1 Tessalonicenses 2

1Arigamina, avariga'iki ida jahani ariadahana avakadiania. Ni-vara a'onira ani'a'imariniki, avakamithajahakiki ida Jesus monina. 2Avarigaki jaboni ida avakadisidajia akaikahina viahania, Filipos sidaji kaija'arini haria vanajaharihari'avini, varani jaharikia haria vakanavaraniha'iki jaboni adani. Avakadisidaji kaija'arini jaboni haria vanajahariharivini-ra vanofiki. Deus haria kakodiavini mani hida va'ora afiniravini hija, oniani ida a'onira anava'isohivini hija Deus monina jahakia. 3Ka'oa hiki ida varani a'onira akanamonivini hi'iki. Ni-anahoarihaki ida Deus athi sohijanaria kaimoni. Ni-anofi'iki ida avava'ini-ra aosavini. Ni-a'onira akorijanahaki. 4Vara avani'aki ida varani Deua binofiki avakadiania. Deus akadimahi sohini-ra kahivini mani ida haria honariavini hija: —Onofiki ida Jesus monina jahaki-ra aavarananamithaonivini, vahoariha avigaja kaimoni — Deus haria ni'a'iki hari. Ni-ovamakhaniki ida ija'ari akadivarani-ra vavajahavini vavajaharavini. Anofiki ida varani Deus va'i-ra khai ani'avini. Deus vania bikaijo'aja ida akadiva'ibodivarani jahani jaharini. 5Avarigaki ida vara a'onira ani'avini, avava'ini-ra avajahavini hirihi ida akadivarani. Ka'oa oamani hida akadivarani. Avakadijiniro-ra agathanivini kaimoni hirihi hida a'onira vara ani'avini hija. Deus vania biogaja ida akadivarani asohiki. 6Ni-anako'diki ida ija'ari ajahana-ra kahiki. Ni-anofiki jaboni ida ajahana-ra avakahivini. 7Cristo haria karonavini hiki monina jahakia a'onira ananamithaja kaimoni. Akadibadani abosini-ra anofija vaha; a'onira akanikhariamanihi vaha. Ni-anofiki ida avakadijiniro. Gamo kidisai-ra akadava'avini kaba'i, ni-kidisaia binaabosiki ida akadava'ani hini. Gamo kidisai-ra akadava'aki fori arihiki hari, arihojana oadani avakadiania. 8A'onira anakaidivavini mani ida Deus monina jahakia a'onira ananamithavini hija. A'onira ananamithavini abosinia vahoariha haria vanaabinija vaha, ni-avamakhaniki ida ariabono ava'ahavini ariabinina avakadimoni. Nimania ida a'onira anakaidivavini. 9Arigamina, avakava'ihoki'iki ida akadibadani karaho avakadiania. Deus monina jahakia a'onira ananamithavini oadani, badani hoariha akabadaniki hari jaboni ariabono akaijahitaja kaimoni. Mahi oadani, joma jararini bada akhaniki hari. Ni-anofiki ida haria avakaijahitavini 'baia anaabosiravini kaba'i. 10Avakadiania arihojana kari, a'onivani Jesus ipohina a'oni, avanoki'iki ida akadihojai asohiki, jahaki. Deus jabonia binokiki ida. Ni-nahina asohiriki-ra avanoki'iki akadiania. 11Avarigaki ida a'onira vara ani'avini afohanana makhira kidisai-ra vara ni'aki fori arihina. 12A'onira anava'isohibakhiavini: Bada vani'ahaha'oadaha bana ida Deua binofiki. Deus a'onira kaboa'ivini hiki ka'da'di avihija kaimoni kidiania, oniani ida Deus jahana, vagana, danona hiki-ra avagathanivini hija bana kidiania. 13Deus monina a'onira ananamithahi, avakamitha'ihi, avanaaba'ihi. Avarigaki ida ija'ari athini hirini ida akadivarani. Deus athi hini avarigavini mani ida avakapoarijahakivini hija, oniani ida Deu-ra ani'abakhiavini hija: —Jahaki ida va'ora ikajoamoravini, iathini-ra vakajari'darara kaimoni — akhaniki hari. Deua bada bini'ahaha'oadahaki ida kidibadani ija'ari vajari'dariki vava'i bodinia. 14Arigamina, avakadiarabo kaija'arini a'onira vanajahariharivini vani fori hija ida Judéia kaaraboni kaija'arini va'ora vanajahariharibakhiavini adani Jesus Cristo kaija'ari Judéia kaarabonia vahojaki. Avakadiania namitha'iki ida Jesus Cristo kaija'ari vakadiania Judéia kaarabonia namitha'imidiaki. 15Judeus kaija'ari vania vanaabini'ara ada akadika'da'di Jesus. 'Bo'dakari judeus kaija'ari avikhananavaki jaboni va'ora vanaabini'aha adani Deus athi namoniva abono kohana afohanana. Harimaina, judeus kaija'ari haria vanajaharihari'iki hari jaboni. Ni-vakadibadani Deua bivajahapa'itxiki. Ija'ari-ra vakaihamahihaha'oadahaki adani judeus kaija'ari. 16Ni-vanofipa'itxiki jaboni ida vakadija'ari vihiriki Jesus varani hina-ra vakamithavini. Vanofirihi ida vakadija'ari vihiriki-ra va'ora ananamithavini Deus ija'ari-ra akava'ijoavini varani hinia, oniani ida vara akhanina-ra vanadabavini hija. Vakhanina vani judeus kaija'aria vanahihavija ida hojai asohiriki 'bo'dakari vanakama'da'iki. Oniania kama'da'ia ida Deus va'ora kaihamahivini, bikarona'avini ida hojai asohiriki abosini vakadiania. 17Arigamina, harivani napaja arihojana oadani a'onira akava'ibodikarahoki hari. Ariabono hojaki, akadiva'ibodivarani adahaki avakadiania. Mahi ipohiriki arihojarina kaba'i avakadiania, a'onira akava'ibodivaraniha'oadahaki hari. Akaijo'a'ianaki ida avakadiania ariadaha'ianana. 18Anofiki ida a'onira anoki'ianavini. Hovani, Paulo, okaijo'abakhia'iki ida ojoina avakadiania. Jaharia ni-biva'ahaki ida ajoina, binadabamanihi. 19Kodivarani hiki ida a'onira onakaidivavini arafiani. Akadika'da'di Jesus viaha ajoronihahavina joina kamahini khai akhaniki hari bana. Jesus kania vara a'onira avani'aki bana a'oni: —Jesus, hihadani ija'ari iviahania vajoroniki imonini jahakia va'ora akanamonibakhia'iki hadani. Vakamitha'iki ida imonini, ira vanofijahakiki hadani. Iathini-ra vanaabahaha'oadahavini jaboni, oniani hida iviahania khai haria ni'aja — Jesu-ra ani'aki bana hari. Anokhaki bana ida akadibadani avakadiania khai akhaniki hari Jesus kania. 20Harivani, khai ani'akarahoki ida Jesu-ra avanofijahakivini. Vahoariha vanokiki bana ida avakadimahi Jesua binajahavini, oniani ida akadibadani avakadiania jahani-ra vakahivini hija bana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\