2 Tessalonicenses 3

1Hari. Onofiki ida Deu-ra avakhanikhariabakhiavini mahija haria kajoamoravini. Onofiki ida Jesus monina okha'okhaonijorakini ibavi hahavia. Deu-ra vakanikharia bana mahija ija'ari vaipohiki ariathi-ra vakapoarijahakivini, a'onifori vihira kaimoni. 2Deu-ra vani'a bana: —Deus, ni-ija'ari hahavia vavajahaki ida iathini. Ija'ari vajaharika'oaki Paulo-ra vanapohimajavini-ra vanofiki. Va'ora akava'ijoa bana adani Paulo, ija'ari vasa'a kabodinia vamakhanirara kaimoni adani Paulo — Deu-ra vakanikhariabakhia bana akadimoni. 3Deua bada bini'aki ida bana athi hahavi vara haria ni'avini hi'iki. Deus a'onira no'aki bana a'oni danona, a'onira akadava'aki jaboni ada Deus, Jahari a'onira napohimajaria kaimoni. 4Ariabono ani'abakhiahi: —Deus va'ora akadava'aki adani kidija'ari Tessalônica sidajia vahojaki, oniani ida ariathi-ra vanaabahaha'oadahavini hija. Ni-vakava'ipahiniki ida bana va'ora anava'isohivini hi'iki — akhaniki hari. 5Anofiki ida akadika'da'di a'onira bananivini, Deus a'onira nakaidivavini-ra avarigavini a'ba'dini avijavani, a'onira kakodiavini jaboni Cristo-ra avanokhahaha'oadahavinia. 6Arigamina, a'onira anava'isohiki hari bana akadika'da'di Jesus Cristo a'onira honariavini hikia. Vahojaki adani Jesus kaija'ari vakajoniahaki avakadiania. Hari'a va'ora vavaipohiha. Ni-vanaabaki ida Cristo kavaranihi a'onira aka'ojomo'i'bo'davini hi'iki. 7Vakava'ibodivarani'a ida akadihojai mahija harifori avihi'avini, ni-akajoniaharihi. 8Avakadiania arihojana ija'ari ko'bai-ra arihahi; anaabosihi. Anofiki ida haria avakaijahitavini-ra anaabosivini. Mahi oadani, joma jararini bada akhaniki hari, agathanija kaimoni ida akadi'bai abosini kaimoni jiniro. Akadibadani hoariha hiki ida Deus athi a'onira aka'ojomo'ivini hi'iki. 9Asohini kaba'i ida akadibadani-ra avanaabosivini, ni-akanikhariaki ida avakadijiniro. Anofi'iki ida bada akhanina-ra avanokivini, harifori avihija kaimoni bada avakhanini. 10Avakadiania arihojana kari vara akhanibakhia'iki hari: —Hari'a 'baia va'ora vano'a bana adani badani-ra vakajoniki. 11Akamitha'iki ida varani avihini: —Tessalônica sidajia Jesus Cristo kaija'ari vahararana vahojaki adani ija'ari vakajoniahaki. Bada vakhanina-ra vanofipa'itxiriha adani. Vahojana hiki ida mahi oadani vara vakhanina, vahoariha vakadibadani, vakadivarani, vakadihojai hikia vakavaranina. — Nimania ida varani avihini akamitha'iki. 12Vara va'ora ani'aki bana adani vakajoniahaki avakadiania vahojaki. Akadika'da'di Jesus Cristo a'onira honariavini: —Hari'a vahoariha-ra vakanavaranihajana. Bada vakhanika'oa'a afomaina mahija avaabononi avakaijahitavini. Nimania ida Jesua binofiki avakadiania. 13Arigamina hahavi, hari'a avakaitapia bana ida vahoariha-ra avakajoamoravini. 14Hojaki vahabini ida avaigamini ariathi kapapirani-ra kajoniki, ni-binofiki ida ariathi-ra kapoarivini. Hojaha o makhira ariathi-ra kapoaririki; hari'a vavaipohiha bana. Hari'a kidiania vahoja mahija kidihojai-ra kaipahi'avini, ariathi-ra naaba'ianara kaimoni jaboni. 15Kajoniahaki-ra avavaipohiharavini kaba'i, asia avaigamini hiki ada. Vakaabani vajaforia bana. Hari'a avaabononi vaakaihamahikhama kajoniahaki khama. 16Hari. Akadika'da'di-ra vara ani'a'iki hari avakadimoni: —Jesus, ivani ihoarani inakama'da'ia ida va'i jahajahani ava'i bodinia. Va'ora kajoamora bana adani arigamina Tessalônica sidajia vahojaki mahija vava'i inajahajahavini. Vakadiania hojahaha'oadaha bana — Deu-ra vara ani'avini akhanimani'ia. 17Hovani Paulo ona'diahi'ia hida oathi kapapirani onajiri'iki. Oathi kapapirani hahavi anokhominia onajiriki hida oonina. Oathi kapapirani karajomini hida oonina hojaki. 18Onofiki ida akadika'da'di Jesus Cristo a'onira kajoamorahahavivini afoha'oadaha. Hari ida vani oamani kodivarani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\