Jeɑn 2

1Píe melú mébɑ́, nzɔɔ ebɑ̂ nzě syɛ́ɛ ɨ́ kwɑ́r Kɑnɑ̂ ɨ́ sí Gɑlilê. Nyɔ̌ŋ mé Yésʉs ɑ́ be ó tɨ̂. 2Bé ɑ́ si bɑ́ŋle ntémé Yésʉs, bé le ompʉ́n bé ɨ́ nzɔɔ nyɑɑ́. 3Ɨ́ mpʉ ményoʼ mé ɑ́ be ɨ́ gwíi yɨ́, nyɔ̌ŋ mé Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e mwɑ̂n ó: «Bé mû nɑ́ɑ̌ ó, ɑkɑ̌ be e menyoʼ.» 4Nó ó Yésʉs ɑ́ nze yɑlɑ e né ó: «Mʉmɑ́ nyɑ̂, gǒ jɨ yé e me? Ewɑlɑ lɑ̂m, lé jínɑ ó, ɑpɑ̌ pyɑ̂l.» 5Nó ó nyɔ́ŋ ɑ́ nze lɛ́ɛ le osyɛ̂l o mésɑ̂ ó: «Sɑ́ʼ gɑ́ sɑ́ yɨ́yɛ̂h nyé ólɛ́ɛ bɨ́n yɨ́.» 6Bé ɑ́ be nɑ́ɑ̌ ó, e mikɑ́ʼ mékóʼ mésɑmɑn. Mikɑ̂ʼ myɑɑ́, myé ó b'ɑ́ kʉkomo medíbé óYúden, bé ɑ́ pupubo mebébe mɔ́ɔ́ e mé mɑ́. Kɑ̂ʼ ngwɑ́r, wé ɑ́ be ó, bɛ̌m nʉɑ ólírɑ nter. 7Yésʉs, nye le osyɛ̂l o mésɑ̂ ó: «Lóŋlɑ́ɑ́ gɑ́ mikɑ́ʼ mínɨ̌ e medíbé.» Bê nzě lóŋlo myê. 8Yésʉs, nye e bé ó: «Ɨ́ jɔ̌ʼ nɨ̌, kɑɑ́ tɑ́ɑre édɑɑle gɑ́ medíbé ménɨ̌. Bɨ̌n ɑ tó jwe tyélɑ nzɔɔ, ó nye bóblɑɑ.» Bê nzě sɑ̂ nó. 9Tyélɑ nzɔɔ kɑ́ bóblo nɛ́ɛ: nyě kɑ̌ jóʼo ó, menyoʼ ɨ́ mbɨɑ mbɨɑ. Nyɨɛ ɑ́ bé ɑgʉ́ɑ yɨ́ɛ nko ményoʼ mɑɑ́, mé ɑ́ duho yɨ́. Osyɛ̂l o mésɑ́ ó b'ɑ́ dɑɑle medíbé mɑɑ́ bɑ́, bé omér ó b'ɑ́ jɑɑ gʉ́ɑ. Nó ó tyélɑ nzɔɔ ɑ́ nze jébe mbɛ̂l mʉmɑ́. 10Nye e né ó: «Mʉr nyɨnyɛ̂h, nyě nyɛɛ́ jwe ó, menyoʼ mempɑ̂. Píe tɨ̂, mɑɑ́ me dí pɑ̂ʼ e tɨ̂ʼ mɑ́, ɨ́ jɔʼ bʉ̂r o nzɔ́ɔ óbe, bé mû sí buú bɛble yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, guɑ bé ɨ́ komo ményoʼ me dí ɨ́ mbɨɑ mɑ́, kumo ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂.» 11Lɨ́hɑɑ́ ó dí esimɑ́ lé ésôʼ Yésʉs ɑ́ nyɛɛ sɑ̂ lɨ́, nye ɨ́ Kɑnɑ̂, ɨ́ sí Gɑlilê. Nye ɑ́ lɛ̂ʼle nó ó, kûm nyé. Ompʉ́n bé ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ buú jyɛ̂ʼwo e né. 12Píe tɨ̂, nye nzě tô Kɑpernɑ́ʉm, bé e nyɔ̌ŋ, le bɨ́ɔɔ́ bé le okɛ́l bé, le ompʉ́n bé. Bê nzě tó di gʉ̂ʼ bwɑ́ mélû. 13Mpʉ nzɔ́ɔ Pɑ́skɑ ɑ́ be, nye mû kúno ebwɑlɔɔ yɨ́, Yésʉs nzě tô Yerʉ́zɑlɛm. 14Nyé kɑ́ nî mpɑ́h Nzyɛ̌m nɛ́ɛ: nyě kœb tɨ̂ʼ tʉ́ŋlʉ̌ ó, le bʉr o bɛ́mɑ́ bíntœœ, le bɑɑ́ o bɛ́mɑ́ bítɑb, le bɑɑ́ o bɛ́mɑ́ mépɨbɑɑ, le bɑɑ́ o kɑ́ syɛ́ɛlɑ bímɔnɨ́ bɑ́. 15Nó ó Yésʉs ɑ́ nze nʉɑ mikǒl, nzě sɑ̂ ngɑ́hɑ́, ntɔ̂ʼ so bʉ̂r bɑɑ́ ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m, bé e bitɑb ti e bintœœ byɔ́ɔ́, gɔ́nɑ le enkɛŋ ótéble bɔ́ɔ́ sí. 16Nye e bʉr o b'ɑ́ be lɨ́ ebɛ́mɑ mépɨbɑɑ bɑ́ ó: «Pɛʼɛɛ gɑ́ mepɨbɑɑ mɨ́mɛ̂h wɑ̂. Mʉr ɑliŋ gɑ́ Mbɛ̌r mé Dɑ̂ mbɛ̌r ébôm.» 17Ompʉ́n bé, bê nzě toŋlǒ mpʉ yé ɑ́ boo be tilɑ́ ó: “Mě kpɛ̌l mbɛ̌r gô ó, kpɛ̌l ɑ́purɑpúrɑ” yɨ́. 18Jɔʼ yɑɑ́ ó óYúden bé ɑ́ nze jî e né ó: «Lɑ́ɑ ésimɑ́ gó dí ɨ́ pɑ̌ sɑ̂, dí elɛ̂ʼle bɨ́h ó, go ɑ́ bě sí jweŋɔɔ nkûl esɑ̂ mbi bísyɛ́ɛlɑ bínɨ̌?» 19Nó ó Yésʉs ɑ́ nze yɑlɑ e bé ó: «Búʼɑ́ɑ́ gɑ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m nyɨ̂. Me óbɑ́ʼɑ̌ sumo nyé njɨ ɨ́ melú mélɛ̂l.» 20OYúden, bé e né ó: «Mbɛ̌r wé ɑ́ sumɔɔ tɑ̂ŋ mimbû mekɑ́m ménɑ̂ e mimbú mísɑmɑn wɨ́, nó ó, gǒ lɛ́ɛ́ ó, guɑ, go óbɑ́ʼɑ̌ sumo wé melú mélɛ̂l nyɑ́?» 21(Tó kœb ó, “mpɑ́h Nzyɛ̌m” Yésʉs ɑ́ lɨlɛ́ɛ nyɨ́, nye ɑ́ be ó nyʉ̂l nyé! 22Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ pɑh ɨ́ soo, duho lɨ́ ojwe yɨ́, ompʉ́n bé ntɔ̂ʼ tʉtoŋlo mékɑ̌n mé mɑɑ́. Bé ntɔ̂ʼ bûʼlɑ mítilɑ́ mi Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m ndu e metǿǿ mé Yésʉs.) 23Jɔʼ yɨ́yɛ̂h nzɔ́ɔ Pɑ́skɑ nyɑɑ́ ɑ́ bwɑlɔɔ yɨ́, Yésʉs ɑ́ be ó Yerʉ́zɑlɛm. Bʉr ɨ́ buo buo, bê nzě jyɛ̂ʼwo e né ɨ́ lɔ̌b mésimɑ́ bé ɑ́ bee nye lɨ́ esɑ̂ mɑ́. 24Sɑ̂ gwɑ́r, Yésʉs nyɨɛ ɑ́ bé ɑjyêʼ wé koo e bê, ebě, nye ɑ́ be ó sí gʉ́ɑ bɨ́bɛ̂h. 25Nye ɑ́ bé ɑgø̂m ó, mʉr tɨ́ɑɑ nye sɔ̂ʼ dumo e mʉr, ebě, nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ be ɨ́ gʉ́ɑ̌ sɑ́ dí ɨ́ lémé mʉ̂r yɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\