Mingwíhɑ́ 4

1Píe tɨ̂, mé kɑ́ bee nɛ́ɛ: bee ébê mběʼ ɨ́ jʉ́ó kʉ́. Me ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ jóʼo cwíí esôʼ. Cwíí nyɑɑ́ ó b'ɑ́ lwib ɨ́ mpʉ sébé. Nye ɑ́ lɛ́ɛ e me ó: «Ntɑ́ʼ kɑ̂ʼ kʉ́, me lɛ̂ʼlɑɑ go bisyɛ́ɛlɑ bi dí ejɑlɑ le esyɛ́ɛ bí.» 2Tyé e tyé yɑɑ́, me ɑ́ be ó ɨ́ nkul Sísǐm mé Nzyɛ̌m. Nó ó, me ɑ́ si bee mecǿǿ mé jǿø ɨ́ jʉ́ó kʉ́. Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ be ó tɨ̂ʼ ndîndǐl. 3Nye ɑ́ be ɨ́ buú ncyɛnwɑ. Mencyɛnwɑ mé, mé ɑ́ nøølɑ ó, e jɑspe nkʉ̂ sɑrdoine . Nkulyɛ̂n ɑ́ be ó lɨ́ ebɔmɑ mécǿǿ mé jǿǿ yé ɨ́ nkɑ́. Nkulyɛ̂n wɑɑ́ ɑ́ be ó lɨ́ epɑn ɨ́ mpʉ émerɑude . 4Bidiɑ́ bí ójǿø mekɑ́m mébɑ́ e binɑ̂, byé ɑ́ be ó lɨ́ ebɔmɑ mécǿǿ mé jǿø yɑɑ́ ɨ́ nkɑ́. Otɔ́mɑ́ bʉ̂r mekɑ́m mébɑ́ le onɑ̂, bé ɑ́ be ó tɨ̂, mindîndǐl, e mikɑ́n ɨ́ pumo pumo ɨ́ menyʉ̂l ndu e bikɑ́rɑ́ɑ́ bí gʉ̂l ɨ́ milʉ̂. 5Nó ó, mecǿǿ mé jǿø yɑɑ́, mé ɑ́ be lɨ́ esɑ̂ mínjweh. Me ɑ́ be lɨ́ ejóʼo mécwíí ntémé, duho tɨ̂. Mindum mi mpíé, myé ɑ́ be ó lɨ́ entíŋlɑ ntémé. Yé ɑ́ be tɨ̂ʼ ntémé ó, e melɑ́mɑ nzɑɑngbɑ́ lɨ́ ejúo ɨ́ pɑn pɑn. Mɨ́ɛ, mé ó misísǐm nzɑɑngbɑ́ mi dí etyɛ̂b ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m mí. 6Yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ ɨ́ bɛl bɛl, yé ɑ́ be ó, lɨ́ empǒm e mécǿǿ mé jǿø yɑɑ́, ɨ́ mpʉ mɑ̂ŋ dí epɑn ɨ́ ngé ngɨ ngé mpʉ « cristɑl » mɑ́. Yé ɑ́ be ó e mikublɑkúblɑ mí ótír ónɑ̂, bɨ́ɛ lɨ́ etyɛ̂b ɨ́ mempɑh mécǿǿ mé jǿø. Mimo ndu e mikoo myɔ́ɔ́, myé ɑ́ be ó, e mîh lǿŋlɑ́. 7Tír esôʼ, nye ɑ́ nøølɑ ó e ngbɑmpɨɨ. Wɑɑ́ mbɑ́ nøølɑ e njɨ́h ntœœ. Wɑɑ́ lɛ̂l, nye ɑ́ be ó, e mpǒm nøølɑ e mpǒm mʉr. Nó ó, wɑɑ́ nɑ̂, nye ɑ́ nøølɑ ó, e mpele nʉ̌n nɨ́nɨ́ɨ́ lɨ́ epiilɨ. 8Otír bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h onɑ̂, bé ɑ́ be ó, e mempɑbɑɑ́ mésɑmɑn. Mempɑbɑɑ́ mɔ́ɔ́, mé ɑ́ be ó lǿŋlɑ́ e mîh, dɑmɑ́ jóʼo sí mempɑbɑɑ́, dɑmɑ́ jóʼo ntémé kʉ́. Bé ɑ́ be ó lɨ́ ejyɛɛ méjéme móhó e pum. Bé ɑ́ jijyɛɛ, le enzě lɛ́ɔɔ ó: «Ci, ci, Dɑ̂, dí Nzyɛ̌m nkul nyɨnyɛ̂h nyɑ́, nye ó wɑɑ́ dí ci nyɑ́. Go ó b'ɑ́ boo be. Go ó jínɑ. Go ntémé, go óbɑ́ʼɑ̌ nze.» 9Nó ó míkublɑkúblɑ mí ótír myé ɑ́ jyɛɛ nye jɨ̂m le egúmlo mʉ̂r ɑ́ be ɨ́ mecǿǿ mé jǿø, wɑɑ́ dí e cwǐʼ njʉ̌m dǐ nyɑ́. Bé ɑ́ si jwe nye nzyǒo ɨ́ mejéme mɔ́ɔ́. 10Jɔʼ yɨ́yɛ̂h bé ɑ́ sɨsɑ̂ nó yɨ́, otɔ́mɑ́ bʉ̂r mekɑ́m mébɑ́ le onɑ̂ bɑɑ́, bé ɑ́ si pipíʼɑ sí ɨ́ mpǒm mʉr ɑ́ be ɨ́ mecǿǿ mé jǿø nyɑ́, lɨ́ ejwe mʉ̂r dí e cwǐʼ njʉ̌m dǐ nyɑ́ kûm. Bé ɑ́ be lɨ́ epɨpɛʼ bíkɑ́rɑ́ɑ́ bí gʉ̂l byɔ́ɔ́ ɨ́ milʉ̂, jijyɛ́ʼɔɔ byé sí ɨ́ míh mé. Bé ó: 11«Dɑ̂ Nzyɛ̌m wɨ́h! Yé jɑlɑ ó, bʉr gúmlɑɑ go, ebě, go ó tîtyěl mʉr. Go lɨ́ ejɑlɑ ntémé ó, bé sêʼlɑɑ go, le ejwe gó nkul nyɨnyɛ̂h. Ebě, go ó b'ɑ́ kuho bisɑ́ bíbyɛ̂h. Ɨ́ gǿmɑ́ yô ó, gó ɑ́ kuho byé yɨ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó byé dí tɨ̂ʼ yɨ́.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\