Jeɑn 1

1Nzyɛ̌m jínɑ ɑpɑ̌ kuho kʉ́ e sí, mʉr ɑ́ be e díe ó, “Lwǐb” nyɑ́, ɑ́ boo be ó tɨ̂. Lwǐb, bé e Nzyɛ̌m ó b'ɑ́ be. Lwǐb ɑ́ be ó Nzyɛ̌m. 2Nó ó Lwǐb, bé e Nzyɛ̌m, bé ɑ́ boo duho ó, lɨ́ enyɛ̌l e kʉ́ e sí. 3Nzyɛ̌m ɑ́ sɑ̂ sɑ́ yɨ́yɛ̂h ó e Lwǐb. Abe e yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ yé ɑ́ syɛ́ɛ, Lwǐb ɑbe. 4Cwiʼ, yé ɑ́ be ó ɨ́ Lwǐb. Cwiʼ yɑɑ́, yé ó b'ɑ́ be njʉl wé ɑ́ pɑn jwê ɨ́ bʉr wɨ́. 5Njʉl wɑɑ́, wé lɨ́ epɑ̌n jwê ɨ́ súm éjúrʉ́ʉ́ ɑ́ go yɨ́; ejúrʉ́ʉ́ l'ɑnʉɑ wê. 6Nzyɛ̌m nzě ntɨh mʉ̂r, díé lé Jeɑn. 7Nye ɑ́ nze ó, lɨ́ enzě boʼlo ɨ́ lɔ̌b njʉl wɑɑ́. Nye ɑ́ nze ó, bʉr bɨ́bɛ̂h, bé jyɛ̂ʼwɑɑ e Nzyɛ̌m ɨ́ lɔ̌b mboʼlɑ́ wé wɑɑ́. 8Ntʉ nyé mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ be njʉl. Nye ɑ́ jɑɑ nze ó, njɨ lɨ́ enzě boʼlo ɨ́ lɔ̌b njʉl wɑɑ́. 9Njʉl wɑɑ́ wé omér ó b'ɑ́ pɑn mpɑ̌ŋ jwê. Wé lɨ́ epɑ̌n jwê ɨ́ sí yɨ̂, lɨ́ ekʉn bʉ̂r bɨ́bɛ̂h nzɨ̌ cwiʼ. 10Lwǐb ɑ́ be ó ɨ́ sí yɨ̂. Nye ó mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lómo lɨ́ ekuho kʉ́ e sí nyɑ́. Nó ó, bʉr ó sí yɨ̂ʼ bɨ́ɛ, bé ɑ́ bé ɑjweʼe nyê. 11Nye ɑ́ nze ó ɨ́ sí yé, ɑ́ntɑ nye. Sɑ̂ gwɑ́r, bʉr bé, ɑnʉɑ nyê. 12Dɑmɑ́ jóʼo nó, bím bʉ̂r o b'ɑ́ nʉɑ nye, jyɛ̂ʼwɔɔ ntémé e né bɑ́, bé ó nyé ɑ́ jwe nkul etyélɔɔ bwɑ́n mé Nzyɛ̌m. 13Bé ɑ́ bé ɑtyélɔɔ bwɑ́n mé Nzyɛ̌m ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ mécié, nkʉ̂ ɨ́ lɔ̌b bígǿmɑ́ ményʉ́l mɔ́ɔ́, nkʉ̂ ɨ́ lɔ̌b gǿmɑ́ mʉ̂r. Bé ɑ́ byɛ̂l ó byɛ́lɨ́ɨ nó, ɨ́ gǿmɑ́ mé Nzyɛ̌m. 14Lwǐb ɑ́ be ó sí byɛ̂l mʉ̂r. Nye ɑ́ si ciʼe pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́. Mɨnɑ́ bé ɑ́ be ó sí bee gɑ́ mencyɛnwɑ mé, mencyɛnwɑ mé écíʼé é Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m. Nye ɑ́ si duho kwɑ́ Sɔ́ŋ wé lǿŋlɑ́ e ncǿncǿɑ mé Nzyɛ̌m, le otyeetye. 15Jeɑn ɑ́ si boʼlo dumo e né. Nye ɑ́ túno ó: “Mʉr mé ɑ́ lɨ̂lɛɛ bɨ̌n ó nyɑ̂. Nye ó wɑɑ́ dí enze mé píhe nyɑ́. Nye lɨ́ elɑɑ mê, ebě, me jínɑ ɑpɑ̌ byɛ̂l, nye ɑ́ boo be ó tɨ̂.” 16Mɨnɑ́ gɑ́ óbɛ̂h, bé ɑ́ be ó sí bi émbɨɑ lé ndu e ncǿncǿɑ nyé ɨ́ buo buo. 17Nzyɛ̌m ɑ́ si tyêl mɨnɑ́ gɑ́ metié, cɨɨ ɨ́ nzɨ̌ mé Moïse. Nó ó, ncǿncǿɑ nyé le otyeetye bíɛ, byé ɑ́ nze ɨ́ mɨnɑ́ gɑ́ ó, cɨɨ ɨ́ nzɨ̌ mé Yésʉs-Krîst. 18Abe e mʉr ngwɑ́r dí sí pɑ̌ beě Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ. Ecíʼé é Mwɑ̂n é kpɛ̌l lé, lé omér, lɑɑ́ dí ntémé Nzyɛ̌m lɨ́ ó b'ɑ́ lɛ̂ʼle mɨnɑ́ gɑ́ Nzyɛ̌m. 19Jeɑn ɑ́ si yɑlɑ le opɑrɑ, le oLevît ɨ́ jɔʼ óYúden ó Yerʉ́zɑlɛm, bé ɑ́ lómo bé kwɑ́ nyé ó, bé tô jî e né ó: «Guɑ, go nzé ɛ́?» 20Jeɑn ɑ́ si yɑlɑ e bé ɨ́ sʉ́lʉ́lʉ́, ɑsol. Nye ó: «Mé ɑbe Mʉ̂r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́.» 21Nó ó bʉ̂r bɑɑ́, bé ɑ́ bɑʼɑ jî e né ó: «Á guɑ, go nzé ɛ́? Nzê go ó dí Élie ɛ̌?» Nye ó: «Heʼé, mé ɑbě Élie.» Bé ntɔ̂ʼ jî ó: «Nzê go ó ngwíhɑ milɔ̌b, wɑɑ́ Moïse ɑ́ tile ɨ́ lɔ̌b wé nyɑ́ ɛ́?» Nye ó: «Yɑɑ́! Mé ɑbe nyê.» 22Nó ó bé ɑ́ kɑ jî e né ó: «Á guɑ, go nzé ɛ́? Bɨ̌h bé ótó lɛ́ɛ bʉ̂r o lómó bɨ́h bɑ́ ó, go nzé ɛ́?» 23Nó ó Jeɑn ɑ́ nze yɑlɑ e bé ó: «Me ó “mʉr dí etúno ɨ́ lʉɑ́, wɑɑ́ dí elɛ́ɛ ó: Tyélɨ́ɨ́ gɑ́ menzɨ̌ mé Dɑ̂ ɨ́ lîm nyɑ́.”» (Yé ó mpʉ ngwíhɑ milɔ̌b Ésɑïe ɑ́ lɛ́ɛ yɨ́.) 24Ɨ́ bʉr o mílʉ́mlʉ́ bɑɑ́, yé ɑ́ be ó, le oFɑrizyɛ̂n. 25Nó ó bé ɑ́ nze jî e né ó: «Yé bé gó ɑbe Mʉ̂r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́, ɑbě Élie, ɑbe ntémé ngwíhɑ milɔ̌b wɑɑ́ nó, ɑ́ gǒ dudu bʉ̂r ɨ́ yé ɛ́?» 26Jeɑn, nye e bé ó: «Mě du bɨ́n ó, e medíbé. Yé e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r wɑ̂ʼ pɑ́ʼ nyɨ́n, bɨ́n dí ɑgʉ́ɑ nyɑ́. 27Nye ó wɑɑ́ dí enze mé píhe nyɑ́. Mé ɑbě tyé mʉ̂r dí ó, me tíyɨɨ mikǒl mí ósípɑh myé nyɑ́.» 28Sɑ̂ nɨ̌ yɨ́yɛ̂h, yé ɑ́ syɛ́ɛ ó, Bétɑnî, ɨ́ gúú pɨ̌n díbé Yɔrdên kɔ́m nkɛ́ɛ́, gúmó Jeɑn ɑ́ dudu bʉr yɨ́. 29Ɨ́ mɛ́n tɨ̂, Jeɑn kɑ̌ bee ó, Yésʉs lɨ́ enze kwɑ́ nyé. Jeɑn nzě lɛ́ɛ ó: «Beyɨɨ gɑ́ Mɑ̂ Nteme mé Nzyɛ̌m dí edwih mísyóm mí sí mímyɛ̂h nyɑ́! 30Lɔ̌b wé ó mé ɑ́ lɨlɛ́ɛ bɨ̌n, ó: “Mʉr, nye lɨ́ ebɔmɑ mé píhe. Mʉr wɑɑ́ ó dí elɑɑ mê, ebě, mɛm ɑpɑ̌ byɛ̂l, nyɨɛ ɑ́ boo be ó tɨ̂.” 31Mɛm mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ bé ɑnyɛɛ́ gʉ́ɑ nyê. Me ɑ́ nze du bʉr e medíbé ó, ebě, me nkʉ̂ gwɑ́ tɨ́ě kúl bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, ó bé gʉ́ŋɑɑ nye.» 32Jeɑn ɑ́ boʼlo ntémé ó: «Me ɑ́ si bee Sísǐm mé Nzyɛ̌m lɨ́ eduho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ mpʉ épɨbɑɑ, nzě sulo ɨ́ bɑ́ɑɑ, nzě di nyé ɨ́ nyʉ̂l. 33Me ɑ́ be ntémé ó, ɑpɑ̌ nyɛɛ́ gʉ́ɑ nyê. Nó ó, Nzyɛ̌m, mʉr ɑ́ lómo me ó, me ntɑ́ɑ nzě du bʉ̂r e medíbé nyɑ́, ɑ́ tɨ́e me ó: “Mʉr gó óbeě Sísǐm wɑ̂m sulo, nzě berwo kʉ́ nye nyɑ́, mʉr wɑɑ́, nye ó ngɑ́ du bʉ̂r e Sísǐm mé Nzyɛ̌m.” 34Me ɑ́ si bɑnɑ bee nó. Nó ó mé dí eboʼlo ó, mʉr nyɑ̂, nye ó kwɑhɑ́ Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m yɨ́.» 35Ɨ́ mɛ́n tɨ̂, Jeɑn ɑ́ be ɨ́ bɑ́ʼɑ̌ nzě gúmo yɑɑ́, bé e bʉ́ʉ́ ómpʉ́n bé obɑ́. 36Jɔʼ nyé ɑ́ bee Yésʉs lɨ́ elɑɑ yɨ́, nye nzě bɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ ó: «Pɑɑ́ bee gɑ́ Mɑ̂ Nteme mé Nzyɛ̌m ɛ̌!» 37Mpʉ ómpʉ́n mé Jeɑn, bé ɑ́ jóʼo sɑ́ nyé ɑ́ lɛ́ɛ yɨ́, bé ntɔ̂ʼ dû Yésʉs. 38Yésʉs nzě jwirɑ. Nyé kɑ́ jwɛ̂ʼ nɛ́ɛ: bee bé lɨ́ edû nyê. Nye nzě jî e bé ó: «Bɨ̌n sɑ́ɑ́ yé ɛ́?» Bé e né ó: «Gúmó gó dí edi yɨ́, Rɑbbi!» (Díe lɑɑ́, lé pɑ́ʼlɔ́ɔ́ ó, “lɛ̂ʼlɑ”.) 39Yésʉs, nye e bé ó: «Ntɑ́ʼ gɑ́ bé kɑ̂. Bɨ̌n ɑ nzé bee.» Nó ó ómpʉ́n bɑɑ́, bé ɑ́ tô, nzě beě gúmó Yésʉs ɑ́ didi yɨ́. Bé ntɔ̂ʼ lɛ̌ŋ móhó wɑɑ́, bé le onɔ́ɔ́. (Yé ɑ́ be ó, yé mû mewɑlɑ menɑ̂ mé bíí kʉ̌ʼ.) 40Nyʉ́ʉ́ mpʉ́n ɨ́ sɔ́mɑ́ ómpʉ́n obɑ́ bé ɑ́ jôʼlo lɔ́ɔ́ mé Jeɑn, le edû Yésʉs bɑ́, ɑ́ be ó mɨ́ɔɔ́ mé Simon Pierre, díé lé André. 41Nó ó, mʉr esôʼ André ɑ́ nyɛɛ to kœb nyɑ́, ɑ́ be ó mɨ́ɔɔ́ wé, Simon. Nye e né ó: «Bɨ̌h bɨ́ kœ̌b Mesî!» (Njɨ́blɨ́ wɑɑ́, wé pɑ́ʼlɔ́ɔ́ ó: “Krîst: Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́.”) 42Nó ó André ɑ́ nze tô e Simon gúmó Yésʉs ɑ́ be yɨ́. Yésʉs nzě jwɛ̂ʼ Simon ɨ́ bʉ́ʉ́ʉ́ɑ́. Nye e né ó: «Go ó Simon, mwɑ̂n mé Jeɑn. Go ókɑ̌ jɨjébɔɔ ó, “Kefɑ̂s”.» (Díe lɑɑ́, lé pɑ́ʼlɔ́ɔ́ ó, “ekóʼ”.) 43Ɨ́ mɛ́n tɨ̂, Yésʉs nzě cíʼe ɨ́ lémé wé ó, nyě tó ó ɨ́ sí Gɑlilê. Nye nzě beě Philippe. Nye e né ó: «Dúʼóó mê!» 44(Philippe ɑ́ be ó mʉr Bétsɛ́dɑ, nkɑnɑ̌ André bé e Pierre, bé ɑ́ didi yɨ́.) 45Píe tɨ̂, Philippe nzě tó beě Nɑtɑnɑɛ̂l. Nye e né ó: «Bɨ̌h bɨ́ bee mʉ̂r, wɑɑ́ Moïse ɑ́ boo tile ɨ́ lɔ̌b wé ɨ́ kɑ́lɑr metié, wɑɑ́ ógwíhɑ o mílɔ̌b bé ɑ́ tile ɨ́ lɔ̌b wé nyɑ́. Mʉr wɑɑ́, nye ó dí Yésʉs, mwɑ̂n mé Joseph, mʉr Nɑzɑrɛ̂t.» 46Nɑtɑnɑɛ̂l, nye e Philippe ó: «Nzê mpɑ̌ŋ sɑ́ dí ɨ́ mbɨɑ yɨ́, yé e nkul eduhǒ Nɑzɑrɛ̂t ɛ̌?» Philippe, nye e né ó: «Ntɑɑ́ nzě bee!» 47Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ bee Nɑtɑnɑɛ̂l lɨ́ enzě nko nyé ɑ́ be yɨ́, nye ó: «Beyɨɨ gɑ́ nyɛ̂r Ɨ́zrɑɛ̂l ɨ́! Nyé ɑbe e mikóo.» 48Nó ó Nɑtɑnɑɛ̂l ɑ́ nze jî e Yésʉs ó: «Guɑ, gǒ gʉ́ɑ́ mé nó ɨ́ wɑ́ɑ̌ pɑ̂ʼ?» Yésʉs, nye e né ó: «Me bé ó sí boó bee gó ɨ́ jɔʼ gô bé lɨ́ enzuʼ é lɨ́ figyê yɨ́. Jɔʼ yɑɑ́, Philippe jínɑ ɑpɑ̌ jébe gô.» 49Nɑtɑnɑɛ̂l, nye e né ó: «Lɛ̂ʼlɑ, gǒ tyeetye ó Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m. Go ó dí Njǿø Ɨ́zrɑɛ̂l.» 50Yésʉs, nye e né ó: «Nzê gǒ jyɛ́ʼwó e me ó, mpʉ mê lɛ́ɛ́ gó ó, me bé ó sí bee gó lɨ́ enzuʼ é lɨ́ figyê yɨ́ ɛ́? Bónɑ́ɑ. Go óbɑ́ʼɑ̌ bee bísɑ́ bínɨ́nɨ́ɨ́, lɑɑ yɨ́nɨ̌.» 51Yésʉs, nye e né ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, bɨ̌n bé óbeě jʉ́o lɨ́ ebɔ́ɑ siesíe ɨ́ lʉ̂ Mwɑ̂n mé Mʉr, beéngeles mé Nzyɛ̌m lɨ́ ebére le esulo tɨ̂.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\