Gálatas 6

1Oigamina, avanokiki vahabini ida Jesus kaija'aria bada bini'avini Deua bivajahariki badani. A'onivani Ma'onahai Jahaki avava'ini-ra nahonariahihihaha'oadahaki a'oni, vanava'isohi bana vajaforia ida ija'ari mahija badani Deua bivajahariki-ra kava'ipahinivini. Arigamina-ra avakaabanivini vani hari'a avava'ini bodinia avaabononi vavaboraboraha. Avaabononi avakadava'ajahaki mahija Jahari kakaborohirohi-ra avanaabaravini jaboni. 2Avaabononi vaakodiakhama bana. Akhanina vani Cristo kava'isohihi-ra anaabaja. 3Ija'ari abononi ni'a'imarinihi: —Jahaki ida ija'ari nava'isohiva abono ohina. Oogaki ida vahoariha-ra va'ora onava'isohivini — abononi ni'a'imarinihi. Ka'oa hiki bivanihavini ida kidiva'ibodivarani. 4A'onira onava'isohiki bana a'oni. Vakava'ibodivarani'a afohanana bana ida avakadihojai, avakadibadani, avakadivarani hiki, avarigaja kaimoni ida asohini asohirini, jahani jaharini. Jahani avakaragahi; avaabononi khai vani'a bana avakadihojaia. Jaharini avakaragahi; hari'a avaabononi khai vani'a. Hari'a vada vani'a ida hoariha kahojai, kidivarani, kidibadani hiki mahija avaabononi avakavarajomikhamaravini, avarigaja kaimoni ida hana hini jahani aradahaki. 5Ija'ari oniani oa afohanana bikaiba'iki ida daini fori hiki kidihojai. 6Avakadinahina jahaki pitahania vano'a bana ida ija'ari a'onira ka'ojomo'iki Jesus monina jahakia. 7Ni-ija'aria bikaabokaki ida Deu-ra korijanahavini. Deua biogariki bivanihahi, oniani oa abononi korijanahaja ida ija'ari. Rakhajahi 'ba'dani fori hiki ida ija'ari kahojai. Nahina kaba'ba'dahi-ra rakhaihi; namithahi. Hojai jahakia kabadanihi; nahina jahaki namithaki kidiania. Hojai jaharikia kabadanihi; nahina jahariki namithahi kidiania. 8Kidirakhajahi 'ba'dani fori hihi ida kidiva'inofinofi jahariki, oniani ida Ibavi Jaharika'oakia arakhani hija bana. Kidirakhajahi abani fori hiki ida. Hari. Kidirakhajahi 'ba'dani fori hihi ida Ma'onahai Jahakia bivajahaki, oniani ida kidimahi ja'dini anokhomiriki-ra gathanivini hija. Kidirakhajahi abani fori hiki ida. 9Hari'a avakaitapia ida badani jahakia avakabadanini. Rakhajahi 'ba'dani jahaki fori hiki ida hoariha-ra akajoamoravini. Hojai jahaki-ra akava'ipahinirihi; hojai jahaki abosini-ra agathanihi, rakhajahi abani a'ba'dini fori hihi. 10Jahaki ida ija'ari hahavi-ra aakodiavini. Va'ora aakodia'imidiava adani arigamina, Jesus Cristo kaniaja. Naothinia va'ora aakodiaki bana adani Jesu-ra avigariki jaboni. 11Hovani onamonahaja ida papira jirini anokhomi'ini. Vada vani'a hida jirini na'bahaki onamonaha'iki. 12Hari. Vara va'ora ovani'a'ianaki adani siikosida karajomihi-ra vanofiki. Judeus kaija'ari avihirini kaba'i, vanofiki ida a'onira vahonariavini siikosida karajomihia avakarajomini. Vanofiki ida judeus kaija'ari vahoariha-ra va'ora vananokiahivini siikosida karajomihi-ra vakava'ipahiniravinia, vaabono vavaboraborahara kaimoni. Siikosida karajomihi-ra vakava'ipahinira vaha; vahoariha va'ora vanajahariharimaniha vaha. Vara vavani'avini kaba'i ida Cristo monina ava akasanakhamakia abini'ina, asia vanofiki ida Cristo-ra vavakaijokaki-ra va'ora vakarajomivini. 13Va'isohihi jiriki pitahani pa'itxi ida siikosida karajomihi varani hini. Siikosida rajomi-ra vanofivini kaba'i, ni-vanaabahahaviki ida honari jiriki Deua bivava'isohihi'bo'da'iki. Vanofiki ida a'onira vakarajomivini vaabono vavaboraborahara kaimoni vahoariha vaviaha. 14Hovani khai oni'aki ida akadika'da'di Jesus Cristo abini'ina ava akasanakhamakia. Cristo abini'iki kodimoni, oniani ida Jesu-ra avigariki vakadihojai-ra onofijanaravini hija. Onofijanaravini mani ida Jesu-ra avigariki hora vanofijanaravini hija. Kodimoni hini aba'o'iki fori hiki ida vakadihojai, oniani ida aba'oki fori hora nihaja vakadimoni. 15Ni-jahaki ni-jahariki ida makhira bivahojaravini siikosida karajomihi. Ni-Deua vada bini'ajanaki ida rajomi. Ija'ari kamahi oavani ida vada bini'a'ia. Ija'ari kamahi ja'dini vani-ra nofira ada Deus. 16Deu-ra oni'ahi: —Va'ora no'a afoha'oadaha va'i jahajahania adani ija'ari vakadimahi ianaja'di'iki. Kadaija'ari hahavi-ra va'ora va'adi bana — Deu-ra oni'a'iki ho. 17Hari'a ova'i-ra vakai'dokajana rajomi kavaranihia. Jesus kahonai abono ohina mani ida vahoariha hora vidavini hi'ia. Cristo kaija'ari ohina karajomini hida dafi ohina siini aihotani ibavini oasafi namania. 18Onofiki ida Jesus Cristo a'onira kajoamoravini afoha'oadaha. Akadika'da'di ada Jesus. Oigamina a'oni. Hari ida vani oamani kodivarani anokhomi'ini. Paulo athi hida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\