1 Tessalonicenses 5

1Arigamina, joiki bana ada Jesus. Avarigaki ida joina kavaranihi. Ni-nahina biogaki ida mahi hana hini joina. 2Avarigaki ida bo'di abono khana vani fori hija ida Jesus khana kamahini. Bo'di abono ija'ari va'ini-ra kadihivini vani fori hija bana ida Jesus joina vava'i kadihini hini. Nimania ida akadika'da'di khajorakina. 3Ija'ari vaabono vakani'akhamaki bana: —Ni-makhaniki hida akadimahi. Ni-nahina haria napohimajaki. Vara vakhanina kaba'i, jorakia vapohimajaki bana adani. Hari. Gamo kajahavidokia ni-bikaabokaki ida abononi akava'ijoavini, bikamitharia kaimoni ida imani 'banani. Onivani fori hija bana ida namithaki Jesu-ra avigariki vakadiania. Ni-vakaabokaki bana ida vaabono avakava'ijoavini, vakamitharia kaimoni ida vaimana 'banani. 4Hari. Ija'ari bakibakinia hojani vani fori hija ida ija'ari Jesu-ra kajari'daki hojani. A'onivani arigamina, ni-bakibakini kania avahojajanaki fori avihirihi. Akadika'da'di khana kamahini ni-ava'i-ra kadi hirihi. Bo'di abono ija'ari va'ini-ra kadi hivini fori avihirihi. 5A'onivani mahi vagania avahojaki fori avihi'iki a'oni. Ni-joma bakibakini fori hikia avahojajanaki. 6Bakibakinia vahojaki fori vihiki adani Jesu-ra vanofiriki, vavadiki fori vihiki jaboni adani, ni-Jesus joina-ra vanokhaki. Hari'a avadiki fori arihiva va'oaniaro fori arihiria kaimoni. Anokimaniva ava'i ogairini, Jesus joina-ra anokhavini. 7Joma vania vavadira adani ija'ari. Joma vania vakahanora adani. 8Harivani mahi vagania arihojaki fori arihiki hari. Ni-kahanoki kamahi fori hirihi hida akadimahi. Jesus joina-ra akava'igairiva. Hari. Haria okavarajomivini hiki ada sorara makari 'dakhaki-ra kaimahaki, hoariha kasa'aia bianakhararara kaimoni. Ariabono akanakaidivakhamahi, Jesu-ra avakaijokajahakihi, oniani ida sorara makho'ini ka'oa kakamakarini-ra kaimahaki fori haria nihaja. Hari. Anokhahaha'oadahahi ida Jesus haria akava'ijoavini, oniani ida sorara sapiva ka'dakhaki-ra kaka'da'dihaki fori haria nihaja. 9Deus haria nagathogatho'iki hari, akadika'da'di Jesus Cristo haria akava'ijoaja kaimoni. Akadihojai jahariki abosini-ra agathanivini kaimoni hirihi hida Deus haria nagathogathovini hija. 10Abini'iki ada Cristo akadimoni hina, arihojajabanaja kaimoni kidiania. Joina kamahini ni-makhaniki ida asia arihokina, ni-makhaniki ida ariabini'ina. Aokhahahaviki bana hari Jesus kania. 11Avaabononi khai vakani'akhamavinihi hida Jesus varani hina. Avaabononi vaakodiakhama bana jaboni. Nimania ida avahojani, asia avavahojaki kaimoni. 12Arigamina, a'onira akanikhariavini hiki va'ora avavava'ihavini adani a'onira vaka'ojomo'iki. Deus va'ora nagathogatho'iki adani a'onira vanava'isohira kaimoni. 13Deus kabadania vakabadaniki adani, oniani ida va'ora avanakaidivavini, va'ora avavava'ihavini onofivini hija. Onofiki ida jaboni avaabononi avakanajahamisikhamavini. 14A'onira anava'isohivini bana: Va'ora vanava'isohi bana adani vakajoniahaki mahija bada vakhanina vaabono vakaijahitavini. Varani jahakia vara va'ora vani'a va'oani Jesus kaija'ari vava'i khai niriki mahija khai vakhanivini. Va'ora vakajoamora va'oani Jesus kania avajahamisijahakiriki mahija avajahamisi'ianana-ra vanofivini. Va'ora avakaihamahijorakiravini vani ija'ari hahavi-ra va'ora vanokha bana. 15Hari'a avaabononi vana'da'diabosi hoariha kahojai asohirikia. Avaabononi vanadano afoha'oadaha bana avaabononi avakakakodiakhamavini. Ija'ari hoariha-ra vaakodiajahaki'a jaboni. 16Khai vakhaniha'oadaha bana. 17Deu-ra vara vani'ahaha'oadaha bana. 18Nahina jahaki jahariki namithani kaba'i avakadiania Deu-ra khai vani'ahaha'oadaha bana. Jesus kania avarakaramisini mani ida hojai nikia avakahojaini Deua binofivini hija. 19Ma'onahai Jahaki avava'ini-ra nahonariahihivini vani vanaaba ida a'onira honariavini hiki, hari'a vakajoni ida binofiki avakadiania. 20Hari'a vakajoni bana ida Deus athi namoniva abono athi. 21Vakava'ibodivarani'imidia bana ida athi Deus athi hini, Deus athi hirini. Deus athi hini avarigahi; vanaaba'a bana. 22Vakaimajahari bana ida hojai jahariki, asohiriki. 23Deus haria no'avini va'i jahajahania. Okanikhariaki ida a'onira kajoamoravini avaabononi gahinai avanihaka'oaja kaimoni kidiania. Onofiki ida Deus avama'onahani, avakadiva'ibodivarani, avaabononi hiki-ra akadava'ahaha'oadahavini, sohika'oaja kaimoni ida avakadimahi. Onofiki ida akadika'da'di Jesus Cristo joina kamahini asia avakadimahi sohika'oani-ra kahivini. 24Deus a'onira nagathogatho'iki a'oni. A'onira akadava'ajahakivini-ra kahiha, a'onira akadava'ajahakimani'aha. 25Arigamina, Deu-ra vara vani'a akadimoni jaboni. 26Avaigamini-ra avaka'ivanitihi, avaabononi vakanakaidivakhamajahakivini-ra vananokia bana. 27Onofiki hida oathi kapapirani jirini-ra vara avani'avini, avaigamini hahavia mitha vani'aja kaimoni. Akadika'da'dia bihonariaki jaboni ida vara avavani'avini vahoariha mitha vani'aja kaimoni. 28Onofiki ida akadika'da'di Jesus Cristo a'onira kajoamoraha'oadahavini. Hari ida vani oamani Paulo athi jiri'iki anokhomi'ini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\