Tito 2

1Maika xaotyakisati waiyexe aokitere akere kakoa taita haotyakisa. 2Maika inityohalitinae hiye hirae hoka waiye maniya kaxaikoawi, iriharexe, waiyexe taita ahekotyaha, awaiyetyahita haliti, tyakekohatiye kaiserehare, mamaxaharenehareneta tyaonaha wenati waiyexe kakoa. 3Maika inityohalotinae hiye tehitiya hirae hoka waiyexe maniya taita tyaonaha. Hoka maisa iraeseri ahitaha, maisa kalore vinhoxa terahitaha. Maika waiyexe kakoa taita aotyakisaha. 4Nikare ite hoka xoimahalotitaterenae masakare awaiyetyaha haiyanenenaeha, haisaninae, 5exahe hoka irihaloha, waiyexe maniya taita tyaonaha, waiye kaxaiko hahananaeha, exahe haiyanenenaeha niraeneha hoka semaxematyaha harenae hoka maisa Enore niraene kairaeharetyakita maheta. 6Maika xoimahalitinae tehitiya haotyakisa waiye maniya kaxaikoawi maheta. 7Maika hiso tehitiya xoalini hare waiyexe taita hisoma hoka hawenane akereta tyaonaha. Maika haotyakihena hoka kaimini haotyakisa. 8Waiyexe iraiti taita hirae hoka maisa xala hare iraeharetita hiso hoka wahalakoaharenae haihare hoka maisa xoare iniyalahare iraetaha wiyaokaka. 9Maika wakaharenae semaxematyaha haxekohasenaiha niraene ihalahareha maheta ekakoaha, hoka maisa ekoaxatyali ahitaha, 10maisa kaiwaharetyahitaha haxekohasenaiha. Maika haxekohasenae aokitere akereta taita tyomaha hoka exekohasenae tyakekoahene. Nikare taitaiya tyaonaha hoka Enore wiyasehareheta xaotyakira tahi waiye kasemaka. 11Hiyaiya, Enore hawaiyexehare hotikisa hoka tyotya halitinai waiyexe maniya moheta maheta. 12Aotyakisa wiso hoka wahalakisa maheta wimatyakekonetere, iniyalahare wawaiyititerehare harenae hoka waiye maniya taita wisaona, waiye wikaxaikoawi iniyalahare nonitata hoka Enore ana taita wisaona maheta halitinae koni. 13Aotyakisa tehitiya wiso hoka watyahita Wenorexa, wiyasehareheta Jesus Cristo xahita. Haxowakehenaite hawerokene kakoa kaokehetehena hoka waiye maniya kaisere mohena wiso hoka hatyo xahita watyahita. 14Hatyo atyo isoawi waini maheta womana hoka tyotya iniyalahare nonitata waiyexe maniya taita moheta wiso hakaxaikone hotyali maheta. Enomanere taita wisaona hoka waiyexe taita wisoma kaiserehare maheta. 15Exeharenae kakoa haotyakisa. Haiyateretyoa hiraene semiterenae xahita, haihalahalinikisahene hare. Hirihare hoka maisa hatya hekoti maxaiminirita hiso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\