Éfɛsɔs 3:5

5Ɨ́ mimbú mí píhe, mimyɑ̌ mi bʉ̂r ɨ́ buo buo, bé ɑ́ bé ɑgʉ́ɑ épɑ̂ʼlɑ̌ solɑ́ lɔ̌b wɑɑ́. Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, Nzyɛ̌m mû kɑ̌ gwîh wé ó, e nzɨ̌ Sísǐm wé. Sísǐm mé Nzyɛ̌m nyɨɛ, nyě gwíh wé ó, kwɑ́ bʉr o mílʉ́mlʉ́ mé Yésʉs-Krîst o dí ci bɑ́, bé le ogwíhɑ o mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More