ́ ó, kʉ̌ cyen ngwɑ́r e ngwɑ́r wɑɑ́. Mɨnɑ́ bé ɑ́ jɑɑ sɨsɑ́ɑ gɑ́ ó, njɨ elóŋlo bísyɛ́ɛlɑ bí ébébe ményʉ́l gɑ́ mɨ́nɑ́, mé ɑ́ kʉ bu gø̂m ó, mɨnɑ́ sɑ̂ʼ bí. Bigǿmɑ́ byɑɑ́ ó b'ɑ́ jɑɑ bu pɨpɑ́lwo mɨnɑ́ gɑ́ ɨ́ miléme. Sɑ́ yé ɑ́ kʉ jɑlɑ e njør wɨ́h oYúden yɨ́, yé ɑ́ be ó, bɨ̌h jɑ̂ʼrɑɑ e nkpɑɑ mé Nzyɛ̌m, jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mpʉ bʉ̂r o dí ɑbe óYúden bɑ́, bé ɑ́ jɑlɑ le ejɑʼrɑ e nye yɨ́.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More