Rôm 13

1Mʉr nyɨnyɛ̂h, nye sɑ̂ʼ ojǿǿ ó sí yé mejóʼo, ebě, nkul jǿø nyɨnyɛ̂h, nye ó nyɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ pɑ tyêl nyɨ́. Bʉr o dí e jǿø bɑ́, Nzyɛ̌m ó b'ɑ́ tyêl bê. 2Nó ó, mʉr dí egbɔbɑ e njǿø nyɑ́, nyě kʉ́ lwímlɑ ó, e sɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ tyêl yɨ́. Bɑɑ́ dí esɑ̂ nó bɑ́, bɨ́hɑɑ́, bé dɑ́ʼré ó, bintɨ́ʼɑ́ ɨ́ menyʉ́l mɔ́ɔ́. 3Bɑɑ́ dí esɑ̂ émbɨɑ bɑ́, bé ɑbe e bʉ́ɑ́ ɨ́ miléme lɨ́ etyɛ̂b ɨ́ mempǒm mé ójǿø. Tó kœb ó, bʉr o dí esɑ̂ ébébe bɑ́, bé ó dí e bʉ́ɑ́ nyɑɑ́ ɨ́ milémé myɔ́ɔ́. Nzê gǒ gǿm ó, mipɑhlɑ́ mí lémé myô, myé díʼee ɨ́ pyɛɛɛ jɔʼ yɨ́yɛ̂h ɨ́ míh mé ójǿø bɑɑ́ ɛ̌? Sɑ́ʼ émbɨɑ bé, bé nkʉ̂ sêʼle gô! 4Ebě, njǿø, nye ó syɛ̂l mesɑ̂ mé Nzyɛ̌m dí lɨ́ esú lé ésɑ̂ gó embɨɑ nyɑ́. Bɨ́n sí sɑ̂ ébébe nó, kpɛ́yɨ́ɨ́ gɑ́ njǿø ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, ebě, nkul jǿø nyé ɑ́ bi nyɨ́, nye ɑ́ bé ɑbi nyé jwêh. Nye ó syɛ̂l mesɑ̂ mé Nzyɛ̌m, mʉr dí elɛ̂ʼle nkpɑ́ɑ mé Nzyɛ̌m nyɑ́. Nye ó mʉr mpɔlɑ́, le ejwe bʉ̂r o dí esɑ̂ ébébe bɑ́ bintɨ́ʼɑ́. 5Sɨ́ɑ̌ yɑɑ́ ó bɨ́n jɑ́lɑ́ le esɑ̂ ójǿø mejóʼo yɨ́. Abuú bě njɨ lɨ́ ekpɛ́ɛ nkpɑ́ɑ le bintɨ́ʼɑ́ mé Nzyɛ̌m. Bɨ̌n sɑ́ ntémé nye mejóʼo mɑɑ́ ó, ebe bɨ́n dí egø̂m ó, mipɑhlɑ́ mí lémé mín díʼee myɑɑ́ mi dí ɨ́ pyɛɛɛ mí. 6Sɨ́ɑ̌ yɑɑ́ ntémé ó bɨ́n dí ejɛ́nɑ̌ tœ́ɑ yɨ́, ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ si tyêl ojǿø ɨ́ bidǐ byɔ́ɔ́ lɨ́ esú ó, bé tírwɑɑ e syɛ́ɛ́ yɑɑ́. 7Jɛ́nɑ́ɑ́ gɑ́ bʉr bɨ́bɛ̂h mempʉ́lɑ́ bɨ́n dí bé e mé mɑ́. Bwɑ́mɑ́ɑ́ gɑ́ bitœ́ɑ kwɑ́ bʉr o dí ebɛ́mɑ byé bɑ́. Jwɑ́ɑ́wɑ́ɑ́ gɑ́ bɑɑ́ o dí ejɑlɑ e júu bɑ́. Gúmlɑ́ɑ́ gɑ́ bɑɑ́ o dí ejɑlɑ e kûm bɑ́. 8Adi gɑ́ nyʉ́ʉ́ mʉ̂r e mpʉ́lɑ́. Dɑmɑ́ jóʼo nó, bɨ̌n bé yɨ́ɛ ó, e mpʉ́lɑ́ bɨ́n jɑ́lɑ́ le ejɨjɛ́nɑ nyɨ́. Nye ó kpɛ̌l pɑ́ʼ nyɨ́n. Mʉr dí ekpɛl mʉ̂r njoo yé nyɑ́, nyɨ́ bɑʼle métié mé Nzyɛ̌m mɨ́mɛ̂h. 9Metié mé Nzyɛ̌m, mé dí elɛ́ɛ ó: «Asɑ̂ míswɛbɑ. Ajʉ̂ mʉ̂r. Ajíbe. Agø̂m sɑ́ yé onkɑ́n» mɑ́, ndu e mʉ́ʉ́ mɨ́mɛ̂h, mé tó syɛŋɑ ó, lɨ́ etié egwɑ́r lɨ̂ʼ tʉ́ŋlʉ̌: «Kpɛlɨɨ mɨ́ɔɔ́ gǒ mʉr mpʉ gó kpɛ́l gó mʉr tɨ̂ʼ yɨ́.» 10Mʉr dí ekpɛl mʉ̂r njoo yé nyɑ́, nyé ɑbe e nkul esɑ̂ nyé ebébe. Gó kpɛ́l bʉ̂r nó, lɛ́ɛ́, gʉ́ bɑʼle métié mɨ́mɛ̂h mbɨ̂mbɨɑ́. 11Sɑ́ʼ gɑ́ nó, ebě, bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ̌ jɔʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ mû tɨ̂ʼ yɨ́. Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, yé ó jɔʼ bɨ́n jɑ́lɑ́ le ejɨmɑ ɨ́ bijô yɨ́. Jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ boo pɛ̂h ó, nyě ciʼ ó mɨ́nɑ́ gɑ́ yɨ́, yé mû ó kúno epyɑ̂l. Yé ɑkɑ̌ cɛrɑ̌ mpʉ yé ɑ́ nyɛɛ be ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ bé ɑ́ nyɛɛ bûʼlɑ gɑ́ yɨ́. 12Pum mû ó téme elɑɑ; móhó lɨ́ esîhle. Mɨnɑ́ bírɨɨ gɑ́ bisyɛ́ɛlɑ bi dí esɑ́ŋɔɔ lɨ́ ejúrʉ́ʉ́ bí. Mɨnɑ́ bwɑ́rɑɑ gɑ́ mimbór mí dɔ̂m lɨ́ esú ó, mɨnɑ́ lwímlɑɑ gɑ́ e myé ɨ́ móhó. 13Mɨnɑ́, bʉr o dí ecye ɨ́ móhó bɑ́, mɨnɑ́ cíʼɑɑ gɑ́ mpʉ dí ejɑlɑ yɨ́. Mɨnɑ́ bé ɑyɨ́ lɔ̂ʼwɑ gɑ́ lɨ́ ede méde, nkʉ̂ puro ményoʼ, nkʉ̂ lœʼ ményʉ́l gɑ́ mɨ́nɑ́ ɨ́ nzɨ̌ bijoó, nkʉ̂ sɑ̂ bímolɑ́ nzɑm le ekomo. Mɨnɑ́ bé ɑyɨ́ kɑ̌ gœ́ɑ pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́, nkʉ̂ síilɑ pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́. 14Diʼee gɑ́ ɨ́ mpúhlɑ́ le Tî Yésʉs-Krîst. Bwɑ́rɑ́ɑ́ gɑ́ nye mpʉ̌ kɑ́n. Acyen gɑ́ milémé mín ɨ́ nko bísyɛ́ɛlɑ bígǿmɑ́ bípúnó bín dí egø̂m ó, bɨ̌n lóŋlɑɑ bí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\