Éfɛsɔs 3:6

6Misolɑ́ mílɔ̌b myɑɑ́ míɛ, myé ó mî: Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ mɨ́nɑ́ dí etúno gɑ́ wɨ́, wé sɑ́ ó, bɨ̌n, bʉr o bíkûl, bíʼee ntémé mepwɑʼ mé Nzyɛ̌m, jɑlɑ e nkɔb líʼe nyɨ́n, jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r le oYúden. Bɨ̌n le onɔ́ɔ́ ó dí bicíl bí nyʉ̂l mpwɑ́r. Bɨ̌n le onɔ́ɔ́ ntémé bé óbeě mpʉ̌ Nzyɛ̌m ngɑ́ dirɑ ménkɛ̌ʼ mé yɨ́.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More