Mɑtthieu 3

1Ɨ́ melû mɑɑ́, Jeɑn Ndu-bʉr nzě pyɑ̂l le elɛ́ɛ̌ lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m ɨ́ lʉɑ́ dí ɨ́ sí Yʉ́dɑ wɨ́. 2Nye ɑ́ lɨlɛ́ɛ ó: «Jwirɑɑ gɑ́ miléme, ebě, Dɑ̂ mû ó kúno etyêl Mpóʼo nyé ɨ́ sɔ́mɑ́ gɑ́ yɨ́nɑ́. 3Mʉr ɑ́ lwibɔɔ ɨ́ lɔ̌b wé ɨ́ kɑ́lɑr me ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m Ésɑïe nyɑ́, ɑ́ be ó Jeɑn wɑɑ́. Ésɑïe ɑ́ boo tile ó: “Cwíí, nye lɨ́ etúno ɨ́ tʉ̂ŋlʉ̌ lʉɑ́ ó: «Komlɑɑ́ gɑ́ nzɨ̌ mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m. Jyɛŋlɑɑ́ gɑ́ nzɨ̌ nyé lɨ́ epélé.»”» 4Kɑ́n Jeɑn ɑ́ bubwɑ̂r wɨ́, wé ɑ́ be ó tiɑ́ e myě mé chɑmeɑu . Kɑnɑ́ nyé ɑ́ tityeele lɨ́ odyɛ́m nyɑ́, ɑ́ be ó sɛ́ɑ́ e kʉ́r tír. Nye ɑ́ dɨde ó, océme-bikɑ́ le egbɔ́ʼ. 5Nó ó bʉ̂r ó Yerʉ́zɑlɛm, le bɑɑ́ ó sí Yʉ́dɑ ti e bɑɑ́ ó sí díbé Yɔrdên, bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ nzě gúmó nyé ɑ́ be yɨ́, 6bé ntɔ̂ʼ gwîh mísyóm myɔ́ɔ́, Jeɑn nzě du bé ɨ́ díbé Yɔrdên. 7Nó ó óFɑrizyɛ̂n le oSɑjwisyɛ̂n ɨ́ buo buo bé ɑ́ nze, ó Jeɑn dúʼoo bé ɨ́ díbé yɨ́. Nye nzě lɛ́ɛ e bé ó: «Bɨ̌n bwɑ́ ó méjø̂l bɑ̂, nzé ɑ́ pʉgʉ cɨ̂l bɨ̌n ó, bɨ̌n bé e nkul ekɨ̂ŋ nkpɑ́ɑ mé Nzyɛ̌m ɨ́ jɔʼ nyé ngɑ́ lɛ̂ʼle bɨ́n nyɑ̌ yɨ́ ɛ́? 8Gúmɑ́ɑ́ gɑ́ mimpɑŋ mi mpúmó mi dí ejɑlɑ e miléme mû sí jwirɑ mí. 9Ayɨ́ jøʼ gɑ́ ɨ́ milémé mín ó: “Ɨ́ pɑ́ʼ gɑ́ wɨ́nɑ́, mɨnɑ́ gɑ́ bɨɛ, bé e sɔ́ŋ ó, Abrɑhɑm,” ebě, mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó, Nzyɛ̌m óbɛ̌m liŋ mékóʼ mɑ̂ʼ bwɑ́ mé Abrɑhɑm! 10Num nzǿø, wé mû ó ɨ́ cɑ̌r lɨ́ ecíʼe míkɑɑlé bílɨ́ nko ménzuʼ. Nye ócwɛ̌l lɨ́ yɨ́yɛ̂h dí ɑgúmo mímpɑ̌ŋ mi mpúmó yɨ́, guho yé lɨ́ ebéʼé é siʼe. 11Mɛ̌m du bɨ́n ó e medíbé, lɨ́ esɑ́ɑ ó, bɨ̌n nkʉ̂ jwirɑ míléme. Sɑ̂ gwɑ́r, mʉr dí ebɔmɑ mé píe koo nyɑ́, nyě e jǿø, lɑɑ mê. Mɛm, mé ɑbě tyé mʉ̂r dí ó, me pɛ́ʼɛɛ nye osípɑh ɨ́ mekʉ̌ nyɑ́. Nyɨɛ, nye ódu bɨ́n ó e Sísǐm mé Nzyɛ̌m le siʼe. 12Nyě e pyɛbɑ ɨ́ mebô. Nyɨ́ gwɑ́mle ébɛhɛɛ lé, lwɑ̂l mpúmó. Nye ókomo mílɔ́lɑ́ ɨ́ nkunɑ. Sɑ̂ gwɑ́r, nye ódîʼ mpʉ́n ɨ́ siʼe dí ɑdímedime yɨ́.» 13Nó ó Yésʉs ɑ́ nkɛ́ɛ ɨ́ sí Gɑlilê, tô díbé Yɔrdên kwɑ́ mé Jeɑn, lɨ́ esɑ́ɑ ó, Jeɑn dúʼoo nye. 14Sɑ̂ gwɑ́r, Jeɑn ɑ́ si nyɛɛ bene. Nye e né ó: «Yé jɑlɑ ó, guɑ dúʼoo me, ɑbe ó, guɑ ntɑ̂ʼ ó me dúʼoo go.» 15Yésʉs nzě yɑlɑ e né ó: «Bírɨ́ɨ, yé syɛ́yɨɨ nó, ebě, yé jɑlɑ ó, mɨnɑ́ lóŋlɑɑ bisyɛ́ɛlɑ bi dí ejɑlɑ le esyɛ́ɛ bí, bíbyɛ̂h.» Jeɑn ntɔ̂ʼ kɑm. 16Mpʉ̌ Yésʉs ɑ́ sil eduŋɔɔ yɨ́, le nyé ɑ́ pɔʼɑ ɨ́ medíbé, lě jʉ́o ɑ́ bɔ́ɑ. Nye ntɔ̂ʼ beě Sísǐm mé Nzyɛ̌m lɨ́ esulo ɨ́ bɑ́ɑɑ mpʉ épɨbɑɑ, nzě berwo nyé ɨ́ nyʉ̂l. 17Píe tɨ̂, nyě kɑ̌ jóʼo ó, ecyêl nzě duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́, lɨ́ elɛ́ɛ ó: «Nyɑ̂, nye ó mwɑ̂n wɑ̌m mé dí ɨ́ buú kpɛl nyɑ́. Sʉhʉʉ yɑ̂m yɨ́yɛ̂h, yé e né.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\