1 Tessalonicenses 4

1Arigamina, a'onira aka'ojomo'ivini hiki ida badani, varani hiki Deu-ra khai ni'aki, oniani ida ariathi-ra avanaabavini hija. Akadika'da'di Jesua binofiki ida a'onira anava'isohivini badani jahaki, varani jahaki-ra avaranaipohiha'oadahaja kaimoni. 2Akadika'da'di Jesus haria honariavini hi'iki ida ojomo'ihi athini a'onira aka'ojomo'ivini. Avarigaki ida ojomo'ihi athini. 3Nimania ida hojai Deua binofikia avakahojaini. Binofiki ida avaabononi gahinai avanihaka'oavini kidiania afoha'oadaha. Ni-Deua bivajahapa'itxiki ida makhira kidigamo hiriki khama vaabono vakavi'omakhamavini. 4Deua binofiki ida makhira kidigamo-ra nakaidivajahakivini-ra ogavini. Binofiki ida jaboni kidigamo-ra vava'ihavini. 5Hari'a Deu-ra avigariki fori vihi, hiva'oania vakava'inofinofiki ida hojai kaipahivahaki, vakadigamo-ra vavi'omaka'oavini kaba'i. Ni-vakadigamo-ra vanakaidivaki. 6Hari'a vakanabadaniha ida iigamini kagamo, kidinahina hiki. Vanakaidiva bana ida kidinahina, kidigamo hiki. Kidiania ida. A'onira anava'isohi'ianavini hiki hida ariathi, avarigaja kaimoni. Akadika'da'dia binaima'banaki ida bana ija'ari akadikaabanahi-ra naabariki. 7Deus haria nagathogathovini hiki kidiania ariabono gahinai anihaka'oaja kaimoni. Deua binofiki ida makhira kidigamo ka'oa-ra vahojavini. Ni-binofipa'itxiki ida kidigamo hiriki-ra kanabadanihavini badani kaipahivahakia. 8Deus athi mani hida a'onira akaabanivini hija. Ija'ari hana hini vahabini ariathi-ra kajonihi; Deus athi oamani ida bikajonija. Deus vania bikaronara ada Ma'onahai Jahaki avakadiania. 9Hari. Deus vani a'onira ka'ojomo'ivini hija ida avaabononi avakanakaidivakhamajahakivini. Avarigaki ida va'ora avanakaidivavini adani avaigamini Jesus kaniaja. Ni-vara a'onira ani'ajanavini hiki ida avaigamini-ra avanofijahakivini kavaranihi. Avariga'iki ida. 10Va'ora avanakaidivajahakiki adani Jesus Cristo kaija'ari Macedônia kaarabonia vahojaki. Onofiki ida avaigamini-ra avanofivini avijavani. 11Vanofi bana ida vahoariha khama avaabononi avakanajahamisikhamavini. Onofiki ida ija'ari kidibadani ka'oa vania kabadanini, kidibadani abania va'ora kaijahitara kaimoni adani kidigamo, kidisai vihiki. Nimania ida a'onira anava'isohivini hi'iki. 12Avakhanini vani Jesu-ra avigariki avakadihojai-ra vanokihi; a'onira vavava'ihaha. Bada avakhanihananahi; ni-nahina-ra avakainamoki; ni-hoariha kanahina-ra avakanikhariabakhiaki. 13Arigamina, anofiki ida ija'ari kohana kavaranihi-ra avarigajahakivini. Abinini naothinia ida ija'ari Jesu-ra ogariki, ni-nahina jahaki-ra nokhaki, oniani ida abinini kamahini kidija'ari vava'i mokara ni'akarahoni hija. Hari'a va'oaniaro fori vihi. Ni-anofiki ida Jesus kaija'ari abinini kamahini avava'ini-ra mokara ni'akarahovini asaraha'oadahani. 14Aogaki ida Jesus abini'ina naothinia ahoki'ina. Aogaki jaboni ida Jesus joina kamahini Deus va'ora karonaki jaboni bana adani ija'ari kohana avahoki'ina kidiania, hiva'oani vaabinirina oadani hidiaja Jesu-ra vavakaijokaki. 15Akadika'da'di ka'ojomo'ihi kavaranihi hida a'onira anava'isohivini hija bana. Akadika'da'di joina kamahini, harivani arihokina oadani ni-aokhananavaki, Jesus kaija'ari vaabini'iki vaviaha. Aokhana kamahini arihihaviki hari. 16Deus kania hojana joirariki bana ada akadika'da'di Jesus Cristo. Kamithavahaki ida kidibodi'barai. Bodi'barai naothinia kamithavahaki bana ida Deus ibavi kaija'arini vakadika'da'di athi. Athii naothinia kamithavahaki ida Deus katrombeta rabojahavahaki ithoni. Nimania bana ida akadika'da'di Jesus joina kamahini. Hari. Oniaroa vahoki'imidiamaniha adani Cristo kaija'ari kohana, hi'adani vaabinirina oadani Cristo-ra vavakaijoka'iki adani. Deus va'ora gathaniki bana adani kidiania. 17Harivani, arihokina vani Deus haria gathanija bana jaboni. Bahi vaforiki hararana vania aokasija bana, ajoronijabanaja kaimoni nama jararinia. Jesus khama ariabono aakaragararikhamaki bana hari. Naothinia arihojaha'oadahaki hari Jesus kania. 18Nimania ida ija'ari kohana vahokina varani hini. Oniani hida Jesus joina kamahini kavaranihia khai avaabononi avakani'akhamavini hija.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\