Tiago 3

1Nohinaeharenae, haiyanae taita ite xinekonitare tyakekohatiyenae xaotyakisase tyaona. Hiyaiya, wiso waotyakijiterenae xiso ite masakare wikaxaxalisakehena haiyanae xahexe. Hatyo harenae waiyekehalakita xomana. 2Wityotya maisa ehekore wisaonare kahareki. Hoka hatyaiya waiyexe taita iraeta hoka hatyo atyo waiye kaiserehare, waiye atyo haháre kaxaikota. 3Kawalonae kanasako examemakisakala wamoka hoka waokitere akereta tyaona maheta, aliye maniya xamani xane waokita hoka waokitere akereta waxanikisahitene. 4Xahekotya kanowa kalorexe tahi: Kalore xakore hoka hoholati kinaterexe hoholasekoaitene. Kirane xakore kanowa xaetonakisakala hoka alyako xamani exaetonakisase xane aohena hoka hatyo maniya xaneta. 5Nikare atyo niniseti tyaonita. Kirane xakore hoka kahareya kaxaokowiharetyoaka hoka maisaiya haiyanae hiye waiyeta. Xiyaiya, nikaretaiya inirere irikati hiyetaiya kalore xakore koloho hoka kalore kera. 6Niniseti atyo irikati akereta. Ewaxirahare kakoare atyo hoka haréti tyotya ahowetitita, komaniyatita wiso. Irikati toloko tare keritere akereta niniseti aiyalaharetita wawenane, wawenane atyo irikati maniya mokita. 7Halitiya waiyehena jiyahaotya kirakaharenae. Koxaka jiyahaotya kirakahare xalijiniharexenai, kotehalanai, kirakahare nolokehetyoitereharenai, kohase xoaha. 8Xakore hoka maisa atyo xala hare niniseti jiyahaotyare. Maisa waiyexe, howero katawanexe kakoare atyo, maisa atyo xalahare jiyahaotyarene. 9Exahe wininise kakoa Wexe Enore kakoa wihalahareta. Halitinae hoka wikirawaneta. Enore haháre akere hare tyomehenere. 10Hatyo kanase kakoita kaihalaharetyakita Enore kakoa, haiyanae kairawaiyakita. Nohinaeharenae, maisa atyo nikare nawenatyaka waiyexe. 11Hatyoahota makereyaka one tihexere, wiyaxere xoaha hikoahena? 12Nohinaeharenae, xoana halohalo kateyaka azeitonali kali? Xoana uva kate xamaniyaka halohalose kase? Nikare tehitiyaiya onehiyase kexaxere maisa aliyakere wiyaxere tyaonita. 13Xoana hatya otyahati, waiyorehati xinekoni? Maika maxahenerahareneta hotikihena hawaiyorene, hawenane waiyexe harenae. 14Xakore hoka xokoawaharehati, xeharehati, ximaxihatiya xisaonita hoka awa atyo xaokowiharetyoa xawaiyorene kakoa hoka xamaoseratya. 15Exeharenae waiyoliniti atyo maisa enokoatare xini. Waikohekoatare atyo, kirakahare, tihanaretare atyo. 16Hiyaiya, alyako xamani atyo okoawahaliti, xaokowiharetyoati tyaonita hoka nali tehitiya atyo mawaiyekehalakiti, xoalini hare iniyalahare kahare tyaonita. 17Enokoatare waiyoliniti tyoitere atyo waiyexe taita ewaxiraharenae nonitata: mehexaikohaliti, waiyexehaliti, waiye haliti xomokaka harenae. Xairakoanehaliti kakoare hoka waiyexe tyoma kahare, maisa ahinityare, maoseratyare xini. 18Hiyaiya, waiyexe atyo kaotyakita waiyexe mehexaikohaliti tahi xakaiterenae xakaini hiyeta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\