1 Coríntios 2

1Nohinaeharenae, notyoa noxakaihenere xihiye Enore metaharene tahi xowaka, maisa waha tahi niraeta, maisa kalore nowaiyolini kakoa xini noxakaihakatya xihiye. 2Nali notyaohenere xinekoni xowaka tyotya xoalinihare nomaotyani naokowita, Jesus Cristo wainihenere atyalihose xaimaholatyaka hiye tahi taita notya naokowita. 3Notyoa nowaiyehenere xiso xowaka maisa nokinatere notyaonare, natatakoita nomairani hiyeta. 4Naotyakijitere, noxakaihakaitere atyo maisa halitinae nawaiyore akereta xini. Xakore hoka Enore Nisekohare atyo aiyatelikijita natyo, hoka hatyo hiyeta niraehena xikakoa hoka iniyatere xikihixita xihiye. 5Hatyo hiyeta xityakekone atyo maisa halitinae nawaiyore hiyeta xini. Enore niyatere atyo aiyatelikijita xityakekone. 6Xakore hoka niraeta atyo etakehare waiyexe maniya hawenane mohetehenerenai nawaiyore tahi. Hoka maisa atyo exe waiyoliniti ali waikohekoare xini, maisa etakehare xekohasetinai haiyatere ximita kaxaikoakaitereharenai hoka ekalorexeneha nonitata kakikisakihititereharenai xini. 7Exe waiyoliniti metaharexe atyo Enore nalitare, kaxateroakisaka atyo halitinai nonitata. Waikohe kaomakehenere nahitita atyo Enore womanere terota aokene waiye wisaona maheta. 8Maisa xala hare kalikini kalorexe tyaoniterenae ana waiyekehalakere hatyo waiyoliniti. Waiyekehalakitaiya enomanaha hoka maisaiya berekotyahitaha atyalihose xaimaholatyaka hiye enokoatare Xekohaseti. 9Hiyaiya, exakere Iraiti Waiyexe nexa: “Enore xoalinihare waiyexe memere moka awaiyetitereharenae ana. Xakore hoka maiha xala hare waiyarene, semarene. Maisa xalahare ahekotita hatyohare kaotyakene tahi akiti”. 10Xakore hoka Enore atyo hotikisa womana hametaharene Haisekohare hiyeta. Isekohaliti Waiyexe atyo tyotya tawihitita xoalini hare, Enore xahekola metaharexe tyaoniterehare kakoita waiyoreta. 11Hiyaiya, haliti nisekohare taita atyo waiyoreta hatyo haliti ahekoiterehare kakoa. Nikareta Enore Nisekohare taita waiyoreta xoalinihare ahekoiterehare kakoa. 12Maisa atyo isekohaliti ali waikohekoatare kaxekakita womana xakore hoka Isekohaliti Enore axikahenere womana atyo awaiyekehalakaita tyotya xoalinihare Enore isehenerehare womana. 13Hatyo hiyeta wiraeta Enore Nisekohare aotyakihenere wiso kakoa, maisa atyo haliti waiyoliniti kakoa aotyakihenere wiso kakoa xini wiraeta. Wawaiyekehalakaita Iraiti Aliterexe waiyexe maniya tyaonitereharenai ana. 14Hoka xala xamani atyo maisa Enore Nisekohare kakoare hoka maisaiya atyo aliyakere Enore Nisekohare xaotyakira waiyekehalakita enomana. Hatyohare aliterexe xakore hoka hatyo atyo hatyahaliti enomana. Hiyaiya, hatyohareya atyo kawaiyoretyaka wenati waiyexe maniya kawenatyakehenere hiyeta. 15Haliti Isekohaliti Waiyexe kakoare atyo waiyore ahekoita tyotya xoalini hare kakoa. Waiyoreta haiyaharenai nawenane kakoa hoka haiyaharenae atyo maisa waiyorexe enawenane kakoa. 16Hiyaiya, exakere Iraiti Waiyexe nexa: “Xala waiyoreta Xekohaseti xahekola kakoa? Xalaiya aotyakisene?” Hoka wisonai atyo Cristo xahekola kakoare.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\