Jeɑn 11

1Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ be e díe ó Lɑzɑre, nyɨɛ lɨ́ edǐ Bétɑnî, kwɑ́r mé Mɑrie, bé e mɨ́ɔɔ́ wé, Mɑ́ɑ́tɑ. Nye ɑ́ be ó lɨ́ ebíle. 2(Mɑrie wɑɑ́ ó b'ɑ́ suʼlɑ kɑ lœm Tî Yésʉs múlo ɨ́ mekʉ̌, tin mé e mpuo nyé. Nó ó, ntʉ̂m wé, Lɑzɑre ó b'ɑ́ be lɨ́ ebíle.) 3Bʉbɑ́ obɑ́ ónɨ̌ nzě lómo mʉ̂r ó, nye tôʼ lɛ́ɛ̌ Yésʉs ó: “Dɑ̂ ɛ̌, só gǒ, nye lɨ́ ebíle.” 4Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ jóʼo mpɑ́ŋlɑ nyɑɑ́ yɨ́, nye ó: «Ekpɑɑ mé Lɑzɑre, lé ɑ́kóʼó jʉ̂ nyê. Lé ósɑ̂ ó bʉr gúmlɑɑ Nzyɛ̌m, bé e Mwɑ̂n wé.» 5Yésʉs ɑ́ be ó lɨ́ ekpɛ̌l Mɑ́ɑ́tɑ, bé e mɨ́ɔɔ́ wé ndu e ntʉ̂m wɔ́ɔ́, Lɑzɑre. 6Jɔʼ nyé ɑ́ be ɨ́ jóʼǒ lɔ́ɔ́ ékpɑɑ lɑɑ́ yɨ́, nye nzě bɑ́ʼɑ̌ lɛŋ mélú mébɑ́ gúmó nyé ɑ́ be yɨ́. 7Píe tɨ̂, nye le ompʉ́n bé ó: «Mɨnɑ́ swíʼɨɨ gɑ̂, tô sí Yʉ́dɑ.» 8Ompʉ́n bé, bé e né ó: «Lɛ̂ʼlɑ, yé ó, ɑpɑ̌ gúm beɑ, oYúden, bé ɑ́ be ó lɨ́ egø̂m élúmo gó mekóʼ. Nzê go lɨ́ egø̂m ébɑ́ʼɑ̌ tô gʉ̂ʼ ɛ̌?» 9Yésʉs, nye e bé ó: «Nzê móhó, wé ɑbe e mewɑlɑ kɑ́m e mebɑ́ ɛ́? Mʉ̂r cyé ɨ́ móhó nó, nyé ɑbe e nkul ebɨm ébɔ̌ʼ, ebě, nye lɨ́ egwɑ́ beě njʉ̌l sí yɨ̂. 10Sɑ̂ gwɑ́r, mʉ̂r tô le entímɑ lɨ́ ejúrʉ́ʉ́ nó, nye ótô le ebɨbɨm mébɔ̌ʼ, mpʉ nyé dí ɑbe e njʉ̌l sí yɨ̂ʼ ɨ́ nye mʉr tɨ̂ʼ yɨ́.» 11Jɔʼ nyé ɑ́ sil elɛ́ɛ mekɑ̌n mɑɑ́ yɨ́, nye e bé ó: «Só gɑ́ wɨ́nɑ́ Lɑzɑre, nye mû ó ɨ́ jô. Nó ó, mě tó ó, tó jɨm nyê.» 12Ompʉ́n, bé e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, yé bé nye mû ó ɨ́ jô nó, lɛ́ɛ́, nye óciʼe.» 13Sɑ̂ gwɑ́r, Yésʉs ɑ́ be lɨ́ egø̂m élɛ́ɛ ó: “Lɑzɑre, nyɨ́ jwe.” Nó ó, ompʉ́n bɨ́ɛ, bé ɑ́ jøʼ ó, yé ɑ́ be ó jó mpɑ̂ nyé ɑ́ jɑ̂ yɨ́. 14Yésʉs nzě kɑ̌ pɑ̂ʼlɑ ékɑ̌n lé lɑɑ́. Nye e bé ó: «Lɑzɑre, nyɨ́ jwe.» 15Me lɨ́ ekʉ́ soho e bɨ̌n, ebě, mɨnɑ́ bé ɑ́ bé ɑbe gɑ́ gʉ̂. Tɨ̂ʼ ó bɨ́n ngɑ́ jyɛ̂ʼwo e me yɨ́. Ncʉ̂ʼ gɑ̂, mɨnɑ́ tôʼ gɑ́ nko nyé dí yɨ́! 16Nó ó, Thomɑs bé ɑ́ jɨjébe “Egbɑ̂h” nyɑ́, ɑ́ nze lɛ́ɛ e bʉ́ʉ́ ómpʉ́n ó: «Ncʉ̂ʼ gɑ́ ntémé, mɨnɑ́ nzóo tô jwe gɑ̂, mɨnɑ́ gɑ́ le onɔ́ɔ́ bɨ́bɛ̂h.» 17Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ kɑ pyɑ̂l yɨ́, nye ɑ́ kœb ó, Lɑzɑre, nyé osí debe mélú ménɑ̂. 18Bétɑnî, yé ɨ́ kúnwo e Yerʉ́zɑlɛm, bɛ̌m be ókílomérɑ olɛ̂l. 19OYúden ɨ́ buo buo, bé ɑ́ bě sí nze, lɨ́ enzě beě Mɑ́ɑ́tɑ, bé e Mɑrie lɨ́ eswie e ntʉ̂m wɔ́ɔ́. 20Jɔ̌ʼ Mɑ́ɑ́tɑ ɑ́ jóʼo lɔ́ɔ́ ó, Yésʉs, nye lɨ́ enze yɨ́, nye ntɔ̂ʼ tó bɔmɑ e né, Mɑrie nyɨɛ lîʼ mbɛ̌r. 21Mɑ́ɑ́tɑ, nye e Yésʉs ó: «Dɑ̂ ɛ̌, yé bé go ɑ́ be ó wɑ̂ʼ nó, mpɑ ntʉ̂m wɑ̌m ɑ́ bé ɑjwe. 22Sɑ̂ gwɑ́r, me lɨ́ egʉ́ɑ ó, dɑmɑ́ jóʼo ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, Nzyɛ̌m ójwe gó sɑ́ yɨ́yɛ̂h gó ójî nyé yɨ́.» 23Yésʉs, nye e né ó: «Ntʉ̂m gǒ ópɑh.» 24Mɑ́ɑ́tɑ, nye e né ó: «Me lɨ́ egʉ́ɑ ó, nye ópɑh ɨ́ jɔʼ ójwe, bé ópɑh ɨ́ mesoo ɨ́ móhó ésúʼlɑ́ é sí yɨ̂ʼ yɨ́.» 25Yésʉs, nye e né ó: «Me ó wɑɑ́ dí epɛh bʉ̂r, jwe bé cwiʼ nyɑ́. Mʉr dí ejyɛ̂ʼwo e me nyɑ́, óbɑ́ʼɑ̌ ciʼe, dɑmɑ́ be ó, nyɨ́ jwe. 26Ntémé, wɑɑ́ nyɨnyɛ̂h dí eciʼe e nzɨ̌ nyɑ̌m le ejyɛ̂ʼwo e me nyɑ́, nye ɑ́kóʼó jwe. Nye ódi ó, njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Nzê go lɨ́ ebûʼlɑ nó ɛ̌?» 27Nye e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, me lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ nó. Mɨ́ bûʼlɑ ó, go ó dí Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́. Go ntémé, go ó Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m, mʉr ɑ́ be ó, nye ónze ɨ́ sí yɨ̂ʼ nyɑ́.» 28Jɔʼ bé ɑ́ sil elwib nó yɨ́, Mɑ́ɑ́tɑ nzě tó jébě Mɑrie. Nye e né mesǒ ó: «Lɛ̂ʼlɑ, nyɨ́ pyɑ̂l! Nye lɨ́ ejébe gô.» 29Jɔ̌ʼ Mɑrie ɑ́ jóʼo nó yɨ́, nye nzě mɔɑ sí ɨ́ bʉ̂b, nzě tô nkǒ Yésʉs ɑ́ be yɨ́. 30Yésʉs ɑpɑ̌ kumo lɨ́ odumo o kwɑ́r, nye jínɑ gúmó Mɑ́ɑ́tɑ ɑ́ to bɔmɑ e né yɨ́ nɛ́ɛ: 31oYúden nzě pyɑ̂l kwɑ́ mé Mɑrie, lɨ́ enzě póblo nyé lɨ́ eswie e ntʉ̂m. Ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ bee Mɑrie lɨ́ emɔɑ sí, tô kʉ̌l kɑ́m e kɑ́m yɨ́, bê nzě dû nyê, le ejøjøʼ ó, nyě tó ó, nko sóo, tó jɨ éjwê gʉ̂. 32Jɔ̌ʼ Mɑrie ɑ́ to pyɑ̂l nkǒ Yésʉs ɑ́ be yɨ́, nye nzě tó bɨʼ mébóó sí ɨ́ mpǒm mé Yésʉs. Nye e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, yé bé go ɑ́ be ó wɑ̂ʼ nó, mpɑ ntʉ̂m wɑ̌m ɑ́ bé ɑjwe.» 33Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ jwɛ̂ʼ, bee nyé lɨ́ ejɨ, bé le oYúden bé ɑ́ dû nye bɑ́ yɨ́, nye kʉ́ nzě jóʼǒ túú ɨ́ léme. Bisɨ́ɑ̌ byɑɑ́, byé ntɔ̂ʼ tɨ̂l nyé mekʉ̌ sí. 34Yésʉs nzě jî ó: «Bɨ̌n bé ɑ́ dɨl múú wé nkoó?» Bé e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, ntɑɑ́ nzě bee.» 35Yésʉs ntɔ̂ʼ jɨ éjwê. 36OYúden, bé ó: «Óóó! Beyɨɨ gɑ́, nye ɑ́ si bu kpɛl nye!» 37Bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́, bé ó: «Nyɨɛ, mʉr ɑ́ bɛ́ɛ ɑ́ntím mîh nyɑ́, nzê nye ɑ́ bé ɑgwɑ́ kɑ̌ sɑ̂ ó, Lɑzɑre sɑ́ ɑjwe ɛ̌?» 38Lɔ̌b wɑɑ́ kʉ́ nzě bɑ́ʼɑ̌ tɨ̂l Yésʉs mekʉ̌ sí. Nye nzě tô nko sóo. Soo nyɑɑ́ ɑ́ be ó mbɑ́h ékóʼ. Bé ɑ́ dible num sóo ó e lʉ́ʉ́ ékóʼ. 39Yésʉs, nye e bé ó: «Pɛʼɛɛ gɑ́ ekóʼ.» Mɑ́ɑ́tɑ, kɛ́l mé njwê, nye e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, nye mû ó lɨ́ ebuú numo. Nye mû ɨ́ soo ó, melú ménɑ̂.» 40Yésʉs, nye e né ó: «Nzê me bé ɑlɛ́ɛ e go ó, gó ójyêʼ koo e me nó, go óbee kûm mé Nzyɛ̌m ɛ̌?» 41Bé ntɔ̂ʼ pɛʼ ékóʼ. Yésʉs nzě bɨ̂n mîh kʉ́. Nye ó: «Dɑ̂ ɛ̌, me lɨ́ ejwe gó nzyǒo, ebě, gʉ́ jóʼo mê. 42Me lɨ́ egʉ́ɑ ó, go lɨ́ eboó jʉjóʼo mê. Nó ó, mě lɛ́ɛ́ gó nó ó, ɨ́ lɔ̌b bʉ̂r o dí ebɔmɑ mé wɑ̂ʼ ɨ́ nkɑ́ bɑ̂, ó bé gʉ́ŋɑɑ ó, go ó b'ɑ́ lómo me.» 43Jɔʼ nyé ɑ́ lwib nó yɨ́, nye nzě jébe e nkul: «Lɑzɑre, pyɑ́lɑ́ɑ́ kʉ̌l!» 44Lɑzɑre ntɔ̂ʼ pyɑ̂l kʉ̌l, mebô e mekʉ̌ mikɛ́ʼɑ́ e mikɑ́n mí dɨlɑ́. Mpǒm nyé, ɑ́ be ó ndíblɑ́ e péh kɑ́n. Yésʉs, nye e bé ó: «Tiyɨɨ gɑ́ nye bisɑ́ bínɨ̌. Bírɨ́ɨ́ gɑ́ nye, nye tôʼ.» 45Ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r o b'ɑ́ nze bee Mɑrie bɑ́, bʉr ɨ́ buo buo, bé ɑ́ si jyɛ̂ʼwo e Yésʉs ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ bee sɑ́ nyé ɑ́ sɑ̂ yɨ́. 46Sɑ̂ gwɑ́r, bʉ́ʉ́ bʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ óYúden yɑɑ́, bê nzě tó bee óFɑrizyɛ̂n, nzě lɛ́ɔɔ bé syɛ́ɛlɑ Yésʉs ɑ́ sɑ̂ yɨ́. 47OFɑrizyɛ̂n le ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m bɨ́ɛ nzě gø̂hlɑ ɨ́ bʉ̌m nɨ́nɨ́ɨ́. Bé ó: «Mɨnɑ́ bé ósɑ̂ gɑ́ nyɑ́? Ebě, mʉ̌r nɨ̌, nyɨ́ buú sɑ̂ mésimɑ́. 48Mɨ́nɑ́ sí bîr gɑ́ nye nɛ́ɛ: bʉr bɨ́bɛ̂h, bé ójyɛ̂ʼwo e né. Jɔʼ yɑɑ́, bʉr ó Rôm, bé ónze, nzě bʉ́ŋɔɔ̌ mpɑ́h Nzyɛ̌m gɑ́ nyɨ́nɑ́, le elwímlɑ dɔ̂m e sí gɑ́ yɨ́nɑ́.» 49Yé ɑ́ be ó, e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɑɑ́, díé lé Kɑyɨɑ́fɑ. Nye ó b'ɑ́ be njǿø opɑrɑ ɨ́ mbû wɑɑ́. Nye ó: «Bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ̌ sɔ̂ʼ. 50Nzê bɨ̌n bé ɑbee ó, yé mbɨɑ ó, mʉr ngwɑ́r jwêʼ, jɑlɑ e kúl bʉ̂r gɑ́ yɨ́nɑ́ ɛ̌? Nó ó kúl gɑ́ yɨ́nɑ́ ngɑ́ be, ɑdîm yɨ́yɛ̂h yɨ́.» 51(Nye ɑ́ bé ɑlɛ́ɛ ékɑ̌n lɑɑ́ ɨ́ lɔ̌b gǿmɑ́ yé, nye mʉr tɨ̂. Nye ɑ́ lɛ́ɛ lé ó, ebě, nye ó b'ɑ́ be njǿø opɑrɑ ɨ́ mbû wɑɑ́. Nó yɑɑ́ ó nyé ɑ́ jɑlɑ le egwîh ó, yé mbɨɑ ó, Yésʉs jwêʼ lɨ́ esú lé óYúden yɨ́. 52Abě njɨ ɨ́ lɔ̌b óYúden bé omér. Nye ntémé ɑ́ jwe ó, lɨ́ esú é bwɑ́n mé Nzyɛ̌m bɨ́bɛ̂h. Nye ónʉɑ bé ɨ́ bigúmó byɔ́ɔ́, syɛŋ bé sûm gwɑ́r, ó bé díʼee njɨ kûl gwɑ́r.) 53Ɨ́ móhó wɑɑ́ ó bé ɑ́ cíʼe ó, bé jʉ́ ó Yésʉs. 54Nó yɑɑ́ ó Yésʉs ɑ́ gwɑ̂ʼ edwɑ́ɑlɑ témé oYúden ɨ́ kpɛŋlɛm yɨ́. Nye nzě lɑɑ, tô ɨ́ yʉ́ʉ́ sí swîh, dí ɨ́ kúnwo e lʉɑ́ yɨ́. Bé le ompʉ́n bé nzě tó di gʉ̂ʼ ɨ́ nkɑnɑ bé jɨ́jébé “Efrɑyɨ̂m” yɨ́. 55Nyʉ́ʉ́ nzɔ́ɔ oYúden ɑ́ be ó, nye mû kúno ebwɑlɔɔ. Yé ɑ́ be ó Pɑ́skɑ. Bʉr ó sí yɑɑ́ ɨ́ buo buo nzě gɔ́nɑ le etô Yerʉ́zɑlɛm, tó pubɔɔ mísyóm myɔ́ɔ́. 56Bé ɑ́ be ó lɨ́ esɑ́ɑ̌ Yésʉs ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m le etô le ejíilɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: «Bɨ̌n bɨɛ̌ pɑhlě sɑ́ yɨ̂ʼ nyɑ́? Nzê nye ɑ́nze ɨ́ nzɔɔ ɛ̌?» 57Ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m le oFɑrizyɛ̂n, bé ɑ́ boo cíʼe ó, mʉ̂r sí gʉ́ɑ̌ gúmó Yésʉs ɑ́ be yɨ́ nɛ́ɛ: nye gwíhɨɨ bê, ó bé nkʉ̂ tó mɛ̂r nyê.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\