Mingwíhɑ́ 20

1Nó ó, me ɑ́ si bee nyʉ́ʉ́ éngeles lɨ́ eduho ɨ́ jʉ́ó kʉ́, sulo sí. Nye ɑ́ be ó, e sɑb ɨ́ mbô, lɨ́ etó dǐb bɨ́ dí sí ɨ́ kœ́ʼlɛ́ yɨ́. Nye ntémé ɑ́ be ó e kʉ̂kɔ̌b ɨ́ mebô ɨ́ dile dile. 2Nye ɑ́ si to mɛ̂r njʉ̌m myɔ́ɔ́ dí e díe ó, «Sɔ́ŋ meleme», nkʉ̂ «Sɑ́tɑn» wɨ́. Éngeles wɑɑ́ ɑ́ si mɛ̂r nye, kɑ̂ʼ nyé e kʉ̂kɔ̌b. Nye ódǐ kɛ́ʼɑ́ tɔ́ɔ́sin mimbû. 3Jɔʼ éngeles ɑ́ kɑ̂ʼ nye, ntɔ̂ʼ guho nyé ɨ́ bɨ́ dí sí ɨ́ kœ́ʼlɛ́ yɨ́, bê nzě diblě nǔm bɨ́ yɑɑ́, pɨr méngʉŋ me tɨ̂ʼ e sɑb. Nye nzě gbɑ̂ sitɑ̂m ɨ́ diblɑ ébê, lɨ́ ekɑmle nyé lɨ́ epyɑ̂l tɨ̂. Nye ɑ́mû jɑɑ́ bɑ́ʼɑ̌ tô le edímle bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ bɨ́bɛ̂h ɨ́ nzɨ̌ mikóo. Píe mimbû tɔ́ɔ́sin, bé obɑ́ʼɑ̌ bîr nyé mɑ̂ péh éwɑlɑ, ó nye pyɑ́lɑɑ kʉ̌l. 4Píe tɨ̂, me ɑ́ si bee mecǿǿ mé ójǿø, le bʉr o b'ɑ́ be tɨ̂ʼ mindîndǐl bɑ́. Nzyɛ̌m ɑ́ si jwe bé nkul ecíʼe bʉ̂r milɔ̌b. Me ɑ́ si bee ntémé misísǐm mi bʉ̂r. Bé ɑ́ cíʼɔɔ milʉ̂ ó, ɨ́ lɔ̌b mboʼlɑ́ dí edumo e Yésʉs wɨ́, ti e lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m. Bɨ́ɛ ɑ́ bé ɑjwe tír wɑɑ́, bé e kpɛʼɑ́ jweʼle yé bɨ́bɛ̂h kûm. Bé ɑ́ bé ɑcɛmɑ̌ jøʼ yé ɨ́ mempǒm mɔ́ɔ́ ti e lɨ́ koo ékœ̂h. Me ɑ́ bee bé ó, bé osí pɑh. Bé e Yésʉs-Krîst, bé ɑ́ si jǿø bʉr ó sí tɔ́ɔ́sin mimbû. 5Bʉr o bé ésôʼ lɨ́ etɑ́ɑre épɑh ó bɑ̂. Bʉ́ʉ́, bé ókɑ̌ pɑh ó, mimbû tɔ́ɔ́sin, myé osí lɑɑ. 6Metyɛʼ me mpóm, mé óbuú buo ó, e bʉr o ngɑ́ nyɛɛ́ pɑh bɑ́. Bé gúmó ó, e Nzyɛ̌m nye omér. Bé ɑ́jwe éswie embɑ́. Bé óbe ó opɑrɑ o dí eséɑ ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m, bé e Yésʉs-Krîst bɑ́. Bé e Yésʉs-Krîst, bé ójǿø tɑ̂ŋ mimbû tɔ́ɔ́sin. 7Jɔʼ mímbû tɔ́ɔ́sin ngɑ́ be, myé mû sí lɑɑ yɨ́, bé otiǐ Sɑ́tɑn menkɑrɑ, pɛʼɔɔ nyé lɨ́ okómó. 8Nye ótô kʉ̌l, nyé obɑ́ʼɑ̌ nyɛl édímle bíkûl e biloo ɨ́ mesí mɨ́mɛ̂h. Mesí mɑɑ́, mé jɨ́jébɔ́ɔ́ ó, «Gôg» ti e «Mɑgôg». Nye ójébe bʉ̂r o bíkûl bɑɑ́, syɛŋ bé gúmo gwɑ́r lɨ́ esú ó, bé tôʼ le elwímlɑ dɔ̂m e Nzyɛ̌m. Bʉr o ngɑ́ tô ó, bé lwímlɑ́ ó dɔm lɑɑ́ bɑ́, bé óbuo. Bé ó mpʉ ósɨ́ɑ̌ o mɑ̂ŋ, ɑbe e tólɔ́ɔ. 9Bé ɑ́ duho ó, lɨ́ ejɑɑ, pyɑ́lɔɔ̌ nko bʉ̂r o mé Nzyɛ̌m bé ɑ́ komlo ebɨ̌m e dɔ̂m lɔ́ɔ́ yɨ́, bɔmɔɔ bé ɨ́ nkɑ́. Bɔmɔɔ ntémé nkɑnɑ̌ Nzyɛ̌m dí ɨ́ buú kpɛl yɨ́ ɨ́ nkɑ́. Le bé ɑ́ kʉ bɔmɑ bé ɨ́ nkɑ́, lě siʼe ntɔ̂ʼ ɑ́ duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́, dîʼ bɨ́bɛ̂h. 10Nó ó, sɔ́ŋ meleme, mʉr ɑ́ kʉ dímle bɨ́bɛ̂h nyɑ́, wé ɑ́ si mɛ́rɔɔ, guhɔɔ ɨ́ bɨ́ siʼe. Tɨ̂ʼ ó pir dí ejúo jɔʼ yɨ́yɛ̂h, ɑdímedime yɨ́. Bé ɑ́ guho nye ó, ɨ́ gúmó bé ɑ́ nyɛɛ guho tír, bé e ngwíhɑ milɔ̌b bibɛr yɨ́. Bé ójɑʼrɑ e siʼe yɑɑ́ tɨ̂ʼ ó, móhó ndu e pum, kɔ́m ti e kɔ́m. 11Nó ó, me nzě bee mécǿǿ mé jǿø ménɨ́nɨ́ɨ́, mé ɑ́ be ɨ́ pumo pumo mɑ́. Me ɑ́ si bee ntémé wɑɑ́ ɑ́ be tɨ̂ʼ ndîndǐl nyɑ́. Sí yɨ̂ ndu e jʉ́o, byé ɑ́ si dîm ɨ́ míh mé. 12Me ntɔ̂ʼ bee ójwe. Ɨ́ bʉr bɑɑ́, yé ɑ́ be ó, le minjǿʼ mí bʉ̂r ndu e bɑɑ́ntéʼenteʼe o bʉ̂r. Bé ɑ́ be ó sí tyɛ̂b ɨ́ mpǒm mecǿǿ mé jǿø. Okɑ́lɑr, bé ntɔ̂ʼ bɛ́ɔɔ. Nyʉ́ʉ́ kɑ́lɑr swîh ntɔ̂ʼ bɛ́ɔɔ ntémé. Nyɨ́hɑɑ́, e míé mé bʉ̂r o ngɑ́ bǐ cwǐʼ njʉ̌m dǐ bɑ́. Nzyɛ̌m nzě pɑhle bʉ̂r o b'ɑ́ jwe bɑ́. Nye ɑ́ cíʼe milɔ̌b myɔ́ɔ́ ó, lɨ́ edû mpʉ bísyɛ́ɛlɑ byɔ́ɔ́ byé ɑ́ be yɨ́. Bibɑɑ bísyɛ́ɛlɑ byɔ́ɔ́ byɑɑ́, byé ɑ́ be ó mitilɑ́ lɨ́ okɑ́lɑr bé ésôʼ bɑɑ́. 13Mɑ̂ŋ, mé ɑ́ si bwóolo bím bʉ̂r o mé ɑ́ jʉ̂ bɑ́. Bʉr o b'ɑ́ nyɛɛ be kwɑ́r ojwe bɑ́, pyɑ́lɔɔ tɨ̂ʼ ɨ́ mpululu. Mʉr nyɨnyɛ̂h ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r bɑɑ́ ɑ́ pɑhlɔɔ ó, dû mpʉ bísyɛ́ɛlɑ byé nyé ɑ́ sɨ̂sɑ bí, byé ɑ́ be yɨ́. 14Píe tɨ̂, eswie bé e kwɑ́r ojwe, byé ntɔ̂ʼ guhɔɔ ɨ́ bɨ́ siʼe. Bɨ́ siʼe yɑɑ́ ó dí gúmó bʉ̂r dí ejwe éswie embɑ́ yɨ́. 15Bʉr o b'ɑ́ be ɑbe e míe mitilɑ́ ɨ́ kɑ́lɑr cwiʼ bɑ́, bé ntémé, bé ɑ́ si guhɔɔ ɨ́ bɨ́ siʼe yɑɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\